Strona głównaEkonomiaWartość pieniądza w czasie – co warto wiedzieć?

Wartość pieniądza w czasie – co warto wiedzieć?

Opublikowano

Najnowsze artykuły

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Sprawdź, czy płacić VAT, czy nie!

Decyzja o płaceniu VAT może znacząco wpłynąć na finanse Twojej jednoosobowej działalności gospodarczej. Odpowiedni...

Co to jest koniunktura gospodarcza i gdzie znajduje zastosowanie?

Koniunktura gospodarcza to kluczowy wskaźnik stanu zdrowia gospodarki, odzwierciedlający dynamikę wzrostu, zatrudnienia i inflacji....

Wartość pieniądza w czasie jest jednym z podstawowych koncepcji finansowych, zgodnie z którą środki otrzymane dzisiaj znaczą więcej niż te, które dostaniemy w przyszłości. To oznacza, że warto je zainwestować, aby otrzymać zwrot. W ten sposób zdobędziesz większy kapitał. Jeśli chodzi o przyszłe środki finansowe, istnieje ryzyko, że w ogóle ich nie dostaniesz. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć o oszczędzaniu!

Czym jest wartość pieniądza w czasie?

Wartość bieżąca netto jest ważna nie tylko dla osób fizycznych, lecz także dla przedsiębiorców. To jeden z czynników, który powinni wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji biznesowych, takich jak rozwój nowych produktów, czy nabycie maszyn lub obiektów. Należy go również uwzględnić przy ustalaniu warunków kredytu. 

Wartość pieniądza w czasie nie uwzględnia ujemnych stóp procentowych, ani ewentualnych strat kapitałowych. Koszt alternatywny określa utracone korzyści w wyniku podjętego wyboru, który później okazał się nietrafiony lub mniej efektywny. Kapitał pomnażasz tylko wtedy, gdy inwestujesz oszczędności, a wdrożone rozwiązania przynoszą zysk. Zrozumienie wspomnianej koncepcji pozwoli Ci też podjąć świadomą decyzję, dotyczącą wzięcia pożyczki lub kredytu.

Aby zrozumieć, czym jest wartość pieniądza w czasie, wyobraźmy sobie pewną sytuację. Pracodawca proponuje, że zapłaci Ci 3000 zł teraz, lub 3300 zł za rok. Zastanawiasz się, które rozwiązanie będzie dla Ciebie lepsze? W tym celu powinieneś obliczyć potencjalny zwrot z inwestycji. Jeśli uważasz, że będzie on wynosił więcej niż 10%, zdecyduj się na wypłatę pieniędzy teraz. W przeciwnym razie rozważ drugie rozwiązanie, pod warunkiem, że ufasz osoba, która ma Ci zapłacić.

Dodatkowo istnieje ryzyko wynikające z odroczeniem otrzymania środków finansowych. Wiele osób preferuje bieżącą konsumpcję, co oznacza, że wolą wydawać pieniądze teraz, niż odkładać na przyszłość. 

Wartość przyszła pieniądza

Wartość pieniądza w czasie to jeden z kluczowych czynników, decydujących o opłacalności przedsięwzięcia, podejmowanego przez osobę fizyczną lub przedsiębiorstwo. Wzrost wartości pieniądza w czasie rekompensuje czas i ryzyko udostępnienia kapitału. Aby przedsięwzięcie okazało się opłacalne, inwestor powinien dostać większą sumę gotówki niż wpłacił.

Warto odkładać środki na lokacie lub koncie oszczędnościowe. Pierwsze rozwiązanie powinny wybrać osoby, którym zależy na długoterminowej inwestycji. Stopa oprocentowania konta oszczędnościowe jest niższe niż na lokacie, ale nadal pozwala osiągnąć pewny zysk. To bezpieczna metoda oszczędzania, ponieważ banki zabezpieczają wpłacone środki.

Załóżmy, że wygrałeś 1 mln złotych i możesz zdecydować się na jednorazową wypłatę teraz lub 10 wypłat w ciągu roku – po 100 000 zł każda. Pomijając kwestie podatkowe, które rozwiązanie będzie lepsze? Zgodnie z koncepcją wartości pieniądza w czasie, powinieneś wybrać pierwszą opcję. Środki możesz odłożyć na koncie oszczędnościowym lub lokacie, aby zarobić na odsetkach. Możesz również zainwestować w akcje lub nieruchomości.

