Strona głównaEkonomiaModel Keynesa - jakie ma zastosowanie w ekonomii?

Model Keynesa – jakie ma zastosowanie w ekonomii?

Opublikowano

Najnowsze artykuły

Kim jest klient instytucjonalny i co go wyróżnia?

Klient instytucjonalny to podmiot gospodarczy, który na rynku finansowym odgrywa rolę kluczowego gracza ze...

Czym jest segmentacja klientów i jak ją poprawnie przeprowadzić?

Segmentacja klientów to kluczowa strategia, która pozwala firmom precyzyjnie kierować swoje działania marketingowe. Dzięki...

Jedną z najważniejszych teorii ekonomicznych, która zaważyła na kształtowaniu się współczesnej polityki gospodarczej, jest model Keynesa. Publikacja autora pt: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza z 1936 roku wywołała niemałe poruszenie w świecie naukowym. Stała się przy tym podstawą do formułowania polityki gospodarczej w wielu krajach.

W dzisiejszych czasach, kiedy świat zmaga się z takimi problemami jak kryzysy gospodarcze, globalizacja czy nierówności społeczne, teoria Keynesa wciąż ma wiele do powiedzenia. Wiele rządów i instytucji finansowych korzysta z jej założeń, aby formułować skuteczne polityki gospodarcze i przeciwdziałać negatywnym skutkom kryzysów.

W tym artykule przedstawimy podstawy teoretyczne modelu Keynesa, jak i praktyczne zastosowania jego wniosków we współczesnej ekonomii. Dowiesz się, jak analiza różnych wydatków pozwala rządom i przedsiębiorstwom wpływać na popyt i zatrudnienie w gospodarce. Poznasz również, jak modele oparte na teorii Keynesa są wykorzystywane w badaniach naukowych i prognozach ekonomicznych. Odkryj wciąż są aktualne wnioski z modelu Keynesa, które można wykorzystać w podejmowaniu decyzji gospodarczych!

Co to jest model Keynesa?

Model keynesowski (inaczej teoria keynesowska lub ekonomia keynesowska) to teoria ekonomiczna stworzona przez brytyjskiego ekonomistę Johna Maynarda Keynesa w latach 30. XX wieku. Według tej teorii rządy powinny działać w celu regulacji gospodarki, w szczególności poprzez stosowanie polityki fiskalnej i monetarnej.

Keynes argumentował, że w przypadku recesji gospodarczej, prywatne inwestycje są zwykle niskie. A to prowadzi do dalszego spadku wydatków i zatrudnienia. Aby temu zapobiec, rządy powinny wydawać pieniądze na projekty publiczne i programy społeczne, tj. budowa dróg, mostów i szkół, w celu stworzenia miejsc pracy i pobudzenia gospodarki.

Keynes uważał również, że rządy powinny regulować poziom stóp procentowych i podatki. Miało to na celu zwiększyć popyt i pobudzić wzrost gospodarczy. Według teorii keynesowskiej istnieją czynniki, takie jak niska elastyczność płac i ceny, które mogą prowadzić do nieefektywnych rynków i stagnacji gospodarczej, a rządy powinny działać, aby przeciwdziałać takim skutkom.

Co zakłada model Keynesa?

Model Keynesa zakłada, że gospodarka może znajdować się w stanie równowagi, w którym poziom produkcji i zatrudnienia są poniżej pełnego zatrudnienia. W takim przypadku prywatne inwestycje są niskie, a wydatki konsumpcyjne są niedostatecznie wysokie, co prowadzi do spadku produkcji i zatrudnienia.

Aby temu zapobiec, Keynes proponuje, aby rządy podejmowały działania mające na celu pobudzenie gospodarki, szczególnie w okresach recesji. Keynes uważał, że państwo może wpłynąć na poziom zatrudnienia i produkcji poprzez stosowanie polityki fiskalnej i monetarnej.

Polityka fiskalna polega na wydatkowaniu przez rząd dodatkowych środków na cele publiczne. Są nimi np. inwestycje w infrastrukturę czy usługi publiczne. Keynes uważał, że taki wzrost wydatków rządu stymuluje popyt i przyczynia się do zwiększenia produkcji i zatrudnienia.

Keynesowska teoria ekonomiczna zakłada zatem, że w okresach niskiego popytu rządy powinny podejmować działania mające na celu pobudzenie gospodarki. Natomiast w okresie wysokiego popytu powinny stosować politykę oszczędnościową w celu uniknięcia inflacji.

