Strona główna » Katedra Rachunkowości
Władze Katedry Rachunkowości
Kierownik Katedry Rachunkowości
Kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej
(+48 58) 523 14 01
222
tydzień I Wtorek godz. 13.00-14.00
tydzień II Środa godz. 13.00-14.00
Kierownik Zakładu Rachunkowości Zarządczej
(+48 58) 523 11 56
202a
tydzień I Piątek godz. 16.00-17.30
tydzień II Piątek godz. 16.00-17.30