Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Katarzyna Welzant

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

  • Stacjonarne studia I stopnia
    • System podatkowy w Polsce na tle systemów podatkowych w wybranych krajach UE
  • Niestacjonarne studia I stopnia
    • Finanse publiczne
    • System podatkowy w Polsce

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje