Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Jacek Maślankowski

Stanowisko:
Adiunkt
C-33
(+48 58) 523 13 33

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 15.00-15.45
online
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 15.00-15.45
pok. C-33

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Bazy danych
  • Information Technologies
  • Programowanie aplikacji bazodanowych
  • Seminarium licencjackie
  • System operacyjny Linux
  • Technologie sieci WAN
  • Telemedycyna i e-zdrowie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Algorytmy i struktury danych
  • Serwery aplikacyjne
  • Systemy baz danych
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Big Data w biznesie
  • Data warehouses
  • Fundamentals of Business Informatics
  • Hurtownie danych
  • Systemy Business Intelligence
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Hurtownie danych
  • Wprowadzenie do big data

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

1. Pozyskiwanie, przetwarzanie i analiza danych Big Data

 • Mechanizmy pozyskiwania danych, w tym web scraping, API, crawling
 • Metody przetwarzania danych – oczyszczanie danych, de-duplikacja danych
 • Metody text mining, web mining oraz uczenia maszynowego nadzorowanego i nienadzorowanego
 • Analiza dużych zbiorów danych

2. Systemy gromadzenia danych

 • Bazy nierelacyjne NoSQL: MongoDB, Apache HBase, Apache Cassandra
 • Hurtownie danych: Apache Hive
 • Relacyjne bazy danych SQL: MySQL, MS SQL Server, Oracle, PostgreSQL
 • Systemy gromadzenia i analizy danych: ElasticSearch

3. Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych

 • Projektowanie sieci komputerowych, w tym wirtualne sieci prywatne, szyfrowanie danych
 • Bezpieczeństwo baz danych, w tym mechanizmy uwierzytelniania, autoryzacji, rozliczania i szyfrowania danych
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych, w tym szyfrowanie danych i protokoły bezpiecznej transmisji danych
 • Narzędzia open source, w tym system operacyjny Linux

4. Projektowanie i tworzenie systemów informatycznych realizujących zagadnienia biznesowe

 • Tworzenie aplikacji webowych w językach PHP, Java, Python, C#
 • Aplikacje desktopowe w językach Java, Python, C#
 • Aplikacje typu klient-serwer, w tym projektowanie front-endu i back-endu
 • Aplikacje mobilne, środowisko Android i Apple iOS

Egzaminy i zaliczenia

 • Big Data w biznesie [ćw]
 • grupa: S52-05
  Czwartek 10.06.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Big Data w biznesie [w]
 • grupa: S52-05
  Poniedziałek 14.06.2021
  godz.: 16.00-16.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Business Reports in SQL [w, WDW]
 • grupa: WDW
  Czwartek 10.06.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala Online
  E
  termin pierwszy

 • Open-Source Applications in Business [w, WDW]
 • grupa: WDW
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala Online
  E
  termin pierwszy

 • Programowanie aplikacji bazodanowych [lab]
 • grupa: S22-31
  Czwartek 20.05.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-32
  Czwartek 20.05.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium licencjackie [sem]
 • grupa: S32-31
  Piątek 11.06.2021
  godz.: 17.00-18.30
  sala C-33
  Z
  termin pierwszy

 • System operacyjny Linux [lab]
 • grupa: S12-31
  Wtorek 01.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Technologie sieci WAN [lab]
 • grupa: S32-31
  Czwartek 10.06.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S32-32
  Piątek 11.06.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

Publikacje