Strona głównaBiznesKarta przedsiębiorstwa – przydatne informacje

Karta przedsiębiorstwa – przydatne informacje

Opublikowano

Najnowsze artykuły

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Sprawdź, czy płacić VAT, czy nie!

Decyzja o płaceniu VAT może znacząco wpłynąć na finanse Twojej jednoosobowej działalności gospodarczej. Odpowiedni...

Co to jest koniunktura gospodarcza i gdzie znajduje zastosowanie?

Koniunktura gospodarcza to kluczowy wskaźnik stanu zdrowia gospodarki, odzwierciedlający dynamikę wzrostu, zatrudnienia i inflacji....

Obowiązek montowania tachografu cyfrowego w określonych pojazdach został wprowadzony 1 maja 2006 r. na terenie Unii Europejskiej. Wiąże się z tym konieczność pobierania danych z urządzeń. Aby rozpocząć użytkowanie pojazdu przez firmę transportową, należy wyrobić kartę przedsiębiorstwa. Sprawdź, jak wyglądają formalności!

Karta przedsiębiorstwa – co to jest?

Tachograf pozwala rejestrować prędkość pojazdu, czas jazdy i czynności kierowcy. Nie tylko ułatwia weryfikację przestrzegania prawa przez służby, lecz także wspiera pracę menedżerów floty. Urządzenie zapewnia widoczność pojazdów w czasie zbliżonym do rzeczywistym, co wpływa na bezpieczeństwo kierowców. W ten sposób możemy też usprawnić zarządzanie flotą. Wyróżniamy dwa rodzaje tachografu – analogowy i cyfrowy. Pierwszy z nich możemy spotkać w pojazdach zarejestrowanych przed 2006 r. Posiadanie tachografu wiąże się z koniecznością wyrobienia karty przedsiębiorstwa.

Karta przedsiębiorstwa – do czego służy?

Zastanawiasz się, do czego przyda Ci się karta przedsiębiorstwa? W ten sposób możesz wyświetlić, pobrać i drukować dane znajdujące się na tachografie. Oprócz tego pozwala ona zablokować dostęp innego przedsiębiorstwa do danych Twojej firmy.

Należy zaznaczyć, że karta przedsiębiorstwa to nie jedyny dokument, który używamy do tachografu. Oprócz tego wyróżniamy:

  • kartę warsztatową – identyfikuje technika, który aktywuje, kalibruje i testuje tachograf, a także pobiera z niego dane. Opłata za jej wydanie wynosi 282,90 zł.
  • kartę kierowcy – zawiera dane i zdjęcie kierowcy. Dokument został wyposażony w mikrocesor, który rejestruje prędkość, odległość i aktywność kierowcy (czas jazdy i odpoczynek). Dzięki niemu możemy wykryć ewentualne naruszenia – przekroczenie prędkości, próba kalibracji tachografu, czy nieplanowane przerwy. Brak karty kierowcy wiąże się z nałożeniem kary w wysokości 2000 zł. Kierowca może posiadać tylko jedną kartę. Nie wolno udostępniać jej innej osobie. Karta jest wydawana na 5 lat, ale nie dłużej niż termin ważności prawa jazdy. Opłata za wydanie dokumentu wynosi 172, 20 zł.
  • kartę kontrolną – wydawana jest organowi, który odczytuje, pobiera i drukuje dane z urządzenia. Wydanie karty wiąże się z opłatą 237,64 zł. 

Wspomniane dokumenty usprawniają rejestrację i dostęp do danych dotyczących przejazdów. Instaluje się je w ciągnikach siodłowych, ciężarówkach i autobusach. 

Karta przedsiębiorstwa – czy jest obowiązkowa?

O kartę przedsiębiorstwa mogą wnioskować firmy zajmujące się przewozami drogowymi – właściciele lub użytkownicy pojazdów z tachografami. Urządzenia instaluje się w samochodach i zespołach pojazdów wykorzystywanych do transportu towarów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t lub przeznaczonych do przewozu więcej niż 9 osób razem z kierowcą.

Karta przedsiębiorstwa – jak wyrobić?

