Strona głównaBiznesEwidencja działalności gospodarczej – kluczowe informacje

Ewidencja działalności gospodarczej – kluczowe informacje

Opublikowano

Najnowsze artykuły

Kim jest klient instytucjonalny i co go wyróżnia?

Klient instytucjonalny to podmiot gospodarczy, który na rynku finansowym odgrywa rolę kluczowego gracza ze...

Czym jest segmentacja klientów i jak ją poprawnie przeprowadzić?

Segmentacja klientów to kluczowa strategia, która pozwala firmom precyzyjnie kierować swoje działania marketingowe. Dzięki...

Zastanawiasz się, jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą? W tym celu powinieneś złożyć wpis do rejestru przedsiębiorców. Możesz to zrobić przez Internet, listownie, bądź odwiedzić urząd miasta lub gminy. Procedura jest bezpłatna, ale niedopełnienie formalności grozi karą grzywny lub ograniczenia wolności.  Podpowiadamy, co powinieneś wiedzieć na temat CEIDG!

Ewidencja działalności gospodarczej – co to?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) gromadzi dane o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub będących wspólnikami w spółkach cywilnych. Informacje są publicznie dostępne. To oznacza, że każdy może wyszukać niezbędne dane na temat firmy. Wystarczy wejść na stronę CEIDG. Za prowadzenie rejestru odpowiada minister gospodarki. Dane do ewidencji działalności gospodarczej są przekazywane w formie elektronicznej.

Prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego zgłoszenia do CEIDG podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności.

Zasady ewidencji działalności gospodarczej

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej powstała po to, aby ułatwić życie przedsiębiorcom. Dzięki niej mogą szybko założyć firmę, aktualizować dane, a nawet zawiesić, zlikwidować lub wznowić działalność. Za pośrednictwem serwisu przedsiębiorca może również złożyć wniosek do instytucji państwowej.

Warto jednak zauważyć, że przedsiębiorca ma również obowiązek złożyć deklarację w urzędzie skarbowym i ZUS. Jeśli zgłaszamy się do ubezpieczenia zdrowotnego, powinniśmy dostarczyć formularz ZUS ZZA. W przypadku, gdy interesuje nas także ubezpieczenie społeczne, wybieramy formularz ZUS ZUA. Dokumenty możemy złożyć wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub osobno, w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności.

Jeśli potrzebujesz pomocy w rejestracji firmy w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, skorzystaj z pomocy księgowej. 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – jak wygląda proces rejestracji?

Wniosek można złożyć elektronicznie. W tym celu należy założyć Profil Zaufany (w dowolnym punkcie potwierdzającym lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej). Następnie musisz założyć konto w systemie ewidencji działalności gospodarczej i go aktywować. Zaloguj się i przygotuj wniosek, w razie wątpliwości zapoznaj się z instrukcją na stronie http://www.biznes.gov.pl. Na koniec podpisz i wyślij wniosek. Dokumenty można również załatwić listownie lub podczas wizyty w urzędzie.
Zarejestrowanie działalności gospodarczej zajmuje jeden dzień, czasami tylko kilka godzin. Formalności warto załatwić online, w ten sposób zaoszczędzimy sporo czasu. Proces znacznie się wydłuży, jeśli nie mamy numeru NIP.

Sprawdź też: Rodzaje działalności gospodarczej – co wybrać?

Jak wypełnić wpis do ewidencji działalności gospodarczej?

We wniosku należy podać następujące informacje:

 • dane osobowe przedsiębiorcy (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, numer PESEL, potwierdzenie obywatelstwa polskiego, numer NIP i REGON – jeśli zostały nadane, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości – zazwyczaj dowodu osobistego, adres zameldowania, zamieszkania i dane do korespondencji),
 • nazwę firmy – musi być w niej zawarte imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 • adres głównej siedziby lub innych miejsc, w których będą wykonywane czynności związane z działalnością (jeśli przedsiębiorca nie posiada stałego miejsca prowadzenia firmy, powinien zaznaczyć pole – Brak stałego miejsca prowadzenia działalności),
 • informację o wspólnocie lub rozdzielczości majątkowej,
 • formę opłacania podatku dochodowego (podatek ogólny, na zasadach liniowych lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przypominamy, że od 2022 r. nie można wybrać karty podatkowej. Dotyczy to zarówno nowych przedsiębiorców, jak i tych, którzy chcą zmienić formę opodatkowania),
 • kody PKD (kod wpisany jako pierwszy wskazuje na charakter głównej działalności, w przypadku rejestracji firmy w KRS można podać do 10 kodów),
 • planowaną liczbę pracowników (właściciel + personel),
 • datę rozpoczęcia działalności,
 • informację o ubezpieczeniu,
 • wskazanie urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

We wniosku wskazujemy również, czy będziemy samodzielnie prowadzili dokumentację rachunkową, czy też skorzystamy z pomocy księgowego. W drugim przypadku podajemy dane biura rachunkowego.

