Strona głównaEkonomiaStan polskiej gospodarki

Stan polskiej gospodarki

Opublikowano

Najnowsze artykuły

Poznaj największe banki w Polsce, w których opłaca się trzymać pieniądze!

W dzisiejszym zmiennym środowisku finansowym wybór odpowiedniego banku staje się kluczowym elementem zarządzania finansami....

Czym jest hossa, a czym bessa na giełdzie?

Hossa i bessa to wyrażenia powtarzane jak mantra w kontekście giełdy. Oba zjawiska opisują...

Eksperci przewidują, że rok 2024 przyniesie znaczne przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Warto jednak wspomnieć o zagrożeniach, analitycy upatrują je przede wszystkim w dekoniunkturze w Niemczech. Wnioski płynące z raportu przygotowanego przez firmę Deloitte są jednak bardzo obiecujące dla Polski. Specjaliści prognozują wzrost gospodarki krajowej, napędzanej przez konsumpcję prywatną, eksport i inwestycje.

Stan polskiej gospodarki – 2024

Największym zagrożeniem dla kondycji polskiej gospodarki jest sytuacja na rynkach zagranicznych. Eksperci podkreślają, że wzrost gospodarczy w Polsce osiągnie poziom 2,8%, co stanowi znaczną poprawę w stosunku do poprzedniego roku. Wpłynie to nie tylko na wzrost konsumpcji gospodarstw domowych, lecz także zachęci przedsiębiorców do inwestycji. Specjaliści zaznaczają, że nie jest to granica możliwości polskiej gospodarki. Do wzrostu konsumpcji prywatnej przyczyniają się:

  • podwyżki w sektorze minimalnym,  
  • podwyżka pensji minimalnej,
  • wysoka waloryzacja emerytur i zasiłków na dzieci.

Z drugiej Polacy chcą odbudować oszczędności nadwątlone przez inflację w latach 2022-2023.

Przeczytaj także: Ile wynosił wzrost PKB w ostatnich latach?

Najnowsze dane z polskiej gospodarki

Inwestycje i wymiana zagraniczna mają ogromny wpływ na obecną sytuację gospodarczą w Polsce. Cały czas obserwujemy proces destockingu, polegający na obniżaniu poziomu zapasów. Dzięki temu przedsiębiorstwa realizują zamówienia, minimalizując przy tym koszty. 

Z raportu opublikowanego przez GUS wynika, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lutym o 12,9% rok do roku. Eksperci twierdzą, że przyczynił się do tego spadek inflacji. Średnia płaca wynosi 8032,96 zł brutto i nadal będzie szybko rosła.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,4% w lutym, podobnie jak w styczniu. Do urzędów pracy napływa coraz więcej ofert od pracodawców. Liczba bezrobotnych jest bliska historycznego minimum, należy jednak zauważyć, że może to rodzić problemy z dopasowaniem kandydatów do potrzeb pracodawców. Niektórzy ekonomiści twierdzą, że stopa bezrobocia będzie rosła pomimo ożywienia gospodarczego. Doprowadzi do tego spadek inflacji, który ogranicza wzrost przychodów firm. Szybki wzrost wynagrodzeń zwiększa ryzyko pojawienia się spirali cenowo-płacowej.  

Zmiany ekonomiczne w Polsce

Do wzrostu gospodarczego przyczynią się programy z Krajowego Planu Odbudowy. Analitycy przewidują, że w 2025 r. tempo wzrostu PKB wyniesie 3,5%. Warto jednak wspomnieć o głównych czynnikach ryzyka, do których możemy zaliczyć: 

  • uporczywą inflację z jednoczesnym luzowaniem polityki pieniężnej,
  • opóźnienia w realizacji inwestycji UE,
  • opóźnienia we wdrażaniu projektów z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Stan polskiej gospodarki – prognozy

Z raportu “Przegląd gospodarczy PIE: zima 2023” przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny wynika, że wzrost PKB w 2024 r. wyniesie około 2,3%. Tempo wzrostu cen powinno zwolnić do 5,1%, z kolei dynamika wzrostu płac ma utrzymywać się na poziomie 10,3%.

Inflacja CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych) najprawdopodobniej pójdzie w górę. Z początkiem kwietnia przywrócony zostanie 5% podatek VAT na podstawowe artykuły spożywcze. Z tego powodu inflacja mogłaby wzrosnąć o 1% miesiąc do miesiąca. Pomiędzy dyskontami panuje jednak silna konkurencja, w związku z tym największe sieci poinformowały, że nie planują podwyżki cen. W lipcu przewidywany jest wzrost inflacji, wynikający z odmrożenia cen nośników energii. Wbrew początkowym prognozom CPI wyniesie ok. 5%, a nie 8% pod koniec roku.

Sprawdź też: Wzrost gospodarczy w Polsce – wyzwania i perspektywy rozwoju

 Ekonomiści przewidują, że inflacja bazowa, czyli nieuwzględniająca cen żywności, paliw i nośników energii, wyniosła w marcu 4,6-4,7% rok do roku. Warto zauważyć, że w dużej mierze wpływa na nią krajowa polityka pieniężna. Specjaliści podkreślają, że inflacja bazowa nadal pozostaje wyraźnie powyżej celu NBP. Prognozy pokazują, że w najbliższym czasie niewiele się zmieni. Obecnie na inflację bazową napędza głównie wzrost cen usług zależnych od kosztów pracy.

Specjaliści spodziewają się ożywienia gospodarczego, ale nie doprowadzi to do trwałego spadku inflacji. Ekonomiści przewidują, że w drugim półroczu wyraźnie odbije. To z kolei zniechęca Radę Polityki Pieniężnej do obniżenia stopy procentowej. Banki centralne w Europie i USA będą ciąć koszty pieniądza, co przyczyni się do umocnienia złotego. Eksperci podkreślają, że umocnienie waluty krajowej i słabszy popyt zewnętrzny mogą niekorzystnie wpłynąć na sytuację w branżach nastawionych na eksport. 

Główny Urząd Statystyczny podał, że inflacja w marcu 2024 r. wynosiła 1,9% rok do roku. Wspomniany wskaźnik informuje, o ile procent wzrosły ceny w porównaniu do poprzedniego roku. Należy zaznaczyć, że jest to najniższy odczyt od 5 lat. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych delikatnie spadły – o 0,2% miesiąc do miesiąca. Na wyhamowanie cen wpłynęła konkurencja sieci handlowych i sytuacja w globalnym handlu produktami rolnymi. Z kolei paliwa do prywatnych środków transportu potaniały o 4,5% rok do roku.

Powiązane artykuły

System bankowy w Polsce – z czego się składa i jaką funkcję pełni?

Eksperci podkreślają, że kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu systemu finansowego odgrywają instytucje takie jak...

Struktura zatrudnienia w Polsce – czym jest i jak wygląda?

Struktura zatrudnienia jest jednym z kluczowych wskaźników rozwoju gospodarczego kraju. Podczas analizy powinniśmy zwrócić...

System podatkowy w Polsce – charakterystyka

Badania przeprowadzone na panelu Ariadna pokazują, że większość Polaków uważa aktualny system podatkowy w...