Strona głównaBiznesJak zamknąć działalność gospodarczą – od czego zacząć?

Jak zamknąć działalność gospodarczą – od czego zacząć?

Opublikowano

Najnowsze artykuły

Poznaj największe banki w Polsce, w których opłaca się trzymać pieniądze!

W dzisiejszym zmiennym środowisku finansowym wybór odpowiedniego banku staje się kluczowym elementem zarządzania finansami....

Czym jest hossa, a czym bessa na giełdzie?

Hossa i bessa to wyrażenia powtarzane jak mantra w kontekście giełdy. Oba zjawiska opisują...

Prowadzenie biznesu kojarzy się z niezależnością, elastycznym czasem pracy i wysokimi zarobkami. Z drugiej strony badania pokazują, że nawet 80% firm upada w ciągu pierwszego roku. Zamknięcie działalności gospodarczej wymaga spełnienia kilku formalności. Nie wystarczy przestać sprzedawać produkty lub świadczyć usługi. Sposób zamknięcia firmy zależy od wybranej formy opodatkowania. Przynajmniej teoretycznie najłatwiej jest zlikwidować JDG. Aby ułatwić sobie zadanie, skorzystaj z naszych wskazówek!

Jak zamknąć działalność gospodarczą krok po kroku?

Jak zamknąć zadłużoną działalność gospodarczą? Etapy postępowania różnią się w zależności od tego, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, czy spółkę prawa handlowego. Przedsiębiorca może mieć zaległości zarówno wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, jak i kontrahentów. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą odpowiada za zobowiązania osobiste i firmowe w sposób nieograniczony. To oznacza, że wierzyciele mogą domagać się zaspokojenia z wszystkich przedmiotów, niezależnie od tego, czy zostały nabyte w ramach prowadzenia przedsiębiorstwa, czy też nie. To, że zamknęliśmy działalność, nie zwalnia nas z obowiązku uregulowania należności.

Ryczałt ewidencjonowany stanowi uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej. Warto go rozważyć, gdy nie ponosimy wysokich wydatków związanych z prowadzeniem firmy. Przygotowując zeznanie podatkowe, nie uwzględniamy w nim kosztów uzyskania przychodów. 

Jak zamknąć działalność gospodarczą na ryczałcie? Należy złożyć wniosek do CEIDG o wykreślenie działalności w ciągu 7 dni od daty trwałego zaprzestania jej wykonywania. Jeśli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, powinien też wypełnić formularz VAT-Z. Dokument należy złożyć w urzędzie skarbowym. W tym przypadku również przewiduje się siedmiodniowy termin na złożenie wniosku.

Jak zamknąć działalność gospodarczą przez epuap? Aby było to możliwe, należy wcześniej uzyskać profil zaufany. Jak sprawdzić datę zamknięcia działalności gospodarczej? Możesz skorzystać z portalu CEIDG lub skorzystać z wyszukiwarki KRS.

Wypowiedzenie umów pracownikom

Zamknięcie działalności gospodarczej nie powoduje, że umowy o pracę automatycznie wygasają. W takiej sytuacji pracodawca powinien rozwiązać je za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron. Okres wypowiedzenia zależy od długości stażu pracy u danego pracodawcy. Warto przypomnieć, że wynosi on:

 • 2 tygodnie – przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc – w przypadku zatrudnienia wynoszącego przynajmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące – jeśli zatrudnienie trwa co najmniej 3 lata.

Rozwiązanie umowy wymaga zachowania formy pisemnej. Pracownika należy poinformować o możliwości odwołania się do sądu pracy. Jeśli pracodawca zawarł z nim umowę na czas nieokreślony, powinien wskazać przyczynę jej rozwiązania. 

Złożenie wniosku do CEIDG

Zastanawiasz się, jak zamknąć jednoosobową działalność gospodarczą? Złóż wniosek o wykreślenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Możesz to zrobić:

 • elektronicznie (na stronie ceidg.gov.pl),
 • listownie,
 • podczas wizyty w urzędzie miasta/gminy.

Wyrejestrowanie się z ZUS

Osoba, składająca wniosek o wykreślenie z CEIDG, zostanie automatycznie wykreślona z ZUS-u. W przypadku spółki wykreślenie płatnika składek nastąpi w momencie rozwiązania umowy z ostatnim pracownikiem lub zleceniodawcą. Fundacje, stowarzyszenia, spółki prawa handlowego, inne organizacje społeczne i zawodowe nie muszą wypełniać i składać formularza ZUS ZWPA. Wystarczy, że złożą wniosek NIP-8. ZUS po otrzymaniu stosownej informacji z CEIDG, US lub KRS, sam wyrejestruje płatnika na druku ZUS ZWPA.

