Strona głównaEkonomiaBezpośrednie inwestycje zagraniczne — co to takiego?

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne — co to takiego?

Opublikowano

Najnowsze artykuły

Kim jest klient instytucjonalny i co go wyróżnia?

Klient instytucjonalny to podmiot gospodarczy, który na rynku finansowym odgrywa rolę kluczowego gracza ze...

Czym jest segmentacja klientów i jak ją poprawnie przeprowadzić?

Segmentacja klientów to kluczowa strategia, która pozwala firmom precyzyjnie kierować swoje działania marketingowe. Dzięki...

Jeśli świat biznesu nie jest ci obcy, z pewnością wiesz, jak ważne jest wprowadzanie swoich produktów i usług na zagraniczne rynki. Nowi klienci, partnerzy, rynki zbytu, zwiększone możliwości produkcyjne — to tylko część spośród wielu korzyści, które możesz wówczas osiągnąć. Warto jednak mieć na uwadze, że istnieją różne kategorie inwestycji, których realizacji możesz się podjąć. Jedną z nich są bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Przeczytaj, czym się charakteryzują.

Kompendium wiedzy o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) to inwestycje przedsiębiorstw lub osób fizycznych z jednego kraju w przedsiębiorstwa lub aktywa finansowe w innym kraju. Tego rodzaju przedsięwzięcia są kluczowym elementem globalnej gospodarki i przynoszą wiele korzyści zarówno dla kraju inwestującego, jak i kraju przyjmującego inwestycje. Opierają się one na globalnych transferach kapitału, a celem kraju inwestującego swoje zasoby jest sprawowanie kontroli nad oddziałem, który powstaje w innym państwie.

Rodzaje BIZ

Wyróżniamy następujące rodzaje bezpośrednich inwestycji zagranicznych:

 • Inwestycje kapitałowe — polegają na wniesieniu wkładu finansowego, np. w postaci zakupu akcji, obligacji i udziałów lub udzielonej pożyczki. Przedmiotem inwestycji są zazwyczaj działające na dużą skalę przedsiębiorstwa, a proces opiera się także na wzajemnym przekazywaniu wiedzy i technologii.
 • Inwestycje typu greenfield — oznaczają budowę przedsiębiorstwa od podstaw, w kraju, w którym inwestor nie posiadał wcześniej żadnych istniejących aktywów. Zakłada on zatem nową firmę, często korzystając z lokalnej infrastruktury lub przekształcając tereny niezagospodarowane. To umożliwia inwestorowi pełną kontrolę nad nowo powstałą filią.
 • Inwestycje typu brownfield — w przypadku tego rodzaju inwestycji wykorzystujemy istniejące aktywa lub infrastrukturę w kraju przyjmującym. Dotyczy to na przykład budynków, instalacji lub urządzeń, które mogą być wykorzystane do prowadzenia nowego biznesu lub rozwijania istniejących operacji.
 • Inwestycje horyzontalne to rodzaj bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które polegają na ustanowieniu bliźniaczego podmiotu gospodarczego w kraju przyjmującym, który pełni podobne funkcje jak centrala przedsiębiorstwa w kraju macierzystym. W tym przypadku przedsiębiorstwo rozszerza swoją działalność o analogiczne operacje w innych miejscach. Inwestycje horyzontalne często mają miejsce w przypadku sieci handlowo-dystrybucyjnych lub prostych procesów produkcyjnych i mają na celu zaspokojenie lokalnych potrzeb rynkowych.
 • Inwestycje wertykalne są formą bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które zachodzą w przypadku współpracy pomiędzy podmiotami zlokalizowanymi w różnych krajach. Każdy z nich pełni unikalną rolę w ramach całej grupy lub jednego łańcucha produkcji. Na przykład: badania i rozwój mogą być prowadzone w jednym kraju, projektowanie w innym, a montaż finalny w kolejnym miejscu. Ten model jest często wykorzystywany przez firmy produkujące złożone wyroby, takie jak sprzęt AGD czy środki transportu. Różne etapy produkcji i montażu są wówczas wykonywane w różnych lokalizacjach w celu optymalizacji kosztów i zwiększenia wydajności.