Koncepcje i wnioski w modelu keynesowskim

Koncepcje i wnioski w modelu keynesowskim obejmują:

 1. Istnienie pułapki likwidacji. Keynes zauważył, że w okresie spowolnienia gospodarczego prywatni inwestorzy często nie inwestują. Są zbyt ostrożni i preferują oszczędzanie w gotówce. W takiej sytuacji zwiększenie podaży pieniądza (np. poprzez obniżenie stóp procentowych) niekoniecznie doprowadzi do zwiększenia inwestycji.
 2. Koncepcja popytu efektywnego. Według teorii, istotnym czynnikiem w kształtowaniu poziomu produkcji jest poziom popytu efektywnego. Jest to popyt na dobra i usługi, który prowadzi do zwiększenia zatrudnienia i produkcji.
 3. Istnienie nierównowagi na rynku pracy. Według modelu keynesowskiego, rynek pracy może znajdować się w stanie nierównowagi. Wówczas poziom zatrudnienia może być niższy niż pełne zatrudnienie.
 4. Konieczność interwencji rządu w celu regulacji gospodarki. W modelu keynesowskim rządy powinny regulować poziom wydatków publicznych i podatków. Powinny przy tym regulować poziom stóp procentowych w celu pobudzenia popytu efektywnego i zwiększenia produkcji oraz zatrudnienia.
 5. Polityka fiskalna i monetarna. Keynes uważał, że rządy powinny stosować politykę fiskalną i monetarną. Celem jest pobudzenie gospodarki, szczególnie w okresach recesji. Polityka fiskalna polega na wydatkowaniu przez rząd dodatkowych środków na cele publiczne. Z kolei polityka monetarna polega na regulowaniu stóp procentowych i podaży pieniądza.
 6. Znaczenie inwestycji publicznych. Keynes uważał, że inwestycje publiczne, takie jak budowa dróg, mostów i szkół, mogą stymulować popyt efektywny i przyczynić się do zwiększenia produkcji i zatrudnienia.
 7. Koncepcja multiplikator. Keynes wprowadził pojęcie multiplikatora, który pokazuje, jak zwiększenie wydatków rządowych lub inwestycji prywatnych może prowadzić do zwiększenia popytu efektywnego i produkcji w gospodarce. Zwiększenie wydatków rządowych na inwestycje publiczne, może np. zwiększyć zatrudnienie i dochód. Prowadzi to do zwiększonego popytu na dobra i usługi. A to z kolei może przyczynić się do zwiększenia produkcji i zatrudnienia w innych sektorach gospodarki.
 8. Rola rynków finansowych. Keynes uważał, że rynki finansowe są ważnym elementem gospodarki, a ich destabilizacja może prowadzić do recesji. Dlatego Keynes zalecał, aby rządy wprowadziły regulacje finansowe, które ograniczają ryzyko związane z inwestowaniem na rynkach finansowych.
 9. Wpływ polityki społecznej na gospodarkę. Teoria zakłada, że polityka społeczna może również wpłynąć na poziom zatrudnienia i produkcji. Na przykład, wprowadzenie minimalnej płacy może zwiększyć koszty pracy, co może prowadzić do spadku zatrudnienia. Z drugiej strony, zapewnienie wyższych dochodów pracownikom może zwiększyć popyt na dobra i usługi. To z kolei może przyczynić się do zwiększenia produkcji i zatrudnienia.

Model Keynesa zakłada, że rządy powinny podejmować działania w celu pobudzenia gospodarki w okresach spowolnienia gospodarczego, a polityka fiskalna i monetarna są ważnymi narzędziami, które mogą pomóc w osiągnięciu tego celu. Model ten wpłynął na rozwój ekonomii jako nauki i jest wciąż stosowany w polityce gospodarczej przez rządy na całym świecie.

Praktyczne zastosowania wywodzące się z modelu keynesowskiego – wzór z objaśnieniem


Jednym z praktycznych zastosowań modelu keynesowskiego jest polityka fiskalna. Polega ona na zmianie wydatków rządu i podatków w celu wpływania na popyt w gospodarce. Według modelu Keynesa, zwiększenie wydatków rządowych może prowadzić do zwiększenia popytu. Natomiast zmniejszenie podatków może zachęcić konsumentów i przedsiębiorstwa do większych wydatków i inwestycji. Prowadzi to również do zwiększenia popytu.
Wzór, który wywodzi się z modelu keynesowskiego, to:


Y = C + I + G + NX, gdzie:

 • Y – dochód narodowy;
 • C – wydatki konsumpcyjne;
 •  I – inwestycje prywatne;
 •  G – wydatki rządowe;
 •  NX – saldo handlowe.


