Strona główna » Zarządzanie Jednostkami Administracji Publicznej
Zarządzanie Jednostkami Administracji Publicznej
Katedra Organizacji i Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
(+48 58) 523 14 17
58 5231175
318

STUDIA PODYPLOMOWE

ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI ADMINISTRACI PUBLICZNEJ

Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego przedstawia Państwu nową ofertę „Studiów Podyplomowych Zarządzanie jednostkami administracji publicznej”.
W kształceniu na Studiach Podyplomowych Zarządzanie jednostkami administracji publicznej celem jest wyposażenie słuchaczy w podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na właściwe zrozumienie i zastosowanie w pracy zawodowej nowoczesnych koncepcji, systemów, metod i technik zarządzania w jednostkach administracji publicznej.
Sylwetka absolwenta:
Głównym celem oferowanych studiów podyplomowych jest przygotowanie kadry kierowniczej, do profesjonalnego zarządzania jednostkami administracji publicznej, poprzez podniesienie na wyższy poziom kompetencji kierowniczych, nabycie wiedzy i wykształcenie umiejętności, które pozwolą na pełnienie służby na wyższych stanowiskach kierowniczych i efektywne zarządzanie jednostką samorządową, lub inną jednostką administracji państwowej (w tym wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych). Zdobyte w czasie studiów kwalifikacje pozwolą absolwentom :

  • organizować pracę własną i podległych pracowników oraz skuteczniej inspirować, motywować i nadzorować podwładnych,
  • identyfikować i rozwiązywać problemy interesantów
  • zarządzać budżetem jednostki
  • właściwie reprezentować kierowaną jednostkę na zewnątrz, współpracować z mediami

 
Po zdaniu egzaminów przedmiotowych, napisaniu pracy dyplomowej i uzyskaniu pozytywnej recenzji promotora, absolwent otrzymuje UNIWERSYTECKIE ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH.
Zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie przez dwa dni (piątek od godz. 1515 i sobota od godz. 800).