Strona głównaEkonomiaPrzemysł zaawansowanej technologii w Polsce

Przemysł zaawansowanej technologii w Polsce

Opublikowano

Najnowsze artykuły

Poznaj największe banki w Polsce, w których opłaca się trzymać pieniądze!

W dzisiejszym zmiennym środowisku finansowym wybór odpowiedniego banku staje się kluczowym elementem zarządzania finansami....

Czym jest hossa, a czym bessa na giełdzie?

Hossa i bessa to wyrażenia powtarzane jak mantra w kontekście giełdy. Oba zjawiska opisują...

Przemysł zaawansowanej technologii jest związany z trzecią rewolucją przemysłową, zapoczątkowaną przez częściową automatyzację produkcji. Do najważniejszych osiągnięć naukowo-technicznych zaliczamy światłowody, półprzewodniki, tranzystory i energię atomową. Przemysł high tech napędza rozwój gospodarczy wielu państw, w szczególności wysoko rozwiniętych. Doskonale odzwierciedla on specyfikę zmian struktury gałęziowej przemysłu. Warto wspomnieć o istotnym wpływie na gospodarkę globalną, dostarcza bowiem innowacyjne materiały, produkty i rozwiązania technologiczne.

Przemysł zaawansowanej technologii – czym jest?

Przemysł high tech wykorzystuje najnowsze osiągnięcia techniczne, naukowe i technologiczne do produkcji towarów. Przyczynia się do rozwoju sektora kosmicznego i elektroniki użytkowej. Dodatkowo pobudza on rozwój przemysłu zbrojeniowego, transportowego i chemicznego.

Jakie korzyści płyną z rozwoju przemysłu zaawansowanej technologii? Dostarcza nowoczesnych rozwiązań, które wspierają sektor rolniczy i usługowy. Z badań wynika, że nadal pracuje w nim mniej osób niż w innych krajach UE, zwłaszcza w Irlandii, Szwecji, Finlandii, Norwegii i Danii. Niski odsetek zatrudnienia w przemyśle high tech przekłada się na niewielki udział innowacyjnych produktów w strukturze towarowej handlu zagranicznego. Eksperci zaznaczają jednak, że wartość eksportowanych towarów high tech dynamicznie wzrasta.

Przemysł zaawansowanej technologii w Polsce – rozwój

Jakie czynniki wpływają na lokalizację firm wysokich technologii w Polsce? Przede wszystkim bierze się pod uwagę:

 • kwalifikacje siły roboczej,
 • niskie koszty pracy w fazie produkcji masowej,
 • zaplecze naukowo-techniczne,
 • dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna,
 • nakłady finansowe.

Rozwojowi przemysłu wysokiej technologii towarzyszy tworzenie się technopolii, czyli miast lub obszarów, w których powstają parki naukowo-technologiczne. Doskonałym przykładem jest Dolina Krzemowa, położona w amerykańskim stanie Kalifornia. To właśnie tutaj swoje oddziały ma eBay, Google, Facebook, Apple Inc., PayPal, czy Adobe. Wielka Brytania może pochwalić się Korytarzem M4 (główny węzeł firm high-tech, takich jak Panasonic, LG, Symantec, SEP, Dell i Huawei) i Silicon Glen, z kolei w Niemczech powstała Silicon Bawaria. 

W Polsce również rozwijają się technopolis, chociaż na mniejszą skalę. Wśród nich wymienia się:

 • Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny,
 • Krakowski Park Technologiczny,
 • Poznański Park Technologiczny.
 • Dolina Lotnicza w południowo-wschodniej Polsce.

Przemysł high tech w Polsce – przykłady

Polska staje się coraz bardziej konkurencyjna na rynku międzynarodowym, należy jednak podkreślić, że dynamika rozwoju przemysłu zaawansowanej technologii jest zróżnicowana przestrzennie. W Polsce B (wschodnia część kraju) jest odnotowywany najniższy udział przemysłu high-tech. W rankingu agencji Bloomberg z 2020 r. nasz kraj zajął 22 miejsce (na 60), wyprzedzając Kanadę i Włochy. Polska jest atrakcyjnym partnerem dla międzynarodowych przedsiębiorstw, które zakładają tutaj centra naukowo-badawcze. Doskonałym przykładem jest Intel, Google, czy Samsung. 