Inwestując pieniądze, zawsze bierz pod uwagę inflację i siłę nabywczą. Aby obliczyć stopę zwrotu z inwestycji, podziel przychód z inwestycji przez wszystkie nakłady inwestycyjne, a otrzymany wynik pomnóż przez 100%. Jeśli zarobisz 10%, ale inflacja wynosi 15%, tracisz 5% siły nabywczej każdego roku.

Wartość projektu finansowanego kredytem może być wyższa niż wartość przedsięwzięcia pokrywanego w całości ze środków własnych. Eksperci przypominają, że koszt kapitału zazwyczaj spada razem z dźwignią, wówczas projekty o ujemnej wartości bieżącej netto mogą zamienić się w dodatnie. Skorygowana wartość bieżąca uwzględnia korzyści wynikające z zaciągania kredytu, takich jak tarcza podatkowa.

Zmienność wartości pieniądza w czasie

Wartość pieniądza zmienia się w czasie, jest on bowiem podatny na inflację, ryzyko, preferencje inwestorów i różnic kursowych. Wartość obecna odnosi się do zasobów finansowych, którymi dysponujemy w danym momencie. Z kolei wartość przyszła dotyczy środków w określonym dniu w przyszłości, zainwestowanych przy konkretnej stopie procentowej.

Sprawdź też: Ile wynosi wartość pieniądza w czasie inflacji?

Eksperci przypominają, że 200 zł, które dostaliśmy dzisiaj, nie jest warte tyle samo, co 200 zł, otrzymane za rok. Wynika to przede wszystkim z inflacji, czyli wzrostu cen towarów i usług. Wspomniane zjawisko prowadzi do spadku siły nabywczej pieniądza. Im wyższa inflacja, tym wartość przyszła pieniądza maleje. Oprócz tego obniża ona siłę nabywczą, najlepiej widać to na przykładzie benzyny i żywności. 

Spadek wartości pieniądza w czasie

Wartość pieniądza w czasie jest kluczowym pojęciem w analizie rachunku przepływów pieniężnych. To również integralna część planowania finansowego. Oprócz tego powinniśmy ją uwzględnić, zanim podejmiemy działania, związane z zarządzaniem ryzykiem. Zarządzający funduszami emerytalnymi muszą wziąć pod uwagę wartość pieniądza w czasie, w przeciwnym razie klienci nie dostaną wystarczających środków. 

Dyskontowanie to proces, polegający na obliczaniu wartości bieżącej pieniędzy, biorąc pod uwagę ich wartość w danym momencie w przyszłości. W ten sposób można np. sprawdzić, czy warto teraz sprzedać akcje, czy lepiej trochę poczekać. Ze wspomnianym pojęciem warto zapoznać się również wtedy, gdy chcemy założyć lokatę. Dzięki temu sprawdzimy, ile pieniędzy powinniśmy na niej umieścić, aby zarobić określoną kwotę. Stopa dyskontowa wynika ze zmienności wartości pieniądza w czasie. Wskaźnik jest wyrażony w procentach. To podstawowe narzędzie Narodowego Banku Centralnego, służące do kontroli podaży pieniądza. Można ją skorygować o bieżący wskaźnik inflacji, w ten sposób określimy, ile wynosi ona teraz. Z kolei procent składany oznacza sposób oprocentowania kapitału, np. na koncie oszczędnościowym lub lokacie. W tym przypadku odsetki nie są wypłacane jako zysk, lecz reinwestowane. W ten sposób zarobisz wyższe odsetki. Mechanizm można więc porównać do kuli śnieżnej. To jeden z elementów długofalowego oszczędzania. Wysokość zwrotu zależy od początkowej sumy pieniędzy. Na koniec każdego okresu możesz zdecydować, czy chcesz przeznaczyć wypracowany zysk na bieżące wydatki, czy zwiększyć kapitał bazowy. 

Aby obliczyć procent składany, skorzystaj z poniższego wzoru:

kwota końcowa= kwota początkowa x (1+ wysokość oprocentowania) ^ilość okresów

Zastanawiasz się, ile zarobisz?Pamiętaj, żeby uwzględnić podatek od zysków kapitałowych, wynoszący 19%. Uwzględnij też deflację lub inflację.

