Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. uczelni

Funkcja:
Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania
Stanowisko:
Profesor uczelni
319
(+48 58) 523 12 11

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.00-11.30
online
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.00-11.30
pok. 319

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Seminarium licencjackie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Zarządzanie rozwojem pracownika
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie organizacjami

Tytuł seminarium: Zarządzanie ludźmi

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Procesy doboru kadr.
 2. Ocena potencjału zatrudnionej kadry.
 3. Zarządzanie szkoleniami.
 4. Oceny pracowników.
 5. Projektowanie systemów wynagradzania pracowników.
 6. Systemy motywowania pracowników.
 7. Diagnozowanie, projektowanie i zmiana kultury organizacyjnej.
 8. Diagnoza czynników sprawności kierowania.

Seminarium jest adresowane do osób zainteresowanych „miękkim zarządzaniem” oraz tematyką HR, a w szczególności:

 • Analizą i projektowaniem podsystemów zarządzania zasobami ludzkimi
 • Efektywnością zarządzania z punktu widzenia zasobów ludzkich
 • Sprawnością procesów kierowania w kontekście kwalifikacji menedżerskich
 • Budowania zespołów pracowniczych i zarządzania nimi (dobór do zespołów, role w zespole, zadania lidera)

Egzaminy i zaliczenia

 • Zarządzanie rozwojem pracownika [w]
 • grupa: S43-01
  Poniedziałek 14.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-02
  Poniedziałek 14.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-11
  Poniedziałek 14.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-01
  Wtorek 21.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala 319
  E
  termin drugi

  grupa: S43-02
  Wtorek 21.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala 319
  E
  termin drugi

  grupa: S43-11
  Wtorek 21.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala 319
  E
  termin drugi

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi [w]
 • grupa: S13-15
  Wtorek 15.06.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-15
  Wtorek 21.09.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala 319
  E
  termin drugi

Publikacje