Strona głównaEkonomiaWartość rezydualna wzór. Jak ją obliczyć?

Wartość rezydualna wzór. Jak ją obliczyć?

Opublikowano

Najnowsze artykuły

Kim jest klient instytucjonalny i co go wyróżnia?

Klient instytucjonalny to podmiot gospodarczy, który na rynku finansowym odgrywa rolę kluczowego gracza ze...

Czym jest segmentacja klientów i jak ją poprawnie przeprowadzić?

Segmentacja klientów to kluczowa strategia, która pozwala firmom precyzyjnie kierować swoje działania marketingowe. Dzięki...

Wielu osobom nauki ekonomiczne wydają się zbyt skomplikowane, aby podjęły one próbę poznania choćby podstawowych pojęć z ich zakresu. To duży błąd. Czy tego chcemy, czy nie, zarówno ekonomia jak i polityka wpływają na nasze życie. Jeśli zainteresujesz się definicjami związanymi z handlem i prowadzeniem biznesu, w przyszłości może to wpłynąć na twoje decyzje zawodowe. Zapoznając się z tym artykułem, poznasz sposoby na obliczenie wartości rezydualnej (wzór).

Czym jest wartość rezydualna?

Część wspomnianych przez nas pojęć ekonomicznych jedynie brzmi skomplikowanie. W istocie oznaczają one zaś działania, które dobrze znasz z życia codziennego. Wartość rezydualna to nic innego jak przypuszczenie, jaką kwotę możemy uzyskać za dany towar w przyszłości, jeśli zdecydujemy się go odsprzedać. Szacujemy ją najczęściej w przypadku aut, nieruchomości, spółek i ich akcji, antyków i przedmiotów kolekcjonerskich. Określanie wartości rezydualnej to zatem rodzaj prognozy rynkowej. Można zdefiniować ją również jako szacunkową wartość, którą dany obiekt posiada na koniec określonego przez nas okresu użytkowania. Innymi słowy, jest to wartość, jaką dany majątek posiada po uwzględnieniu jego zużycia, deprecjacji i eksploatacji w określonym czasie.

Praktyczne przykłady

Najlepszym przykładem, który pomoże ci zrozumieć znaczenie wartości rezydualnej, jest leasing. Jak zapewne wiesz, wzięcie auta w leasing oznacza, że możesz go używać bez konieczności zakupu. Co za tym idzie, co miesiąc płacisz ustaloną ratę, tak jakbyś wynajmował pojazd. Kwota, którą musisz uiszczać, jest uzależniona właśnie od tego, jak bardzo auto traci na wartości w czasie, kiedy z niego korzystasz.

Wartość rezydualna wzór. Do czego służy?

Wiele osób wprowadza w wyszukiwarkę internetową hasło “wartość rezydualna wzór”, chcąc dowiedzieć się, od czego ona zależy. Aby to zrozumieć, ponownie warto posłużyć się przykładami.

Na wartość rezydualną danego środka trwałego ma wpływ wiele spośród czynników, które określają także jego cenę rzeczywistą. W przypadku samochodu będzie to zatem między innymi jego marka, rok produkcji, popularność czy typ silnika. Z tego powodu nowe modele tracą najwięcej na swojej wartości w ciągu dwóch lat od pojawienia się na rynku.

Jako przykład mogą posłużyć także nieruchomości. Wpływ na ich wartość ma między innymi wielkość, lokalizacja czy rok budowy. Oczywiście, w obu przypadkach należy wziąć pod uwagę również takie czynniki jak zmiany rynkowe, moda i inflacja.

Znaczenie wartości rezydualnej

Dlaczego wartość rezydualna jest ważna? Cóż, jest ona istotnym elementem przy podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji, wyborze długoterminowych strategii biznesowych oraz wycenie majątku. Przedsiębiorcy i inwestorzy korzystają z wartości rezydualnej w celu oszacowania przyszłej wartości swoich aktywów i podejmowania odpowiednich decyzji finansowych. Wartość rezydualna ma również znaczenie dla osób korzystających z różnych form leasingu czy wynajmu. Przy ustalaniu umów, wartość rezydualna jest czynnikiem, który wpływa na warunki finansowe. Jest to zatem ważne zarówno dla wynajmującego, jak i dla najemcy.

