Strona głównaEkonomiaZwrot prowizji za kredyt konsolidacyjny – jak odzyskać pieniądze?

Zwrot prowizji za kredyt konsolidacyjny – jak odzyskać pieniądze?

Opublikowano

Najnowsze artykuły

IKZE – dodatkowe środki na emeryturze i ulgi podatkowe

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) jest ciekawym produktem emerytalnym dla osób, które planują długoterminowe...

Czym są spółki dywidendowe?

Dywidenda jest jednym z głównych powodów, dla których inwestorzy decydują się na zakup akcji....

Kredyt konsolidacyjny to popularny produkt finansowy, który umożliwia połączenie kilku istniejących zobowiązań kredytowych w jedno, zwykle o niższym oprocentowaniu. Jednak, co się stanie, jeśli dowiesz się, że została na to nałożona nieuzasadniona prowizja? Czy jest możliwość odzyskania swoich pieniędzy? 

Czy można odzyskać opłatę bankową?

Sprawa zwrotu bankowych prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu przez wiele lat była kwestią kontrowersyjną. Kredytobiorcy stanowczo twierdzili, że wraz z proporcjonalnym zwrotem odsetek, powinni być uprawnieni do zwrotu wszystkich innych kosztów związanych z kredytem. Włączając w to opłatę za prowizję.

Jednak banki, jak można się było spodziewać, miały zupełnie odmienne stanowisko w tej kwestii. Które zresztą często utrzymują do dnia dzisiejszego. W ich przekonaniu prowizja, jako opłata jednorazowa, stała i niezależna od okresu trwania kredytu, nie powinna podlegać zwrotowi w żadnym stopniu. Niezależnie od tego, kiedy zostaje spłacone zobowiązanie

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2019 roku wyjaśnił wszelkie wątpliwości w tej sprawie. Zgodnie z nim, kredytobiorca ma pełne prawo żądać od wierzyciela zwrotu wszystkich opłat i kosztów związanych z kredytem w przypadku jego wcześniejszej spłaty. To oznacza, że nie tylko odsetki, ale także prowizje i koszty ubezpieczenia podlegają zwrotowi. To ważne orzeczenie, które nakłada na banki obowiązek dostosowania się do prawa i umożliwia klientom odzyskanie opłat bankowych. 

Zasada proporcjonalnego zwrotu kosztów oznacza, że im wcześniej uregulujemy nasze zobowiązania, tym większa część poniesionych kosztów powinna zostać nam zwrócona. Na przykład, jeśli spłacimy kredyt w całości w połowie okresu spłaty, będziemy uprawnieni do zwrotu 50% prowizji.

Czym jest prowizja? 

Zanim jednak przejdziemy do procesu odzyskiwania prowizji, ważne jest, aby zrozumieć, czym właściwie jest prowizja za kredyt konsolidacyjny. Prowizja to opłata pobierana przez bank lub instytucję finansową za udzielenie kredytu. To jeden z elementów kosztów kredytu, które mogą być naliczane przy jego udzielaniu.

Prowizja może mieć różne formy i nazwy, w zależności od rodzaju kredytu lub usługi. Jej celem jest zazwyczaj pokrycie kosztów związanych z przetwarzaniem wniosku o kredyt, analizą kredytową, obsługą klienta i innymi kosztami związanymi z udzieleniem kredytu.

Prowizja może być naliczana jako stała opłata lub jako procent od udzielonej kwoty kredytu. Może być również naliczana jednorazowo lub rozłożona na raty i wliczona w koszty kredytu.

Uzyskaj jedną, niższą ratę: szybko, skutecznie i bez zbędnych formalności!

Połącz wybrane zobowiązania w kredyt konsolidacyjny, dzięki któremu zyskasz jedną, wygodną w spłacie ratę. Dzięki konsolidacji uzyskanej z pomocą doświadczonych ekspertów Habza Finanse zbyt wysokie raty zostaną obniżone, a okres spłaty wydłużony i dopasowany do Twoich preferencji!

Zwrot prowizji za kredyt konsolidacyjny

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczy kredytów konsumenckich, czyli pożyczek udzielanych przez instytucje finansowe konsumentom w kwocie do 255 500 złotych. Pożyczki konsumenckie obejmują nie tylko standardowe pożyczki gotówkowe, ale także kredyty konsolidacyjne oraz kredyty samochodowe.

Te rodzaje pożyczek są objęte przepisami ustawy z 12 maja 2011 roku dotyczącej kredytów konsumenckich, która obowiązuje od 18 grudnia 2011 roku. Warto zaznaczyć, że zarówno ta ustawa, jak i wspomniany wyrok TSUE, mają zastosowanie tylko do umów pożyczkowych zawartych po tej dacie. Oznacza to, że osoby, które zaciągnęły pożyczki gotówkowe lub konsolidacyjne wcześniej, nie mają prawa oczekiwać zwrotu prowizji za udzielenie kredytu.

Jak ubiegać się o zwrot prowizji? 

Pierwszym krokiem jest przejrzenie swojej umowy kredytowej. Zwróć uwagę na sekcje dotyczące opłat i prowizji. Upewnij się, że jesteś świadomy wszelkich opłat, które zostały na Ciebie nałożone przy udzielaniu kredytu konsolidacyjnego. To ważne, aby mieć pełne zrozumienie kosztów związanych z Twoim kredytem.

Następnie skontaktuj się z instytucją finansową. Jeśli masz podejrzenie, że została nałożona nieuzasadniona prowizja lub że informacje dotyczące prowizji nie zostały przekazane w sposób jasny i zrozumiały, skontaktuj się z instytucją finansową, która udzieliła Ci kredytu konsolidacyjnego. Możesz to zrobić poprzez telefon, e-mail lub osobiście w oddziale banku.

