Ekonomia

Stan polskiej gospodarki

Eksperci przewidują, że rok 2024 przyniesie znaczne przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Warto jednak wspomnieć o zagrożeniach, analitycy upatrują je przede wszystkim w dekoniunkturze w Niemczech. Wnioski płynące z raportu przygotowanego...

Gospodarka morska w Polsce

Morza i oceany zajmują 71% powierzchni Ziemi, od wieków prowadzą przez nie ważne szlaki transportowe i handlowe. Warto...

Przemysł zaawansowanej technologii w Polsce

Przemysł zaawansowanej technologii jest związany z trzecią rewolucją przemysłową, zapoczątkowaną przez częściową automatyzację produkcji. Do najważniejszych osiągnięć naukowo-technicznych...

Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce

Rolnictwo należy do pierwszego sektora gospodarki, podobnie jak leśnictwo, łowiectwo, rybactwo i rybołówstwo. Obejmuje ono uprawę roślin i...

Przemysł 4.0 – czym jest? Poznaj jego przykłady!

Przemysł 4.0, czyli inaczej czwarta rewolucja przemysłowa czy Industry 4.0, chociaż trwa od kilku lat, dla wielu osób...

Czym jest wskaźnik PKB – Produkt Krajowy Brutto?

W miarę jak świat staje się coraz bardziej skoncentrowany na wzroście gospodarczym, termin "Produkt Krajowy Brutto" (PKB) jest często używany do pomiaru siły gospodarczej...

Czynniki wzrostu gospodarczego i jego skutki

Wzrost gospodarczy to jedno z kluczowych pojęć w dzisiejszym świecie. Każdy kraj chce go osiągnąć, ale czy zawsze wiadomo, jakie czynniki go wpływają? A...

Co to jest inflacja – definicja, przyczyny i skutki inflacji

W tym artykule dowiesz się, czym jest inflacja, jak się ją mierzy, co powoduje wzrost cen, a także jakie są jej skutki dla gospodarstw...

Na czym polega przewaga komparatywna?

Niektóre terminy z zakresu biznesu i ekonomii są znane jedynie profesorom i studentom poszczególnych wydziałów. Nawet jeśli prowadzimy własną działalność, nasz branżowy zasób słownictwa...

Model Solowa – kluczowe narzędzie analizy wzrostu gospodarczego: teoria, praktyka i zasady działania

Model Solowa to jedno z najważniejszych narzędzi ekonomicznych, które pozwala zrozumieć procesy zachodzące w gospodarce i czynniki wpływające na długookresowy wzrost produkcji. Czy chcesz...

Globalny kryzys finansowy 2008 r. – przyczyny i skutki

Zapoczątkowany w połowie 2007 roku globalny kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych to jeden z najbardziej znanych załamań ekonomicznych współczesności. Zbyt ryzykowne udzielanie pożyczek klientom...