Potrzebujesz karty przedsiębiorstwa? Jak ją wyrobić? W tym celu złóż wniosek do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Możesz go wysłać tradycyjną pocztą lub drogą elektroniczną (pod warunkiem, że posiadasz e-dowód, podpis kwalifikowany lub profil zaufany). Niezależnie od tego, jaki sposób wybierzesz, zajrzyj na stronę: www.info-car.pl Znajdziesz na niej wzory druków, możesz też złożyć wniosek elektroniczny. Pamiętaj, żeby wysłać list na adres wskazany w formularzu.

Karta przedsiębiorstwa – dokumenty

Aby wyrobić kartę przedsiębiorstwa, należy dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

  • skan oświadczenia podmiotu wykonującego przewozy drogowe o posiadaniu pojazdu podlegającego obowiązkowi instalacji tachografu,
  • oświadczenie o utracie karty (jeśli została zgubiona lub zniszczona),
  • zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży karty na Policji (w przypadku kradzieży),
  • upoważnienie do podpisania wniosku (jeśli wniosek będzie podpisany przez osobę, która nie widnieje w KRS).

Jeśli zniszczyliśmy kartę lub zmieniliśmy dane firmy, powinniśmy też wysłać aktualną kartę przedsiębiorstwa. Wspomniany dokument jest wydawany na 5 lat, po tym czasie należy go odesłać i złożyć wniosek o nowy.

Karta przedsiębiorstwa – opłata

Karta przedsiębiorstwa kosztuje 230 zł + VAT (282,90 zł). Opłatę należy wpłacić na konto PWPW: 04 1160 2202 0000 0000 6945 5545. Pamiętaj, żeby w tytule przelewu podać nazwę i NIP firmy.  Składając wniosek, dołącz potwierdzenie płatności. W przeciwnym razie nie zostanie on rozpatrzony. Kartę otrzymasz w ciągu 7 dni, jeśli złożysz wniosek drogą elektroniczną lub 3 tygodnie – jeżeli dostarczysz go w formie papierowej. Przedsiębiorca może ubiegać się o wydanie jednej lub większej liczby kart. Należy zaznaczyć, że nie otrzymamy jej, gdy prowadzimy warsztat zajmujący się kalibracją i aktywacją tachografów cyfrowych.

Karta przedsiębiorstwa – jak używać?

Zanim zostanie wykonany pierwszy przejazd drogowy, należy zalogować kartę przedsiębiorstwa do tachografu i zablokować dostęp. Dzięki temu urządzenie zarejestruje wszystkie dane podczas użytkowania pojazdu. Należy zaznaczyć, że zabezpieczenie nie dotyczy serwisu tachografów, ani służb kontrolnych. Po założeniu blokady przewoźnik powinien odczytywać dane z tachografu przynajmniej raz na 90 dni. W przeciwnym razie należy liczyć z nałożeniem kary finansowej – 500 zł. 

Do ich pobrania niezbędna jest karta przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do karty kierowcy wspomniany dokument nie zapisuje informacji o aktywności użytkownika. Jeśli nie chcemy korzystać z danego pojazdu, możemy zdjąć blokadę. Podczas kontroli drogowej inspektorzy sprawdzają, czy tachograf został zablokowany przez firmę, realizującą przejazd. Jeśli stwierdzą nieprawidłowości, nałożą karę pieniężną. Przedsiębiorstwo transportowe ma obowiązek pobrać dane z karty kierowcy w ciągu 28 dni.
Samowolne usunięcie lub zmiana danych na karcie przedsiębiorstwa grozi cofnięciem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego. Podczas kontroli drogowej inspektor jest uprawniony do zatrzymania dokumentu, jeśli stwierdzi, że zaburza on prawidłową pracę tachografu. Uprawnienia z licencji można przenieść na spadkobiercę w przypadku śmierci osoby fizycznej, legitymującej się kartą przedsiębiorstwa i posiadającej zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Aby tak się stało, spadkobierca powinien spełniać określone warunki. Decyzja jest wydawana w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

Powiązane artykuły

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Sprawdź, czy płacić VAT, czy nie!

Decyzja o płaceniu VAT może znacząco wpłynąć na finanse Twojej jednoosobowej działalności gospodarczej. Odpowiedni...

Zawieszenie spółki z o.o. — jak się do tego zabrać?

Zawieszenie działalności spółki z o.o. może być strategiczną decyzją, pozwalającą na uniknięcie kosztów stałych...

Spółka europejska — co warto o niej wiedzieć?

Spółka europejska, znana także jako SE, to unijna forma prawna przedsiębiorstwa, która umożliwia prowadzenie...