Opowiedz pracownikowi banku o swoich obawach i poproś o wyjaśnienie kosztów kredytu oraz uzasadnienie naliczonej prowizji. Warto zapytać o to również na piśmie, aby mieć dokumentację na przyszłość.

Sprawdź, czy masz prawo do zwrotu prowizji

W niektórych przypadkach można ubiegać się o zwrot prowizji, jeśli okazuje się, że została ona naliczona w sposób niezgodny z prawem lub nie została odpowiednio ujawniona w umowie. Przyjrzyj się lokalnym przepisom i regulacjom dotyczącym kredytów konsolidacyjnych, aby dowiedzieć się, czy masz podstawy do żądania zwrotu prowizji.

Jeśli masz podstawy do ubiegania się o zwrot prowizji, zapytaj instytucję finansową o niezbędne dokumenty i procedury. Mogą być wymagane kopie umowy kredytowej, korespondencji z bankiem oraz wszelkie dowody na to, że prowizja została naliczona niezgodnie z przepisami.

Gdy masz już wszystkie niezbędne dokumenty, złóż oficjalne żądanie zwrotu prowizji do instytucji finansowej. Upewnij się, że Twoje żądanie jest zgodne z przepisami i zawiera wszelkie niezbędne informacje i dokumenty.

Warto zaznaczyć, że inicjatywa w tej sprawie leży po stronie klienta. Nie można oczekiwać, że bank samoistnie zwróci nadpłacone środki z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Dlatego ważne jest, aby napisać odpowiedni wniosek w tej sprawie. Najlepiej sprawdzić, czy bank udostępnia wzór takiego wniosku na swojej stronie internetowej. Pracownicy banku z pewnością przyjmą taki formalny wniosek, podczas gdy samodzielnie sporządzony dokument może nie być akceptowany. W przypadku braku dostępnego wzoru możemy również skorzystać z przykładowych wniosków dostępnych online.

We wniosku musimy zawrzeć następujące elementy: 

  • Dane osobowe, w tym numer PESEL i numer dowodu osobistego.
  • Adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym.
  • Numer umowy kredytowej, a także ewentualnie datę jej podpisania.
  • Numer konta bankowego, na które mają być przelane środki.
  • Krótka prezentacja sprawy, np. Proszę o zwrot prowizji, odsetek oraz kwoty z polisy ubezpieczeniowej w związku ze spłatą rat kredytu konsolidacyjnego w dniu…

Monitoruj postęp swojego żądania

Po złożeniu żądania zwrotu prowizji monitoruj jego postęp. Bank ma zazwyczaj ograniczony czas na rozpatrzenie takich wniosków. Warto więc być cierpliwym, ale jednocześnie regularnie kontaktować się z instytucją finansową w celu uzyskania aktualnych informacji.

Rozważ skorzystanie z pomocy prawnika lub doradcy finansowego

Jeśli instytucja finansowa nie odpowiada na Twoje zapytania lub nie jesteś zadowolony z ich odpowiedzi, rozważ skorzystanie z pomocy prawnika lub doradcy finansowego. Specjalista taki może pomóc Ci zrozumieć Twoje prawa i możliwości odzyskania prowizji.

A co jeśli bank nie uzna naszej prośby? Po odrzuceniu naszego wniosku o zwrot prowizji od kredytu mamy kilka możliwości. Jedną z nich jest skontaktowanie się z Rzecznikiem Finansowym. Chociaż Rzecznik Finansowy nie posiada bezpośrednich kompetencji do nakazania bankowi zwrotu części poniesionych opłat, jego interwencja może wpłynąć na bank i skłonić go do ponownego rozważenia naszej sprawy. Co istotne, składanie skargi do Rzecznika Finansowego nie wiąże się z żadnymi kosztami. 

Jeśli nie chcemy lub nie możemy skorzystać z usług Rzecznika, lub jeśli taka próba nie przyniosła rezultatów, kolejnym krokiem może być skonsultowanie się z prawnikiem.

Czy opłaca się ubiegać o zwrot prowizji bankowej?

Podczas procesu składania wniosku w banku o zwrot prowizji za udzielenie kredytu, a także podczas składania skargi do Rzecznika Finansowego, kredytobiorca nie musi ponosić żadnych dodatkowych kosztów. Istnieje jednak realna szansa na odzyskanie znaczącej kwoty. Dlatego warto rozważyć podjęcie takich kroków, gdyż możliwe są znaczące zyski finansowe, a ryzyko ewentualnych negatywnych konsekwencji jest minimalne.

Co zrobić, jeśli nasze własne starania, w tym złożenie wniosku i skargi do Rzecznika Finansowego, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów? W takiej sytuacji warto rozważyć konsultację z prawnikiem lub udzielenie mu pełnomocnictwa do wystąpienia w naszym imieniu wobec banku. To podejście może okazać się bardziej skuteczne niż próba rozwiązywania problemu samodzielnie.

Powiązane artykuły

Stan polskiej gospodarki

Eksperci przewidują, że rok 2024 przyniesie znaczne przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Warto jednak wspomnieć o...

Gospodarka morska w Polsce

Morza i oceany zajmują 71% powierzchni Ziemi, od wieków prowadzą przez nie ważne szlaki...

Przemysł zaawansowanej technologii w Polsce

Przemysł zaawansowanej technologii jest związany z trzecią rewolucją przemysłową, zapoczątkowaną przez częściową automatyzację produkcji....