Co ciekawe, bardzo częstym zabiegiem jest również określanie wartości rezydualnej przedsiębiorstw. Oznacza ona wówczas wartość, którą dana firma osiągnie na koniec wybranego okresu prognozowania.

Wartość rezydualna wzór. Czy warto z niego korzystać?

Dokładny wzór obliczania wartości rezydualnej może się różnić w zależności od rodzaju majątku. W przypadku nieruchomości, przy obliczaniu wartości rezydualnej należy uwzględnić czynniki takie jak wiek nieruchomości, jej stan techniczny, trendy rynkowe oraz przewidywany okres pozostały do jej użytkowania. Jeśli zdecydujesz się poszukać odpowiedzi do hasła “wartość rezydualna wzór”, mogą one zatem okazać się wyjątkowo skomplikowane.

Wartość rezydualna – wzór. To brzmi łatwo, prawda? Jednak wszystko zależy od rodzaju środka trwałego, dla którego chcesz ją wyliczyć. Sprawdź to sam.

Wartość rezydualna spółki (akcji)

Jeśli chcesz poznać wartość rezydualną przedsiębiorstwa, skorzystaj z metody dochodowej znanej jako DCF, czyli “discounted cash flows”. Opiera się ona na założeniu, że wartość spółki przejawia się w wartości dochodów, które zostaną przez nią wygenerowane w przyszłości. Jest powszechnie stosowana, mimo licznych wad. Najważniejszą spośród nich jest oczywiście fakt, że dokonując obliczeń, powinniśmy brać pod uwagę wiele zmiennych, których tak naprawdę nie jesteśmy w stanie oszacować. A nawet jeśli dokonamy ich subiektywnej oceny, musimy liczyć się z ryzykiem wystąpienia błędów.

Aby obliczyć wartość przedsiębiorstwa, musimy posiadać bardzo szczegółową i specjalistyczną wiedzę o jego zasobach, konkurencji, związkach z klientami, kontrahentami i dostawcami, rynku branżowym, a także oferowanych produktach i usługach. Większość z tych cech jest bardzo zmienna. Na dodatek musimy znać między innymi:

 • poziom stopy wolnej od ryzyka,
 • kapitał obrotowy,
 • podatek dochodowy,
 • należności handlowe,
 • aktywa obrotowe,
 • aktywa trwałe,
 • kapitał własny i inne.

Aby skorzystać z DCF, musimy ustalić:

 • saldo wolnych przepływów pieniężnych do przedsiębiorstwa,
 • badany okres,

a następnie ich iloczyn podzielić przez:

 • średni ważony koszt kapitału + 1,

a na koniec dodać do tego:

 • wyliczoną według wzoru zdyskontowaną wartość rezydualną.

Trudna sprawa, prawda? Na szczęście wycena innych przedmiotów może okazać się mniej skomplikowana.

Wycena przedmiotów używanych

Aby jej dokonać, możesz pomnożyć przez siebie cenę zakupu przedmiotu, stopę amortyzacji oraz liczbę lat użytkowania danego towaru. Uzyskaną wartość odejmij od samej ceny zakupu przedmiotu. Pamiętaj jednak, że i te wyliczenia mogą okazać się błędne w stosunku do zmian zachodzących na rynku.

Powiązane artykuły

Przemysł w Polsce – charakterystyka i rola drugiego sektora gospodarki narodowej

Gospodarkę narodową można podzielić na trzy sektory, pierwszy obejmujący leśnictwo, łowiectwo, rolnictwo i rybołówstwo,...

Rynek nieruchomości w Polsce – analiza bieżącej sytuacji

Mianem rynku nieruchomości określamy miejsce, na którym spotykają się podmioty reprezentujące popyt i podaż,...

Od kiedy obowiązuje bezwarunkowy dochód podstawowy w Polsce?

Bezwarunkowy dochód podstawowy w Polsce wciąż pozostaje w fazie dyskusji i analiz, bez oficjalnej...