Przeprowadzenie remanentu działalności

Remanent likwidacyjny, czyli spis z natury dla celów VAT, powinni przeprowadzić VATowcy. Przedsiębiorcy mają obowiązek uwzględnić wszystkie towary, przy nabyciu których przysługiwało im prawo do odliczenia VAT. Remanent obejmuje rzeczowe składniki majątku, które pozostają w przedsiębiorstwie na dzień likwidacji. Chodzi tutaj nie tylko o towary handlowe i materiały podstawowe, lecz także wyposażenie i środki trwałe. 

Remanent powinien zawierać następujące dane:

 • nazwę firmy (imię i nazwisko właściciela),
 • datę sporządzenia spisu,
 • numery pozycji,
 • nazwę towaru i innych składników,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 • jednostkę miary,
 • cenę jednostkową wyrażona w złotych i groszach,
 • wartość wynikająca z pomnożenia ilości towaru przez cenę jednostkową,
 • sumaryczną wartość,
 • klauzulę “Spis zakończono na pozycji..”,
 • podpis właściciela firmy (wspólników),
 • podpis osób sporządzających spis.

Przedsiębiorca rozliczający się na podstawie księgi przychodów i rozchodów powinien przeprowadzić spis natury dla celów PIT. Wykaz składników majątku na dzień zamknięcia firmy pozwala określić dochód, które trzeba by było wykazać przy ich późniejszej sprzedaży.

Wyrejestrowanie się z listy płatników VAT

Przedsiębiorca powinien złożyć formularz VAT-Z do urzędu skarbowego w ciągu 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania czynności podatkowych. Zgłoszenie stanowi podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru VAT i VAT-UE. W pozycji 16 należy wprowadzić datę zamknięcia działalności zgodną z tą wskazaną we wniosku do CEIDG. Z kolei w pozycji 16 trzeba zaznaczyć pierwszy kwadrat – likwidacja. 

Zlikwidowanie kasy fiskalnej

Likwidacja kasy fiskalnej następuje w ostatnim dniu pracy. Pamiętaj, żeby wykonać raport dobowy i miesięcznym. Pierwszy dokument wystarczy, gdy prowadzisz kasę online. Oba dokumenty są niezbędne wtedy, gdy dysponujesz urządzeniem z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii.

Po wykonaniu raportów nie będziesz już mógł prowadzić na tej kasie ewidencji sprzedaży. Oprócz tego jesteś zobowiązany do złożenia wniosku do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci urządzenia.

Jak zamknąć zawieszoną działalność gospodarczą?

Jeśli chcesz tymczasowo wstrzymać funkcjonowanie firmy, nie musisz jej zamykać. Wystarczy zawiesić działalność. W tym czasie nie płacisz składek ZUS, ani podatku dochodowego. Nie musisz też składać deklaracji PIT-36L i VAT. Działalność można zawiesić bezterminowo, ale przynajmniej na 30 dni. To oznacza, że jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku o wznowienie, nie zostanie wykreślony z rejestru. Może również zdecydować o likwidacji firmy. Nie trzeba wcześniej jej wznawiać.  Jak zamknąć działalność gospodarczą po zawieszeniu? Należy złożyć wniosek CEIDG-w w ciągu 7 dni od daty trwałego zaprzestania działalności gospodarczej.

Zamknięta działalność – jaki pit?

Skala podatkowa, zwana również opodatkowaniem na zasadach ogólnych, jest podstawową formą opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Po zamknięciu firmy podatnik ma obowiązek złożyć PIT-36 do 30 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy zeznanie podatkowe. Jeśli przedsiębiorca rozliczał się według stawki liniowej, powinien złożyć deklarację PIT-36L za rok poprzedni. 

W przypadku zamknięcia działalności gospodarczej na ryczałcie należy dostarczyć zeznanie PIT-28 do końca lutego przyszłego roku kalendarzowego. Osoby, rozliczające się w formie karty podatkowej, są zobowiązane do złożenia PIT-16A do 31 stycznia następującego po roku, w którym zlikwidowały działalność.

Powiązane artykuły

Poznaj największe banki w Polsce, w których opłaca się trzymać pieniądze!

W dzisiejszym zmiennym środowisku finansowym wybór odpowiedniego banku staje się kluczowym elementem zarządzania finansami....

Czym jest hossa, a czym bessa na giełdzie?

Hossa i bessa to wyrażenia powtarzane jak mantra w kontekście giełdy. Oba zjawiska opisują...

Czy 4-dniowy tydzień pracy w Polsce będzie normą?

W ostatnich latach coraz więcej firm na świecie eksperymentuje z wprowadzeniem 4-dniowego tygodnia pracy,...