Strona główna » Wydział
Władze Wydziału Zarządzania
Dziekan Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 14 34
100
tydzień I Środa godz. 11.30-13.00
tydzień II Środa godz. 11.30-13.00
Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 14 63
230
tydzień I Środa godz. 09.30-11.00
tydzień II Środa godz. 09.30-11.00
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania
(+48 58) 523 13 48
106
tydzień I Środa godz. 09.15-10.45
tydzień II Środa godz. 09.15-10.45
Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju Wydziału Zarządzania
123
tydzień I Środa godz. 09.00-10.30
tydzień II Środa godz. 09.00-10.30