Strona głównaBiznesCo to jest marża? Poradnik dla przedsiębiorców

Co to jest marża? Poradnik dla przedsiębiorców

Opublikowano

Najnowsze artykuły

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Sprawdź, czy płacić VAT, czy nie!

Decyzja o płaceniu VAT może znacząco wpłynąć na finanse Twojej jednoosobowej działalności gospodarczej. Odpowiedni...

Co to jest koniunktura gospodarcza i gdzie znajduje zastosowanie?

Koniunktura gospodarcza to kluczowy wskaźnik stanu zdrowia gospodarki, odzwierciedlający dynamikę wzrostu, zatrudnienia i inflacji....

Każdy przedsiębiorca powinien zwracać uwagę na wskaźniki, które określają, czy jego firma przynosi zadowalające zyski. Jednym z nich jest marża, która pomaga utrzymać stabilność finansową firmy. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, że istnieją różne rodzaj marż. Więcej na ten temat dowiesz się z naszego artykułu!

Definicja marży

Marża jest rozumiana jako różnica między ceną sprzedaży produktu lub usługi a wydatkami, jakie trzeba było ponieść, aby je wyprodukować, kupić, bądź dostarczyć. Pozwala ona stwierdzić, czy przedsiębiorstwo potrafi pokryć koszty inwestycyjne i operacyjne oraz przynieść dochód.

Faktura VAT marża – co to znaczy?

Wysoka marża pozwala przedsiębiorcy zdobyć przewagę nad konkurencją. Część zysku może przeznaczyć na badania i rozwój, co pozwala poszerzyć ofertę i wyróżnić się na rynku. Warto również zadbać o marketing i obsługę klienta. Z drugiej strony, jeśli klienci uznają ceny za wygórowane, najprawdopodobniej zrezygnują z zakupów. To z kolei doprowadzi do utraty dochodów.

Zastanawiasz się, jak ustalić marżę? Z pomocą przychodzi zaawansowany kalkulator dla firm. Wspomniane narzędzie pozwala obliczyć marżę, co ułatwia podjęcie świadomych decyzji biznesowych. Wystarczy, że skorzystamy z poniższego wzoru:

(cena sprzedaży – cena zakupu)/cena sprzedaży x 100%

Co to jest faktura VAT marża? Taki dokument mogą wystawiać tylko przedsiębiorcy:

 • świadczący usługi turystyczne,
 • zajmujący się dostawą antyków, przedmiotów kolekcjonerskich, dzieł sztuki lub towarów używanych.

W tym przypadku podatek naliczany jest tylko od prowizji, pobieranej przez sprzedawcę. Jakie konsekwencje dla kupującego niesie za sobą faktura VAT marża? Podatku nie można odliczyć od zakupu. Jeśli jednak produkt lub usługa są związane z naszą działalnością, kwotę z faktury warto rozliczyć jako koszt działalności. Dzięki temu obniżymy wysokość podatku dochodowego. 

Dokument powinien zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko sprzedawcy i nabywcy (lub nazwa),
 • numery NIP,
 • daty – sprzedaży i wystawienia dokumentu,
 • numer faktury,
 • nazwę usługi lub towaru,
 • dane dotyczące podstawy opodatkowania,
 • informację, że jest to faktura VAT marża,
 • ilość i jednostkę miary produktów/rodzaj zrealizowanej usługi,
 • ogólną kwotę wyrażoną liczbowo i słownie.

Od czego zależy wysokość marży?

Marża może się różnić w zależności od produktu. Jej wysokość zależy od:

 • cen konkurencji,
 • kosztów produkcji,
 • cen sprzedaży (powinny być atrakcyjne dla klientów, ale jednocześnie generować odpowiedni zysk),
 • skali przedsiębiorstwa,
 • podatków,
 • zmian i regulacji prawnych.

Jakie są rodzaje marży?

Ze względu na rodzaj działalności możemy wyróżnić dwa rodzaje marży:

 • hurtową – pobieraną przez hurtowników,
 • detaliczną – pobieraną przez przedsiębiorców.

Marża brutto

Marża brutto to różnica między przychodami ze sprzedaży a kosztami bezpośrednimi (wynikającymi z zakupu/wytworzenia produktu). W ten sposób możemy sprawdzić, czy sprzedaż przyniosła oczekiwane zyski.

Marża netto

Mianem marży netto określamy przychody pomniejszone o wszystkie koszty (w tym wydatki operacyjne, odsetki i podatki). Pozwala ona określić dochodowość firmy w danym okresie. To jeden z kluczowych czynników, który należy wziąć pod uwagę przy ocenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, a także ustalaniu strategii finansowej i operacyjnej.

