Strona głównaEkonomiaBezrobocie w Polsce na przestrzeni lat

Bezrobocie w Polsce na przestrzeni lat

Opublikowano

Najnowsze artykuły

IKZE – dodatkowe środki na emeryturze i ulgi podatkowe

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) jest ciekawym produktem emerytalnym dla osób, które planują długoterminowe...

Czym są spółki dywidendowe?

Dywidenda jest jednym z głównych powodów, dla których inwestorzy decydują się na zakup akcji....

Bezrobocie jest negatywnym zjawiskiem społecznym, szczególnie gdy dochodzi do jego wysokiego poziomu. Polega ono na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i chcących ją podjąć, nie może znaleźć zatrudnienia. Przyczynami bezrobocia bywają m.in. niski poziom wykształcenia części społeczeństwa, wysokie koszty pracy dla pracodawców czy szybki rozwój nowych technologii. Jak wygląda bezrobocie w Polsce na przestrzeni lat? Sprawdź!

Bezrobocie w Polsce na przestrzeni lat – jak wygląda?

Aktualnie stopa bezrobocia w Polsce wynosi 5,4%. Ciekawostką jest, że niższą stopę bezrobocia w lutym zanotowano po raz ostatni w 1990 roku. Na koniec lutego 2024 roku w urzędach pracy było zarejestrowanych 846,5 tysięcy bezrobotnych. To prawie o 20 tysięcy mniej niż w lutym 2023 roku.

Wykres przedstawiający stopę bezrobocia w latach 2019-2024. Źródło: https://pl.investing.com/economic-calendar/polish-unemployment-rate-650

Bezrobocie w Polsce od 1990

W latach 1989 do 2024 roku nasz kraj przeszedł przez ogromne zmiany społeczno-ekonomiczne, mające wpływ na poziom bezrobocia. W latach 90. Polska przeszła proces transformacji gospodarczej, który miał negatywny wpływ na zatrudnienie, powodując wzrost bezrobocia. W roku 1990 stopa bezrobocia wyniosła 6,1%, natomiast już 3 lata później – w 1993 roku – wzrosła do 16,4%. 

Najwyraźniejszy okres stabilizacji gospodarczej i obniżenie wskaźników bezrobocia nastąpił wraz z wejściem Polski do UE w 2004 roku. Stopa bezrobocia w 2004 roku wynosiła 19%, a już 4 lata później zaledwie 9,5%. Miał na to wpływ wzrost inwestycji zagranicznych, czy chociażby rozwijający się sektor usług. 

Niestety taki stan nie utrzymał się zbyt długo, ponieważ w 2008 zaczął się kryzys finansowy. Wówczas firmy postanowiły zmniejszyć zatrudnienie. Był to ich sposób na radzenie sobie z trudnościami ekonomicznymi. W 2009 roku stopa bezrobocia wzrosła do niemal 12%.

Następnie byliśmy świadkami dynamicznego wzrostu gospodarczego, kiedy władzę objął PiS. Miało to duży wpływ na spadek wskaźników bezrobocia.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w latach 1990-2010. Źródło: https://rynekpracy.pl/monitory/bezrobocie-1990-2010

Bezrobocie w Polsce na przestrzeni lat – co mogło wpłynąć na zmiany?

Co mogło wpłynąć na zmiany w zakresie bezrobocia w Polsce? Na pewno nie bez znaczenia pozostała transformacja systemu gospodarczego, która rozpoczęła się w latach 90. ubiegłego stulecia. Ten proces obejmował m.in. prywatyzację przedsiębiorstw państwowych, wprowadzenie gospodarki rynkowej, czy liberalizację rynku, co spowodowało wówczas ogromny wzrost bezrobocia. Na zmiany wpłynęło również wejście Polski do Unii Europejskiej, kryzys finansowy w latach 2008-2009, inwestycje zagraniczne czy też zmiany demograficzne. Czy pandemia wpłynęła na bezrobocie w kraju? Za nami trudny okres globalnej pandemii COVID-19, ale jak się na szczęście okazuje, nie wpłynął on znacząco na wzrost bezrobocia w kraju. Rząd wprowadził bowiem szybkie, skuteczne i zdecydowane działania, dzięki czemu skutki ekonomiczne pandemii były mniej odczuwalne. Przedsiębiorcy otrzymali wsparcie w postaci różnych programów pomocowych, których celem było m.in. utrzymanie płynności finansowej firm czy ochrona miejsc pracy.

Powiązane artykuły

Stan polskiej gospodarki

Eksperci przewidują, że rok 2024 przyniesie znaczne przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Warto jednak wspomnieć o...

Gospodarka morska w Polsce

Morza i oceany zajmują 71% powierzchni Ziemi, od wieków prowadzą przez nie ważne szlaki...

Przemysł zaawansowanej technologii w Polsce

Przemysł zaawansowanej technologii jest związany z trzecią rewolucją przemysłową, zapoczątkowaną przez częściową automatyzację produkcji....