Ekonomia

Przemysł w Polsce – charakterystyka i rola drugiego sektora gospodarki narodowej

Gospodarkę narodową można podzielić na trzy sektory, pierwszy obejmujący leśnictwo, łowiectwo, rolnictwo i rybołówstwo, drugi – przemysł przetwórczy i budownictwo, a trzeci – szeroko rozumiane usługi. Przemysł to jedyny...

Rynek nieruchomości w Polsce – analiza bieżącej sytuacji

Mianem rynku nieruchomości określamy miejsce, na którym spotykają się podmioty reprezentujące popyt i podaż, w celu zawarcia transakcji...

Od kiedy obowiązuje bezwarunkowy dochód podstawowy w Polsce?

Bezwarunkowy dochód podstawowy w Polsce wciąż pozostaje w fazie dyskusji i analiz, bez oficjalnej daty wprowadzenia. Rząd oraz...

Ile wynosi dług publiczny w Polsce?

Dług publiczny Polski na koniec 2023 roku wyniósł około 1,5 mln złotych, co stanowiło około 53% PKB. W...

Największa hiperinflacja w Polsce — co i kiedy ją spowodowało?

Hiperinflacja w Polsce, która miała miejsce na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, była wynikiem wieloletnich problemów...

Jakie złoża surowców i minerałów można znaleźć w Polsce?

Polska, pomimo swojego niewielkiego obszaru, kryje bogactwa surowców naturalnych wartych eksploracji. Znalezienie złóż węgla, miedzi czy soli kamiennej to tylko wierzchołek góry lodowej. Gdy...

System bankowy w Polsce – z czego się składa i jaką funkcję pełni?

Eksperci podkreślają, że kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu systemu finansowego odgrywają instytucje takie jak zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, banki, towarzystwa emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, SKOK-i,...

Struktura zatrudnienia w Polsce – czym jest i jak wygląda?

Struktura zatrudnienia jest jednym z kluczowych wskaźników rozwoju gospodarczego kraju. Podczas analizy powinniśmy zwrócić uwagę na to, ile osób pracuje w poszczególnych sektorach gospodarki....

System podatkowy w Polsce – charakterystyka

Badania przeprowadzone na panelu Ariadna pokazują, że większość Polaków uważa aktualny system podatkowy w Polsce za skomplikowany, niesprawiedliwy i niezrozumiały. Niestety, podobne wnioski płyną...

Kiedy zostanie wprowadzone w Polsce euro?

Wprowadzenie euro w Polsce wzbudza wiele kontrowersji. Zwolennicy podkreślają, że takie rozwiązanie pozwala obniżyć koszty transakcyjne i ułatwia rozliczenia. Ponadto przyjęcie wspólnej waluty niweluje...

Stan polskiej gospodarki

Eksperci przewidują, że rok 2024 przyniesie znaczne przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Warto jednak wspomnieć o zagrożeniach, analitycy upatrują je przede wszystkim w dekoniunkturze w Niemczech....