Jak obliczyć wartość pieniądza w czasie? – wzór

Firmy często wykorzystują wartość pieniądza w czasie do oceny projektów o różnych przepływach pieniężnych. Inwestorzy wolą otrzymać środki finansowe teraz niż tę samą kwotę w przyszłości. Można je zdeponować na oprocentowanym koncie oszczędnościowym lub lokacie. 

FV=PV + O

FV –wartość przyszła

PV – wartość obecna

O – wartość odsetek

FV = PV (1+r)

FV – wartość przyszła na koniec okresu

PV – wartość obecna pieniądza

r – stopa procentowa

Jak obliczyć wartość pieniądza w czasie? Możesz skorzystać z następującego wzoru:

FV=PV (1+IN) nxT

FV – przyszła wartość pieniądza

PV – aktualna wartość pieniądza

I – oprocentowanie

N – liczba kapitalizacji w roku

T – liczba lat

Zanim obliczysz wartość przyszłą pieniądze,, zwróć uwagę, czy masz do czynienia z kapitalizacją roczną. To oznacza, że odsetki od złożonego depozytu, będą dopisywane do kapitału po roku. W tym celu możesz zastosować następujący wzór:

FVn = PV (1+r)^n

FVn = wartość przyszła pieniądza po danym okresie

PV – wartość początkowa depozytu

r – roczna stopa procenta

n – liczba lat

Możesz mieć jednak do czynienia z kapitalizacją odsetek (dopisywaniem ich do kapitału) częściej niż rok. W takim przypadku skorzystaj z poniższego wzoru:

FVn = PV (1+ r/m) ^nm

 gdzie m oznacza liczbę kapitalizacji w ciągu roku.

Wpływ wysokości stóp procentowych na wartość pieniądza

Przygotowując biznesplan, przedsiębiorcy biorą pod uwagę odsetki od sumy depozytowej. Zależą one od inflacji, zmienności na rynku, czy ryzyka niezwrócenia pieniędzy. Porównując projekty inwestycyjne, należy uwzględnić stopę procentową. Inwestor nieruchomości powinien wyliczyć wszystkie koszty związane z marketingiem, podatkami i remontem. Jeśli stopa zwrotu będzie niższa niż ta lokacie, przedsiębiorca poniesie stratę. Zamiast kupować mieszkanie pod wynajem, może odłożyć oszczędności w banku.

Wysokość stopy procentowej podpowiada, jaka jest dostępność kapitału i oszczędności na realizację inwestycji. W ten sposób przedsiębiorcy mogą zdecydować, które projekty przyniosą największy zysk. To z kolei pomoże im przekonać posiadacza kapitału do zainwestowania w dane przedsięwzięcie. Stopę procentową ustala Rada Polityki Pieniężnej, czyli organ decyzyjny NBP. Należy zaznaczyć, że wpływa ona na całą gospodarkę. 

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz strategię inwestycyjną, czy zarządzasz finansami osobistymi, zapoznaj się ze wspomnianą koncepcją. W ten sposób ochronisz pieniądze przed inflacją, ponieważ odsetki i zyski z inwestycji zwiększają się z biegiem czasu. Oczywiście, zarabianie na lokacie jest bardziej przewidywalne. Akcje i inne aktywa kapitałowe nie zapewniają stałego zwrotu, mogą nawet zanotować straty. Z drugiej strony roczna stopa zwrotu z inwestycji jest zdecydowanie wyższa niż w przypadku lokat i kont oszczędnościowych. Dzięki temu szybko pomnożysz majątek.

Powiązane artykuły

Co to jest koniunktura gospodarcza i gdzie znajduje zastosowanie?

Koniunktura gospodarcza to kluczowy wskaźnik stanu zdrowia gospodarki, odzwierciedlający dynamikę wzrostu, zatrudnienia i inflacji....

Czym jest inkubator przedsiębiorczości i jak działa?

Inkubator przedsiębiorczości to rozwiązanie przeznaczone dla wizjonerów, którzy nie mają kapitału i potrzebują merytorycznego...

Przemysł w Polsce – charakterystyka i rola drugiego sektora gospodarki narodowej

Gospodarkę narodową można podzielić na trzy sektory, pierwszy obejmujący leśnictwo, łowiectwo, rolnictwo i rybołówstwo,...