Marża operacyjna

Prowadzenie firmy nie ogranicza się tylko do analizy wskaźników finansowych. Aby osiągnąć długoterminowe zyski, powinniśmy regularnie weryfikować dane. Marża operacyjna jest jednym z kluczowych wskaźników rentowności. Określa ona proporcję zysku, pochodzącego ze sprzedaży, pomniejszonego o koszty zmienne produkcji (materiały, wynagrodzenia pracowników, usługi zewnętrzne). Nie uwzględnia się tutaj podatków i długu.  Wysoka marża świadczy o dobrej kondycji firmy i zdolności utrzymywania niskich kosztów operacyjnych. Z drugiej strony niska wartość wskaźnika może wskazywać na złą politykę cenową lub niekontrolowany wzrost wydatków.

Marża handlowa

Marża handlowa jest rozumiana jako różnica pomiędzy ceną zakupów a ceną sprzedaży produktów. Przeznacza się ją na pokrycie wydatków i osiągnięcie profitów. Można ją wyrazić jako procent wartości sprzedaży lub zakupu. Wyróżnia się dwa rodzaje marży handlowej:

 • Netto –  odzwierciedla rentowność przedsiębiorstwa po odjęciu kosztów produkcji, zarządzania, czy marketingu. Wskaźnik jest często wykorzystywany przez menedżerów i inwestorów. Wysoka marża sygnalizuje zdolność firmy do generowania zysków. Z kolei niska marża wskazuje na problemy z rentownością.
 • Brutto –  określa poziom rentowności firmy w konkretnym okresie. Podczas obliczania wskaźnika uwzględnia się tylko koszty związane z produkcją lub dostarczeniem towaru, bądź usługi.

Marża kredytowa

Czy spotkałeś się kiedyś z pojęciem marża kredytu hipotecznego? Co to jest i ile wynosi? To wartość, która wskazuje, ile bank zarabia za udzielenie kredytu. Zazwyczaj pozostaje stała podczas całej spłaty zobowiązania, chyba że obie strony umowy zgodzą się na jej zmianę. Aby ustalić wysokość marży, bank bierze pod uwagę:

 • kwotę kredytu,
 • wskaźnik LtV – w tym celu wykorzystuje się wzór: (suma kredytu/wartość nieruchomości) x 100%,
 • dodatkowe produkty banku: konto osobiste, ubezpieczenie, czy karta kredytowa,
 • prowizję od kredytu.

Obecnie średnia marża kredytowa dla nowego klienta wynosi 2,32%, a dla znanego – 2,22%.

Marża hurtowa

Czym jest marża hurtowa i jak ją obliczyć? To różnica między ceną produktów, zaproponowaną przez hurtownika, a ceną, po której je sprzedajesz. Aby obliczyć marżę, możemy skorzystać z metody „od stu”. W tym przypadku wykorzystujemy proporcje. Cenę zakupu produktu oznaczamy jako 100%, a procent marży stanowi niewiadomą. Jeśli znamy procent marży (p), możemy zastosować metodę „w stu”. Cenę zakupu produktu oznaczamy jako (100-p)% a wysokość marży – x.

Co to jest narzut i czym się różni od marży?

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie: marża a narzut – czy to jest to samo? W pierwszym przypadku chodzi o różnicę między kosztem wytworzenia/zakupu produktu, a jego ceną. Im większa marża, tym większy zysk ze sprzedaży. Z kolei narzut to wartość, którą dodajemy do kosztu usługi lub zakupu towaru. Pozwala ona pokryć wspomniane wydatki i wygenerować zyski. Narzut nie może być jednak zbyt wysoki, ponieważ zniechęci to klientów do skorzystania z usługi lub zakupu produktu. Marżę, podobnie jak narzut, można wyrazić kwotowo lub procentowo.

Powiązane artykuły

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Sprawdź, czy płacić VAT, czy nie!

Decyzja o płaceniu VAT może znacząco wpłynąć na finanse Twojej jednoosobowej działalności gospodarczej. Odpowiedni...

Zawieszenie spółki z o.o. — jak się do tego zabrać?

Zawieszenie działalności spółki z o.o. może być strategiczną decyzją, pozwalającą na uniknięcie kosztów stałych...

Spółka europejska — co warto o niej wiedzieć?

Spółka europejska, znana także jako SE, to unijna forma prawna przedsiębiorstwa, która umożliwia prowadzenie...