Nasz kraj odgrywa ważną rolę na rynku weterynaryjnym, biotechnologii i chemikaliów stosowanych w urządzeniach elektronicznych. Polski przemysł wysokiej technologii jest silnie związany z kapitałem zagranicznym. Dotyczy to w szczególności firm działających w branży lotniczej i elektronicznej. Często przyjmują one postać spółek z kapitałem zagranicznym. Z drugiej strony pozwala to na transfer najnowszych technologii.

Obecnie Polska podejmuje wiele inicjatyw wspierających przemysł zaawansowanej technologii. Jedna z nich zakłada tworzenie i rozbudowę centrów badawczo-rozwojowych. Eksperci zakładają, że wypracowane w nich rozwiązania będzie można wykorzystać w innych gałęziach przemysłu: motoryzacyjnej, lotniczej, biochemicznej, farmaceutycznej, informatycznej, telekomunikacyjnej, budowlanej i elektronicznej. Najwyższy wskaźnik zatrudnienia w obszarze B+R występuje w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Łodzi i Trójmieście. Firmy działające w ramach centrów badawczo-rozwojowych zazwyczaj współpracują z uczelniami i innymi jednostkami naukowymi.

Firmy wysokich technologii w Polsce

Warto również wspomnieć o największych firmach wysokiej technologii w Polsce. Możemy do nich zaliczyć: 

 • Asseco Poland (IT), 
 • Celon Pharma S.A. (przedsiębiorstwo farmaceutyczne), 
 • Easy Robot (producent cel spawalniczych i robotów przemysłowych), 
 • Grupa Kapitałowa CD Project (wydawca i producent gier komputerowych), 
 • Nethone (oprogramowanie), 
 • Telmedicin (ochrona zdrowia i nauki medyczne), 
 • Synerise (oprogramowanie),
 • Pratt & Whitney Rzeszów S.A. (producent silników do śmigłowców, samolotów wojskowych i pasażerskich).

Przemysł zaawansowanej technologii a przemysł tradycyjny

Czym charakteryzuje się przemysł wysokiej technologii? Wspomniany sektor wyróżnia się wysoką rentownością i wydajnością pracy, krótkim cyklem życia produktu i dużymi nakładami kapitałowymi. Ponadto cechuje go niska energochłonność i materiałochłonność, co czyni go przyjaznym dla środowiska. Wymaga przeprowadzania kosztownych badań marketingowych i naukowych. Należy zaznaczyć, że pozwala on osiągnąć szybszy zysk niż przemysł tradycyjny. Procesy produkcyjne bazują na automatyzacji i komputeryzacji. 

Do przemysłu high-tech możemy zaliczyć elektrotechnikę, elektronikę, optykę i produkty chemiczne bazujące na biotechnologii. Duży nacisk kładzie się również na nanotechnologię, technologię kosmiczną i lotniczą. Aby osiągnąć sukces, przedsiębiorcy powinni na bieżąco modernizować linie produkcyjne. Warto zauważyć, że w branży działają prężnie zarówno korporacje międzynarodowe, jak i małe firmy.

Powiązane artykuły

System bankowy w Polsce – z czego się składa i jaką funkcję pełni?

Eksperci podkreślają, że kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu systemu finansowego odgrywają instytucje takie jak...

Struktura zatrudnienia w Polsce – czym jest i jak wygląda?

Struktura zatrudnienia jest jednym z kluczowych wskaźników rozwoju gospodarczego kraju. Podczas analizy powinniśmy zwrócić...

System podatkowy w Polsce – charakterystyka

Badania przeprowadzone na panelu Ariadna pokazują, że większość Polaków uważa aktualny system podatkowy w...