Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Tomasz Kawka, prof. uczelni

Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Funkcja:
Kierownik Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Stanowisko:
Profesor uczelni
403
(+48 58) 523 13 78

Konsultacje

Przeniesione na dzień:
23.09.2021
godz. 13.30-15.00
pok. 403
Tydzień I:
Środa
godz. 12.00-13.30
online
Tydzień II:
Środa
godz. 12.00-13.30
pok. 403

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • CV i sztuka prezentacji
  • Motywowanie w organizacji
  • Zachowania organizacyjne
  • Zarządzanie środowiskiem pracy
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Zarządzanie środowiskiem pracy
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Kształtowanie wizerunku absolwenta na rynku pracy
  • Strategiczny controlling personalny
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Kultura organizacyjna
  • Strategiczny controlling personalny

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie organizacjami

Tytuł seminarium: Zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

I. Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach nowej gospodarki
 • Zarządzanie pracownikami wiedzy
 • Controlling personalny
 • Wycena i pomiar wartości kapitału ludzkiego
 • Motywowanie pracowników (w tym specyficzne grupy zawodowe, pracowniczy wiedzy, freenlacerzy, usługi nowej generacji, itp.)
 • Wartościowanie pracy jako narzędzie budowy systemów płacowych
 • Systemy wynagradzania pracowników.
 • System okresowej oceny pracownicze.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych
 • Tworzenie produktu sportowego w oparciu o kapitał ludzki
 • Zarządzanie talentami i coachingu
 • Employer branding

II. Kierowanie ludźmi

 • Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie w kierowaniu zespołami
 • Styl kierowania i jego przejawy
 • Przywództwo i osobowość charyzmatyczna kierownika
 • Budowanie zespołu i mechanizmy pracy grupowej
 • Wywieranie wpływu społecznego
 • Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
 • Kultura organizacyjna

Egzaminy i zaliczenia

 • Kształtowanie wizerunku absolwenta na rynku pracy [ćw]
 • grupa: S51-05
  Środa 02.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-21
  Środa 09.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-22
  Środa 09.06.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-01
  Piątek 11.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Motywowanie w organizacji [w]
 • grupa: S23-11
  Wtorek 22.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Strategiczny controlling personalny [w]
 • grupa: N43-11
  Niedziela 20.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-11
  Wtorek 22.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Zachowania organizacyjne [w]
 • grupa: S23-15
  Poniedziałek 21.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-16
  Poniedziałek 21.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Zarządzanie środowiskiem pracy [ćw]
 • grupa: S23-11
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie środowiskiem pracy [w]
 • grupa: N23-11
  Niedziela 20.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-11
  Poniedziałek 21.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

Publikacje