Strona głównaBiznesZawieszenie spółki z o.o. — jak się do tego zabrać?

Zawieszenie spółki z o.o. — jak się do tego zabrać?

Opublikowano

Najnowsze artykuły

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Sprawdź, czy płacić VAT, czy nie!

Decyzja o płaceniu VAT może znacząco wpłynąć na finanse Twojej jednoosobowej działalności gospodarczej. Odpowiedni...

Co to jest koniunktura gospodarcza i gdzie znajduje zastosowanie?

Koniunktura gospodarcza to kluczowy wskaźnik stanu zdrowia gospodarki, odzwierciedlający dynamikę wzrostu, zatrudnienia i inflacji....

Zawieszenie działalności spółki z o.o. może być strategiczną decyzją, pozwalającą na uniknięcie kosztów stałych w okresach trudności finansowych. Proces ten wymaga jednak spełnienia określonych formalności, które pozwolą na zachowanie zgodności z przepisami prawa.

Czy można zawiesić każdą spółkę z o.o.?

Nie każda spółka z o.o. może zostać zawieszona. Aby spółka mogła zawiesić swoją działalność, musi spełniać kilka warunków:

 • nie może zatrudniać pracowników (z wyjątkiem wspólników wykonujących pracę na rzecz spółki);
 • musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS);
 • nie może prowadzić działalności gospodarczej w okresie zawieszenia.

Ważne jest również, aby w momencie zawieszenia nie toczyły się wobec spółki postępowania egzekucyjne ani inne postępowania sądowe, które mogłyby wpływać na jej sytuację prawną.

Jak wygląda zawieszenie spółki przez internet w Polsce?

Zawieszenie działalności spółki z o.o. przez internet w Polsce jest możliwe za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (PRS). Proces ten obejmuje kilka kluczowych kroków:

 1. Logowanie do PRS. Właściciel lub upoważniony przedstawiciel spółki musi zalogować się do Portalu Rejestrów Sądowych przy użyciu Profilu Zaufanego lub e-dowodu.
 2. Wypełnienie formularza. Po zalogowaniu się należy wybrać odpowiedni formularz (wzór KRS-Z62) dotyczący zawieszenia działalności i dokładnie go wypełnić, podając wszystkie wymagane informacje, takie jak okres zawieszenia.
 3. Załączenie dokumentów. Do formularza należy załączyć uchwałę wspólników o zawieszeniu działalności, która powinna być podpisana elektronicznie przez wszystkich wspólników lub osoby upoważnione.
 4. Opłata i złożenie wniosku. Po wypełnieniu formularza i załączeniu dokumentów należy uiścić opłatę sądową za złożenie wniosku. Następnie wniosek można wysłać elektronicznie poprzez PRS.
 5. Oczekiwanie na decyzję. Po złożeniu wniosku sąd rejestrowy rozpatruje go i, w przypadku braku błędów, wpisuje zawieszenie działalności do KRS. Informacja o zawieszeniu jest dostępna online w KRS.

Cały proces jest stosunkowo szybki i wygodny, pozwalając na formalne zawieszenie działalności spółki bez konieczności wizyty w sądzie.

Zawieszenie spółki w KRS

Zawieszenie działalności spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) wymaga przejścia przez kilka kroków:

 1. Podjęcie uchwały. Wspólnicy muszą podjąć uchwałę o zawieszeniu działalności spółki. Uchwała ta powinna być sporządzona na piśmie i podpisana przez wszystkich wspólników.
 2. Przygotowanie wniosku. Należy wypełnić formularz KRS-Z62, który służy do zgłaszania zawieszenia działalności. Formularz ten można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
 3. Złożenie wniosku. Wniosek wraz z uchwałą o zawieszeniu działalności należy złożyć w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby spółki. Wniosek można złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub elektronicznie przez Portal Rejestrów Sądowych (PRS).
 4. Opłata. Za złożenie wniosku o zawieszenie działalności spółki pobierana jest opłata sądowa. Opłatę można uiścić przelewem bankowym lub bezpośrednio w kasie sądu.
 5. Rozpatrzenie wniosku. Sąd rejestrowy rozpatruje wniosek i, w przypadku jego prawidłowego złożenia, wpisuje informację o zawieszeniu działalności do KRS. Zawieszenie działalności jest skuteczne od dnia złożenia wniosku.
 6. Informacja o zawieszeniu. Po wpisaniu do KRS informacja o zawieszeniu działalności spółki jest publicznie dostępna w rejestrze.

Warto pamiętać, że zawieszenie działalności spółki może trwać od 30 dni do 24 miesięcy. W okresie zawieszenia spółka nie może prowadzić działalności gospodarczej, ale musi wypełniać niektóre obowiązki, takie jak składanie rocznych sprawozdań finansowych.

Powiązane artykuły

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Sprawdź, czy płacić VAT, czy nie!

Decyzja o płaceniu VAT może znacząco wpłynąć na finanse Twojej jednoosobowej działalności gospodarczej. Odpowiedni...

Spółka europejska — co warto o niej wiedzieć?

Spółka europejska, znana także jako SE, to unijna forma prawna przedsiębiorstwa, która umożliwia prowadzenie...

Czym jest działanie na szkodę spółki i do czego może ono prowadzić?

Działanie na szkodę spółki to nie tylko naruszenie obowiązków przez członków zarządu czy nadzoru,...