Strona głównaEkonomiaNa czym polega ekspansywna polityka monetarna?

Na czym polega ekspansywna polityka monetarna?

Opublikowano

Najnowsze artykuły

Wartość rezydualna wzór. Jak ją obliczyć?

Wielu osobom nauki ekonomiczne wydają się zbyt skomplikowane, aby podjęły one próbę poznania choćby...

Struktura rynku – wszystko co musisz wiedzieć!

Struktura rynku - tajemniczy labirynt możliwości, gdzie giganci walczą o dominację, a innowacje tworzą...

Jak zapewne wiesz, jedno z głównych zadań państwa polega na prowadzeniu polityki fiskalnej i pieniężnej. Drugą z nich powierza się najczęściej przedstawicielom banku centralnego, który powinien stanowić w pełni niezależną instytucję finansową. Wiemy jednak również, że niektóre państwa gospodarczo i finansowo radzą sobie świetnie, podczas gdy inne pozostają w tyle. Ekspansywna polityka monetarna to przykład działania banku centralnego, które ma na celu stymulację gospodarki. Dlaczego nie zawsze można je podjąć? I na czym ono właściwie polega? Poniżej udzielamy odpowiedzi na te pytania.

Ekspansywna polityka monetarna – narzędzie banku centralnego

Nie sposób mówić o ekspansywnej polityce monetarnej bez omówienia funkcji, które pełni bank centralny. Odgrywa on bowiem kluczową rolę w gospodarce kraju. Aby jego działania przynosiły pożądane, korzystne dla państwa efekty, powinien on być instytucją niezależną od rządu. Bank centralny odpowiada za za formułowanie i realizację polityki monetarnej, czyli kontrolowanie podaży pieniądza i poziomu stóp procentowych w kraju. Ma on zatem kilka podstawowych zadań, do których należy:

  • emisja waluty (np. złotego w Polsce) i kontrola podaży pieniądza w kraju,
  • zarządzanie poziomem stóp procentowych i kontrolowanie polityki kredytowej,
  • utrzymywanie stabilności finansowej i zapobieganie kryzysom finansowym,
  • wspieranie wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w kraju,
  • utrzymywanie dobrych relacji z instytucjami finansowymi w innych krajach w celu zapewnienia równowagi gospodarczej.

Zanim przejdziemy do omówienia ekspansywnej polityki monetarnej, warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Stopień niezależności banku centralnego od rządu różni się w poszczególnych krajach. Może on zmieniać się w zależności od sytuacji politycznej i gospodarczej. Ciekawym przykładem jest Polska – w ostatnich latach wyraźnie uwydatniła się zależność prezesa NBP od członków partii rządzącej. Zasadę niezależności banków centralnych od rządu konsekwentnie narusza się między innymi w Chinach i Rosji. Bank Centralny Republiki Turcji jest niezależny, ale rząd turecki ma wpływ na jego funkcjonowanie. Może bowiem powołać i odwołać jego prezesa. Podobna sytuacja ma miejsce w Indiach. Ministerstwo Finansów Indii ma prawo do wyznaczania dyrektorów banku, a jego przedstawiciele zasiadają w Radzie Zarządzającej.

Czym jest ekspansywna polityka monetarna?

Ekspansywna polityka monetarna to rodzaj polityki pieniężnej, w której bank centralny dąży do zwiększenia podaży pieniądza w gospodarce. Zazwyczaj robi to poprzez obniżenie stóp procentowych lub zakup aktywów finansowych na rynku. Stosuje się ją w celu stymulowania gospodarki (działania te pobudzają inwestycje), zwiększenia wydatków konsumpcyjnych i zmniejszenia poziomu bezrobocia.

Ekspansywną politykę monetarną stosuje się przede wszystkim w następujących sytuacjach:

  1. W okresie recesji lub spowolnienia gospodarczego. W celu zwiększenia popytu na dobra oraz usługi i pobudzenia gospodarki, bank centralny może obniżyć stopy procentowe i zwiększyć podaż pieniądza. To z kolei stymuluje wydatki inwestycyjne i konsumpcyjne.
  2. W przypadku, gdy bezrobocie utrzymuje się na wysokim poziomie. Bank centralny może wówczas zastosować ekspansywną politykę monetarną, aby pobudzić gospodarkę i stworzyć nowe miejsca pracy.
  3. W sytuacji, gdy inflacja jest zbyt niska. W dzisiejszych realiach trudno nam w to uwierzyć, jednak permanentnie niski poziom inflacji lub jej brak jest tak samo niepożądany, jak jej wysokie wskaźniki. Ekspansywna polityka monetarna może być stosowana w celu zwiększenia inflacji, a tym samym uniknięcia deflacji. To z kolei może jednak prowadzić do spadku wydatków konsumpcyjnych i inwestycyjnych. Dlatego tak ważne jest, aby podejmowane działania były dobrze przemyślane i zrównoważone. Przedstawiciele banków centralnych muszą uważnie obserwować sytuację na rodzimym rynku. Rozwiązania, które świetnie sprawdziły się zagranicą, mogą bowiem okazać się nietrafione w naszych realiach.

Skutki ekspansywnej polityki monetarnej

Warto zaznaczyć, że stosowanie ekspansywnej polityki monetarnej wiąże się z ryzykiem. Może ono doprowadzić nie tylko do tego, że inflacja wymknie się spod kontroli, ale także do powstania bańki spekulacyjnej.

Bańka spekulacyjna to sytuacja, w której ceny aktywów takich jak nieruchomości, akcje, kryptowaluty, surowce czy dzieła sztuki osiągają sztucznie zawyżony poziom. Inwestorzy są bowiem przekonani, że cena ta będzie nadal rosła w przyszłości. To z kolei mogłoby umożliwić im osiągnięcie wysokich zysków. Popyt na aktywa powoduje dalszy wzrost ich ceny. W pewnym momencie jednak, z różnych powodów, następuje jej gwałtowny spadek. To prowadzi do załamania bańki spekulacyjnej. W jego wyniku inwestorzy tracą znaczną część swojego kapitału. Bańki spekulacyjne są niebezpieczne dla całej gospodarki, ponieważ mogą prowadzić do niekontrolowanego wzrostu cen. Kończy się on krachem, co z kolei może prowadzić do kryzysu finansowego i gospodarczego.

Jak widzisz, działania, które czasami wydają nam się irracjonalne, znajdują swoje uzasadnienie w sytuacji rynkowej i polityce pieniężnej danego kraju. Trudno dziwić się inwestorom, którzy podążają za panującymi trendami i starają się nie wypaść z giełdowej gry. Dlatego ekspansywna polityka monetarna musi być prowadzona w sposób niezwykle rozważny i przemyślany. Jej konsekwencje mogą bowiem wpłynąć niekorzystnie nie tylko na państwową, ale także regionalną, a nawet globalną gospodarkę.

Powiązane artykuły

Wartość rezydualna wzór. Jak ją obliczyć?

Wielu osobom nauki ekonomiczne wydają się zbyt skomplikowane, aby podjęły one próbę poznania choćby...

Struktura rynku – wszystko co musisz wiedzieć!

Struktura rynku - tajemniczy labirynt możliwości, gdzie giganci walczą o dominację, a innowacje tworzą...

Zwiększanie korzyści skali – strategie optymalizacji produkcji dla Twojego biznesu

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak przekształcić niekorzyści skali w realne korzyści dla Twojego biznesu?...