Strona głównaInwestycje i NieruchomościWady i zalety inwestowania w spółki dywidendowe

Wady i zalety inwestowania w spółki dywidendowe

Opublikowano

Najnowsze artykuły

Poznaj największe banki w Polsce, w których opłaca się trzymać pieniądze!

W dzisiejszym zmiennym środowisku finansowym wybór odpowiedniego banku staje się kluczowym elementem zarządzania finansami....

Czym jest hossa, a czym bessa na giełdzie?

Hossa i bessa to wyrażenia powtarzane jak mantra w kontekście giełdy. Oba zjawiska opisują...

Dywidenda jest jednym z głównych powodów, dla których inwestorzy decydują się na zakup akcji. Spółka, która chce ją wypłacić, powinna wypracować zysk w danym roku obrotowym. Ponadto musi go wykazać w sprawozdaniu finansowym, z kolei zgromadzenie udziałowców ma obowiązek podjąć uchwałę. Sprawdź, na czym polega inwestowanie dywidendowe! 

Czym jest dywidenda?

Mianem dywidendy określamy środki, jakie spółka wypłaca swoim akcjonariuszom lub udziałowcom. To część zysków wypracowanych w danym roku obrotowym. Dywidenda może być wypłacana kwartalnie, raz na pół roku lub po zakończeniu danego roku finansowego. Zazwyczaj przyjmuje ona postać pieniężną, ale niekiedy jest dokonywana w formie rzeczowej lub bezgotówkowo. 

Niezależnie od tego, w jaki sposób dywidenda zostanie wypłacona, niesie ze sobą określone konsekwencje. Spółka, która zdecyduje się na takie rozwiązanie, musi zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy. Wynosi on 19% od wypłaconej kwoty.  Z kolei osoba, która otrzymała dywidendę, nie jest zobowiązana do wykazania jej w rozliczeniu rocznym, ani zapłaty podatku.

Jak inwestować w akcje spółek dywidendowych?

Wielu początkujących inwestorów zastanawia się, jak kupić akcje spółek dywidendowych. Przede wszystkim przypomnijmy, że możemy je nabyć od spółek akcyjnych i akcyjno-komandytowych. Kupując takie papiery, stajesz się akcjonariuszem. Firma może wykorzystać pozyskane środki na prowadzenie działalności i rozwój. W zamian za to dzieli się zyskami z akcjonariuszami. 

To jednak niejedyny przywilej. Akcjonariusze mogą uczestniczyć i głosować na walnym zgromadzeniu, tym samym mają wpływ na decyzje podejmowane przez spółkę. Ponadto uwzględnia się ich przy podziale majątku firmy w przypadku jej likwidacji.

Zakup akcji spółki dywidendowej wymaga spełnienia pewnych formalności. Przede wszystkim powinieneś otworzyć rachunek inwestycyjny. W tym celu zgłoś się do biura lub domu maklerskiego, bądź do banku. Broker pośredniczy między akcjonariuszami a spółką dywidendową. Rachunek możesz założyć osobiście lub przez Internet. Następnie wpłacasz na niego dowolną kwotę. Na koniec zgłaszasz się do blokera, który w Twoim imieniu kupuje akcje na giełdzie. Zanim wybierzesz dom maklerski, zapoznaj się z jego regulaminem. Sprawdź, czy broker pobiera prowizję za udział w transakcji.

Jak spółka oblicza dywidendę? Nie ma sztywnych reguł, należy jednak zaznaczyć, że nie może ona przekraczać zysku wypracowanego w danym roku obrotowym, powiększonego o niepodzielone zyski z lat poprzednich i kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów rezerwowych i zapasowych. Ustalając kwotę, firma bierze pod uwagę zysk netto z ubiegłego roku, prognozy finansowe i plany inwestycyjne. Ostateczną decyzję podejmuje walne zgromadzenie akcjonariuszy. Eksperci przypominają, że spółka może wypłacić dywidendę, nawet wtedy, gdy nie osiągnęła zysku lub odnotowała stratę.

Jeśli potrzebujesz pomocy w prowadzeniu biznesu, skorzystaj z naszych wskazówek. 

Dywersyfikacja zasobów zapewnia większe poczucie bezpieczeństwa, z drugiej strony ogranicza dochody z dywidend. Specjaliści sugerują, żeby przeznaczyć większość środków na zakup akcji spółki, która proponuje wyjątkowo wysoką stopę dywidendy. W ten sposób możesz poprawić rentowność całego portfela.

