Strona główna » Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

                                                               REKRUTACJA

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych).
  2. Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub ukończonych jednolitych studiów magisterskich.
  3. Zdjęcie legitymacyjne.

 
Terminy i etapy rekrutacji:
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się wyłącznie za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe - IRK.


Link do Internetowej Rejestracji Kandydatów:
 >>> https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/index.web <<<

Etapy rekrutacji:

  1. Rejestracja w IRK: 04.05.- 22.09.2021r.
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: 06-22.09.2021r.
  3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 24.09.2021r.

 
 
Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, pok. 318, Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, tel. (058) 523 14 17, 523 11 75, e-mail: oiz.wzr@ug.edu.pl lub przesłać pocztą na wyżej podany adres.
 
Po zdaniu egzaminów przedmiotowych, napisaniu pracy dyplomowej i uzyskaniu pozytywnej recenzji promotora, absolwent otrzymuje UNIWERSYTECKIE ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH.
 
Planowana wysokość opłaty (dwa semestry) - 4.200,00 PLN (możliwość płatności w dwóch ratach – na początku każdego z semestrów).