Strona główna » Inwestor
Aktualizacja: Sobota, 11 listopada 2017 roku, godz. 13:43

 

ANALIZA TECHNICZNA 

Najprościej mówiąc jest to analizowanie wykresów. Zadaniem analizy technicznej (AT) jest wyznaczenie momentów, kiedy najlepiej dany papier wartościowy kupić, a kiedy sprzedać. Obok analizy fundamentalnej stanowi podstawowe narzędzie dla inwestorów na giełdzie. Głównym założeniem analizy technicznej jest to, że ceny akcji zmieniają się według możliwych do zaobserwowania powtarzalnych schematów. Zależnie od zastosowanego modelu można zauważyć powtarzalność pewnych figur geometrycznych.

 

AT opiera się na 3 podstawowych założeniach:

1) rynek dyskontuje wszystko - tzn. że w cenie spółki wszystko jest uwzględnione (sytuacja mikroekonomiczna jak i makroekonomiczna, uwarunkowania gospodarcze, uwarunkowania polityczne i wszystkie inne informacje dotyczące danego papieru wartościowego)
2) ceny podlegają trendom - kurs akcji (cena) znajduje się w określonych trendach (spadkowych (inaczej trend niedźwiedzi), wzrostowych (trend byczy) oraz horyzontalnych (boczny) i tym trendom podlegają do momentu, aż nastąpi wyraźny sygnał mówiący o zmianie tego trendu. 
3) historia się powtarza - za pomocą analizy technicznej badamy przyszłość w oparciu o przeszłość, czyli poszczególne formacje, które powstały wcześniej mogą wpłynąć na przyszły kurs

 

Daniel