Ten wzór opisuje, jak dochód narodowy jest zależny od różnych składników wydatków w gospodarce. Według modelu Keynesa, zwiększenie wydatków rządowych (G) lub inwestycji prywatnych (I) może prowadzić do zwiększenia dochodu narodowego (Y). Zjawisko to nazywa się efektem multiplikatora.


Jeśli np. rząd zdecyduje się na zwiększenie wydatków na inwestycje publiczne, to zwiększy to popyt na dobra i usługi. A to z kolei prowadzi do wzrostu produkcji i zatrudnienia w różnych sektorach gospodarki. Natomiast wzrost produkcji i zatrudnienia zwiększa dochód narodowy. A to prowadzi do dalszego wzrostu popytu i produkcji, co jest nazywane efektem multiplikatora.


Warto jednak zauważyć, że polityka fiskalna ma swoje ograniczenia i nie zawsze działa tak, jak zakłada model Keynesa. Na przykład, w przypadku, gdy wydatki rządowe prowadzą do wzrostu długu publicznego, może to prowadzić do niekorzystnych skutków dla gospodarki.

Warto przy tym mieć świadomość, że wzór modelu Keynesa ma również inną, bogatszą wersję, która uwzględnia dodatkowo eksport.


Praktyczne zastosowanie modelu Keynesa


Model keynesowski jest szeroko stosowany przez rządy i ekonomistów na całym świecie. Stosuje się go w celu formułowania polityki fiskalnej i monetarnej oraz w analizie i prognozowaniu zjawisk makroekonomicznych.


Przykładem praktycznego zastosowania modelu keynesowskiego jest polityka fiskalna. Polega ona na regulowaniu wydatków rządu i podatków w celu wpływania na popyt w gospodarce. Zwiększenie wydatków rządowych i obniżenie podatków może prowadzić do wzrostu popytu i zatrudnienia.


Innym przykładem jest polityka monetarna. Polega ona na regulowaniu stóp procentowych i podaży pieniądza w celu wpływania na inflację i poziom aktywności gospodarczej. Model keynesowski pomaga w analizie skutków polityki monetarnej na poziom popytu i inflację. Jest również pomocny w identyfikacji odpowiednich narzędzi polityki monetarnej, które skutkują osiągnięciem pożądanych celów makroekonomicznych.


Model keynesowski jest również stosowany w badaniach nad cyklami koniunkturalnymi i w analizie wpływu zmian ekonomicznych na zatrudnienie i produkcję. Wiele instytucji ekonomicznych i agencji rządowych na całym świecie korzysta z modelu keynesowskiego. Ich celem jest prognozowanie przyszłego rozwoju gospodarczego i podejmowania decyzji dotyczących polityki ekonomicznej.

Podsumowanie

Model Keynesa to teoria ekonomiczna, która wywarła duży wpływ na kształtowanie się współczesnej polityki gospodarczej. Jego założenia dotyczące wpływu polityki fiskalnej i monetarnej na poziom zatrudnienia i popytu w gospodarce są wciąż aktualne.

W dzisiejszych czasach teoria Keynesa jest wykorzystywana przez rządy i instytucje finansowe na całym świecie. Wykorzystuje się ją w celu formułowania polityki gospodarczej i przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysów. W artykule przedstawione zostały zarówno podstawy teoretyczne modelu Keynesa, jak i praktyczne zastosowania jego wniosków w dzisiejszej ekonomii.

Powiązane artykuły

Przemysł w Polsce – charakterystyka i rola drugiego sektora gospodarki narodowej

Gospodarkę narodową można podzielić na trzy sektory, pierwszy obejmujący leśnictwo, łowiectwo, rolnictwo i rybołówstwo,...

Rynek nieruchomości w Polsce – analiza bieżącej sytuacji

Mianem rynku nieruchomości określamy miejsce, na którym spotykają się podmioty reprezentujące popyt i podaż,...

Od kiedy obowiązuje bezwarunkowy dochód podstawowy w Polsce?

Bezwarunkowy dochód podstawowy w Polsce wciąż pozostaje w fazie dyskusji i analiz, bez oficjalnej...