Możemy również podać skróconą nazwę działalności, w tym przypadku nie musi ona zawierać imienia i nazwisko. Jej długość jest ograniczona do 31 znaków, co ważne, zalicza się do nich również spacje. Nazwa skrócona może zawierać jedynie cyfry i litery.

Przy okazji warto przypomnieć, że za cudzoziemca uznaje się osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego, osobę prawną z siedzibą zagraniczną, jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność prawną, ale nie będącą osobą prawną, z siedzibą za granicą. W takiej sytuacji należy wypełnić część 2.2. Podajemy wtedy:

 • sygnaturę dokumentu, 
 • organ wydający dokument,
 • datę wydania dokumentu.

Co jest potrzebne do złożenia wniosku o wpis do ewidencji gospodarczej?

Do wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej należy dołączyć:

 • dowód osobisty,
 • kartę pobytu, decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt i paszport – w przypadku cudzoziemca. 

Należy zaznaczyć, że wpis do CEIDG pełni jednocześnie funkcję:

 • zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego osoby fizycznej prowadzącej JDG,
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania,
 • zgłoszeniem płatnika do KRUS-u lub ZUS-u,
 • wnioskiem o wpis do KRS.

Jak znaleźć wpis do ewidencji działalności gospodarczej?

Jeśli chcesz założyć działalność gospodarczą lub starasz się o kredyt, bank może wymagać od Ciebie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Aby go uzyskać, możesz wejść na stronę Biznes.gov.pl i zalogować się na Konto Przedsiębiorcy. W zakładce Moja Firma znajdziesz link: Pobierz Zaświadczenie. Możesz również wejść na stronę CEIDG i odszukać swój wpis w bazie. Wydruki, pochodzące ze wspomnianych stron, nie wymagają pieczątki, ani podpisu.

Numer ewidencji działalności gospodarczej

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej należy podać swój NIP. Jeśli go nie posiadamy lub nie pamiętamy, powinniśmy zaznaczyć rubrykę „Nie posiadam numeru NIP”.

Przeczytaj także: Prowadzenie działalności gospodarczej – wskazówki dla przedsiębiorców

Numer NIP składa się z 10 cyfr, przy czym pierwsze trzy wskazują na urząd skarbowy, sześć kolejnych jest generowana losowo, a ostatnia to cyfra kontrolna. Oblicza się ją według określonego algorytmu.

CEIDG – likwidacja firmy

Jak wygląda wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej? W tym celu należy złożyć formularz CEIDG-1 w urzędzie gminy lub miasta. Zgodnie z przepisami mamy na to 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania działalności. Dostarczenie formularza skutkuje jednocześnie wykreśleniem z rejestru REGON i zgłoszeniem likwidacji firmy do urzędu skarbowego. Możemy go złożyć osobiście lub na stronie: http://www.biznes.gov.pl

Forma elektroniczna jest możliwa, gdy przedsiębiorca posiada własny podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP. Czynny podatnik VAT ma także obowiązek złożyć formularz VAT-Z w terminie 7 dni od daty likwidacji działalności. Firmę można zamknąć zarówno w czasie funkcjonowania, jak i podczas zawieszenia.

Powiązane artykuły

Kim jest klient instytucjonalny i co go wyróżnia?

Klient instytucjonalny to podmiot gospodarczy, który na rynku finansowym odgrywa rolę kluczowego gracza ze...

Czym jest segmentacja klientów i jak ją poprawnie przeprowadzić?

Segmentacja klientów to kluczowa strategia, która pozwala firmom precyzyjnie kierować swoje działania marketingowe. Dzięki...

Co to jest marża? Poradnik dla przedsiębiorców

Każdy przedsiębiorca powinien zwracać uwagę na wskaźniki, które określają, czy jego firma przynosi zadowalające...