Korzyści wynikające z bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Zalety BIZ dla kraju przyjmującego prezentują się następująco:

 • Przyciągnięcie kapitału i technologii, które mogą wspomóc rozwój gospodarczy.
 • Kreowanie nowych miejsc pracy dla mieszkańców kraju przyjmującego.
 • Transfer know-how i nowych technologii, który może wspierać rozwój lokalnego sektora przemysłowego.
 • Wzrost eksportu z kraju przyjmującego; inwestorzy eksportują produkty i usługi na swój macierzysty rynek.

Wśród zalet BIZ dla kraju inwestującego należy natomiast wskazać:

 • Dywersyfikację działalności, umożliwiającą uniknięcie ryzyka związanego z jednym rynkiem.
 • Dostęp do nowych rynków zbytu i wzrost sprzedaży.
 • Wykorzystanie konkurencyjnych cech i zasobów, takich jak nowe technologie i wiedza.
 • Optymalizacja kosztów produkcji poprzez ulokowanie zakładów w kraju o niższych kosztach produkcyjnych i wykonawczych.

Najważniejsze cele BIZ

Cele bezpośrednich inwestycji zagranicznych, podobnie jak wynikające z nich korzyści, można podzielić na te charakterystyczne dla inwestujących oraz przyjmujących zasoby. Prezentują się one następująco:

 1. Jednym z głównych celów bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest osiągnięcie zysków finansowych. Inwestorzy liczą na zwrot zainwestowanego kapitału oraz generowanie dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej za granicą.
 2. Rozszerzenie rynku zbytu. Inwestycje zagraniczne pozwalają firmom na wejście na nowe rynki i zdobycie dostępu do większej liczby klientów. Otwarcie spółek zależnych lub zakup istniejących firm pozwala inwestorom na promowanie i sprzedaż swoich produktów lub usług na nowych terytoriach.
 1. Inwestycje zagraniczne umożliwiają transfer nowych technologii, a także innowacyjnych rozwiązań, między różnymi rynkami. Wiedza może wspierać rozwój lokalnych przedsiębiorstw i sektorów przemysłu.
 2. Wzrost efektywności i konkurencyjności. Poprzez inwestycje zagraniczne, firmy mogą korzystać z lepszych technologii i wydajniejszych procesów produkcyjnych, co przekłada się na wzrost efektywności i konkurencyjności na globalnym rynku.
 3. Redukcja kosztów produkcji. W kraju przyjmującym inwestycje przedsiębiorcy liczą na niższe koszty siły roboczej lub korzystniejsze warunki podatkowe.
 4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne pozwalają na zdobycie strategicznych aktywów, takich jak unikalne technologie, patenty, zasoby naturalne lub zdolności produkcyjne, które są niedostępne lub ograniczone na rynku macierzystym inwestora.
 5. Inwestycje zagraniczne pozwalają firmom dywersyfikować działalność na różnych rynkach, zmniejszając w ten sposób ryzyko związane z zależnością od jednego rynku czy kraju.
 6. Duże korporacje poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą zyskać większy wpływ polityczny i ekonomiczny zarówno w kraju przyjmującym inwestycje, jak i na arenie międzynarodowej.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne stały się ważnym elementem globalizacji gospodarki i handlu światowego. Największe korporacje często inwestują w różnych krajach, aby zyskać przewagę konkurencyjną na arenie międzynarodowej. Warto podkreślić, że BIZ są złożonym zagadnieniem ekonomicznym, a ich wpływ na wszystkie strony zaangażowane w inwestycję jest niekiedy trudny do oszacowania.

Powiązane artykuły

Przemysł w Polsce – charakterystyka i rola drugiego sektora gospodarki narodowej

Gospodarkę narodową można podzielić na trzy sektory, pierwszy obejmujący leśnictwo, łowiectwo, rolnictwo i rybołówstwo,...

Rynek nieruchomości w Polsce – analiza bieżącej sytuacji

Mianem rynku nieruchomości określamy miejsce, na którym spotykają się podmioty reprezentujące popyt i podaż,...

Od kiedy obowiązuje bezwarunkowy dochód podstawowy w Polsce?

Bezwarunkowy dochód podstawowy w Polsce wciąż pozostaje w fazie dyskusji i analiz, bez oficjalnej...