Ekonomia

Przemysł w Polsce – charakterystyka i rola drugiego sektora gospodarki narodowej

Gospodarkę narodową można podzielić na trzy sektory, pierwszy obejmujący leśnictwo, łowiectwo, rolnictwo i rybołówstwo, drugi – przemysł przetwórczy i budownictwo, a trzeci – szeroko rozumiane usługi. Przemysł to jedyny...

Rynek nieruchomości w Polsce – analiza bieżącej sytuacji

Mianem rynku nieruchomości określamy miejsce, na którym spotykają się podmioty reprezentujące popyt i podaż, w celu zawarcia transakcji...

Od kiedy obowiązuje bezwarunkowy dochód podstawowy w Polsce?

Bezwarunkowy dochód podstawowy w Polsce wciąż pozostaje w fazie dyskusji i analiz, bez oficjalnej daty wprowadzenia. Rząd oraz...

Ile wynosi dług publiczny w Polsce?

Dług publiczny Polski na koniec 2023 roku wyniósł około 1,5 mln złotych, co stanowiło około 53% PKB. W...

Największa hiperinflacja w Polsce — co i kiedy ją spowodowało?

Hiperinflacja w Polsce, która miała miejsce na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, była wynikiem wieloletnich problemów...

Gospodarka morska w Polsce

Morza i oceany zajmują 71% powierzchni Ziemi, od wieków prowadzą przez nie ważne szlaki transportowe i handlowe. Warto jednak zauważyć, że nierzadko wykorzystujemy je...

Przemysł zaawansowanej technologii w Polsce

Przemysł zaawansowanej technologii jest związany z trzecią rewolucją przemysłową, zapoczątkowaną przez częściową automatyzację produkcji. Do najważniejszych osiągnięć naukowo-technicznych zaliczamy światłowody, półprzewodniki, tranzystory i energię...

Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce

Rolnictwo należy do pierwszego sektora gospodarki, podobnie jak leśnictwo, łowiectwo, rybactwo i rybołówstwo. Obejmuje ono uprawę roślin i hodowlę zwierząt. Poza wytwarzaniem żywności rolnictwo...

Przemysł 4.0 – czym jest? Poznaj jego przykłady!

Przemysł 4.0, czyli inaczej czwarta rewolucja przemysłowa czy Industry 4.0, chociaż trwa od kilku lat, dla wielu osób wciąż brzmi tajemniczo. Tymczasem nie ma...

Deficyt budżetowy w Polsce – czym jest, przyczyny, skutki

Deficyt budżetowy jest nierzadkim zjawiskiem i właściwie stale mamy z nim do czynienia w wielu państwach, między innymi w Polsce. Jest to pojęcie, które...

Bezrobocie w Polsce na przestrzeni lat

Bezrobocie jest negatywnym zjawiskiem społecznym, szczególnie gdy dochodzi do jego wysokiego poziomu. Polega ono na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i chcących...