Strona głównaBiznesJak zacząć sprzedawać ubezpieczenia?

Jak zacząć sprzedawać ubezpieczenia?

Opublikowano

Najnowsze artykuły

Poznaj największe banki w Polsce, w których opłaca się trzymać pieniądze!

W dzisiejszym zmiennym środowisku finansowym wybór odpowiedniego banku staje się kluczowym elementem zarządzania finansami....

Czym jest hossa, a czym bessa na giełdzie?

Hossa i bessa to wyrażenia powtarzane jak mantra w kontekście giełdy. Oba zjawiska opisują...

Praca jako agent ubezpieczeniowy wymaga wiedzy i umiejętności zdobytych podczas specjalistycznych szkoleń. Jednocześnie uchyla drzwi do kariery dla osób otwartych na nowe wyzwania, które odnajdą się w tej profesji. Od czego zacząć? Niezbędnym krokiem jest podjęcie kursu pozwalającego zdobyć licencję agenta ubezpieczeniowego. Najczęściej kursy są organizowane przez podmioty poszukujące nowych współpracowników, czyli konkretny zakład ubezpieczeń lub multiagencję. Jakie formalności należy spełnić i kto może zostać agentem ubezpieczeniowym? W artykule znajdziesz odpowiedzi na te i inne pytania.

Kto może zostać agentem ubezpieczeniowym?

Na wstępie warto zadać sobie pytanie, jakie wymogi przed kandydatem na agenta stawia prawo. Podstawowe regulacje na temat tego, kto może zostać agentem ubezpieczeniowym zostały zawarte w ustawie z 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. Zgodnie z dokumentem jako agent ubezpieczeniowy może pracować osoba, która:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie jest obciążona prawomocnym wyrokiem m.in. za umyślne przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu;
  • udziela rękojmi należytego wykonywania czynności jako agent ubezpieczeniowy;
  • posiada minimum wykształcenie średnie albo średnie branżowe;
  • zdała egzamin przeprowadzony przez zakład ubezpieczeń lub reasekuracji.

Oprócz spełnienia wymogów formalnych dodatkowym atutem osób chcących rozpocząć karierę w branży ubezpieczeń jest otwartość na nowe rozwiązania, gotowość pogłębiania swoich kompetencji, a także umiejętność słuchania klienta, która ułatwia dopasowanie produktu do jego potrzeb. Poza wiedzą bardzo pomocne będą zatem również umiejętności interpersonalne.

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?

Ścieżkę kariery w branży ubezpieczeń rozpoczyna niezbędny kurs na agenta ubezpieczeń, po którym następuje egzamin sprawdzający wiedzę z zakresu specyfiki produktu i podstaw prawnych oraz umiejętności. Pozytywny wynik egzaminu pozwala na uzyskanie licencji agenta ubezpieczeniowego i wpisu do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego, uprawniającego do podjęcia czynności agencyjnych.

Dalszą ścieżkę zawodową można oprzeć na współpracy z jednym towarzystwem jako agent wyłączny, zajmując się sprzedażą produktów konkretnego zakładu ubezpieczeń. Inny wariant to praca jako multiagent, korzystna również z punktu widzenia klienta, który zyskuje możliwość szerszego wyboru produktów ubezpieczeniowych od różnych towarzystw.

Profesja agenta ubezpieczeniowego łączy się z wysoką odpowiedzialnością. Odpowiednie przygotowanie i uzyskanie licencji przekłada się na zaufanie klientów. Buduje świadomość, że agent posiada odpowiednią wiedzę i uprawnienia, aby nie tylko sprzedać polisę, ale również właściwie doradzić przy jej wyborze. Uzyskanie wpisu do rejestru KNF potwierdza wiarygodność osoby zajmującej się sprzedażą ubezpieczeń.

Kto przeprowadza egzamin na agenta ubezpieczeniowego?

Egzamin przeprowadza konkretne towarzystwo ubezpieczeniowe lub multiagencja, które organizują profesjonalny kurs na agenta ubezpieczeń. Z reguły zajmują się również większością formalności związanych z uzyskaniem licencji. Celem kursu jest właściwe przygotowanie kandydatów przez zapewnienie niezbędnych materiałów i dostępu do wiedzy koniecznej do zdania egzaminu.

Wsparcie ze strony doświadczonych szkoleniowców i ekspertów na każdym z etapów od kursu po uzyskanie licencji, na jakie można liczyć w CUK Ubezpieczenia to płynny start kariery w branży ubezpieczeń. Rzetelne przygotowanie merytoryczne i zdobycie odpowiednich umiejętności to elementy niezbędne dla uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu i w pracy przyszłego agenta. Więcej na temat kursu na agenta ubezpieczeniowego w CUK znajdziesz na stronie https://cuk.pl/wspolpraca/blog/kurs-na-agenta.

A jak stać się uczestnikiem kursu organizowanego przez zakład ubezpieczeń lub multiagencję? Przede wszystkim trzeba złożyć aplikację. Oferty współpracy pojawiają się na portalach ogłoszeniowych albo bezpośrednio na stronie danej jednostki. Pozytywnie rozpatrzona aplikacja z dużym prawdopodobieństwem skutkować będzie zaproszeniem na rozmowę, podczas której pracodawca oceni predyspozycje kandydata.

Jak złożyć wniosek o licencję agenta ubezpieczeniowego?

Licencja agenta ubezpieczeniowego, którą zyskuje się po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, umożliwia legalne wykonywanie zawodu. Odpowiedni wniosek składa się za pośrednictwem zakładu ubezpieczeń lub multiagencji, która organizowała kurs i z którą zostaje nawiązana współpraca. Dokumenty dołączane do wniosku to:

  • świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej;
  • aktualne zaświadczenie o niekaralności, o które należy wystąpić do Ministerstwa Sprawiedliwości;
  • dowód dokonania opłaty skarbowej.

W przypadku CUK Ubezpieczenia to multiagencja występuje o zaświadczenie o niekaralności. Wobec pozytywnego rozpatrzenia wniosku wpis do rejestru powinien zostać dokonany w ciągu 30 dni. KNF udostępnia rejestr, dzięki czemu każdy może sprawdzić, czy agent posiada wymagane uprawnienia.

Powiązane artykuły

Poznaj największe banki w Polsce, w których opłaca się trzymać pieniądze!

W dzisiejszym zmiennym środowisku finansowym wybór odpowiedniego banku staje się kluczowym elementem zarządzania finansami....

Czym jest hossa, a czym bessa na giełdzie?

Hossa i bessa to wyrażenia powtarzane jak mantra w kontekście giełdy. Oba zjawiska opisują...

Czy 4-dniowy tydzień pracy w Polsce będzie normą?

W ostatnich latach coraz więcej firm na świecie eksperymentuje z wprowadzeniem 4-dniowego tygodnia pracy,...