Wady inwestowania w akcje spółek dywidendowych

Inwestowanie w spółki dywidendowe nie jest pozbawione wad. Przede wszystkim powinieneś liczyć się z tym, że to, że dana firma w tym roku zdecydowała się na podział zysków, nie oznacza, że zrobi to za rok lub dwa. Dodatkowo istnieje ryzyko straty pieniędzy. To, że w danym momencie spółki dywidendowe świetnie radzą sobie na giełdzie, nie oznacza, że w przyszłości nie zbankrutują. W takiej sytuacji tracimy cały lub część zainwestowanych środków. 

Oprócz tego należy nastawić się na inwestowanie długoterminowe, ponieważ ceny są regularnie korygowane. To oznacza, że spółka może przez kilka miesięcy odnotowywać straty, po czym cena akcji wzrośnie powyżej zakupu. W takiej sytuacji zarobisz podwójnie. Aby żyć z dywidendy, trzeba zainwestować ok. milion złotych.

Pozbywając się części zysków, spółka nie może efektywnie spłacić zadłużenia, ani w pełni zainwestować w rozwój. Dodatkowo zarząd spółki ma świadomość, że w ten sposób spowalnia tempo skalowania. Niektóre spółki nie postępują etycznie. Zdarzały się przypadki, gdy zarządy wypłacały sobie premie przed ustaleniem dywidendy, w konsekwencji inwestorzy dostawali mniej. Z drugiej strony firmy czasami się zadłużały, żeby podwyższyć dywidendę.

Zalety inwestowania w akcje spółek dywidendowych

Przychody z dywidendy są zazwyczaj wyższe niż odsetki z lokat. Warto zauważyć, że grupa bankowo-ubezpieczeniowa PZU regularnie wypłaca dywidendy, na co przeznacza 88% zysków. Takie rozwiązanie proponuje też Bank Pekao i Santander Bank Polska.  

Portfel akcji dywidendowych to ciekawy sposób na budowanie dochodu pasywnego. W przeciwieństwie nieruchomości proces nie wymaga udziału inwestora, a zyski zostaną wypłacone automatycznie. Broker może załatwić za nas sprawy związane z rozliczeniem podatku. 

Zyski z dywidendy są stosunkowo pewne, o ile nie dojdzie do kryzysu gospodarczego lub innych zdarzeń losowych. Warto również pamiętać, że spółki mogą zyskiwać na wartości, co z kolei wpłynie pozytywnie na wycenę portfela inwestycyjnego. Przy okazji zachęcamy do jego dywersyfikacji. Nadwyżki można ulokować w innych akcjach, zmniejszając ryzyko poważnych strat.  

Przeczytaj też: Giełda papierów wartościowych – jak zacząć inwestowanie w akcje? 

Jakie są największe spółki dywidendowe GPW?

Wśród najlepszych spółek dywidendowych znajdziemy:

  • Grupa Kęty,
  • PKN Orlen,
  • Stalprofil,
  • KRKA,
  • Hydrotor, 
  • Dębica, 
  • Ferro,
  • GPW.

Jakie są dobre spółki dywidendowe? Zwróć uwagę na następujące podmioty: Trans Polonia, Bumech, Altria Group Inc., KeyCorp, czy Comerica Inc. Duże zyski odnotowuje też Verizon Communications Inc., Sunex, Mobruk, Labo Print, Ultimate Games, broker XTB i Atlanta.

Inwestowanie dywidendowe to dobre rozwiązanie dla osób, którym zależy na regularnych wpływach z tytułu posiadanego kapitału, ale jednocześnie nie zamierzają prowadzić analizy fundamentalnej lub technicznej. Takie rozwiązanie warto również rozważyć wtedy, gdy chcemy systematycznie reinwestować środki.

Powiązane artykuły

5 powodów, dla których warto skonsultować się z doradcą kredytowym przy zakupie nieruchomości we Wrocławiu

Zakup nieruchomości to jedna z najważniejszych inwestycji życiowych, a proces zdobycia najlepszego kredytu hipotecznego...

Czym jest podatek katastralny? W jaki sposób go obliczyć?

Wielu właścicieli nieruchomości zastanawia się, czy będzie wprowadzony podatek katastralny. Obecnie resort finansów pracuje...

Jakie zalety ma kantor kryptowalut online?

Jeśli zastanawiasz się, gdzie kupować i sprzedawać kryptowaluty, to spieszymy z odpowiedzią. Choć mogłoby...