Strona główna » Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Katedra Organizacji i Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
(+48 58) 523 14 17
58 5231175
318

                                                                    Studia Podyplomowe
                                                         ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM
 

Oferta studiów adresowana jest przede wszystkim do:

  • kadry menedżerskiej jako głównych realizatorów zarządzania czynnikiem ludzkim w firmie,
  • kierowników i pracowników służb kadrowych.

 
Celem studiów jest nie tylko aktualizowanie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ale przede wszystkim przekazanie nowoczesnych treści związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególności prezentacji najnowocześniejszych narzędzi zarządzania personelem i nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się nimi.
 
Zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie przez dwa dni (piątki od godz. 15.15 i soboty od godz. 8.00).