Strona głównaBiznesDziałalność na ryczałcie – co musisz wiedzieć?

Działalność na ryczałcie – co musisz wiedzieć?

Opublikowano

Najnowsze artykuły

Poznaj największe banki w Polsce, w których opłaca się trzymać pieniądze!

W dzisiejszym zmiennym środowisku finansowym wybór odpowiedniego banku staje się kluczowym elementem zarządzania finansami....

Czym jest hossa, a czym bessa na giełdzie?

Hossa i bessa to wyrażenia powtarzane jak mantra w kontekście giełdy. Oba zjawiska opisują...

Ryczałt ewidencjonowany jest prostą formą opodatkowania działalności gospodarczej. W przeciwieństwie do podatku liniowego i skali podatkowej nie uwzględnia on kosztów uzyskania przychodów. Wspomniane rozwiązanie cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców, dlatego warto sprawdzić, komu się opłaca. Sprawdź też, jakie są ograniczenia w zastosowaniu ryczałtu!

Działalność na ryczałcie – co to oznacza?

Ryczałt to jedna z form opodatkowania, którą może wybrać polski przedsiębiorca. Podatek jest obliczany jako procent od przychodu, co ważne, nie można go pomniejszyć o koszty uzyskania. Ryczałtowcy mają obowiązek złożyć PIT-28 do 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. Zeznanie roczne należy dostarczyć do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika. Pod kątem rozliczeń ryczałt nie jest zbyt skomplikowany. Przedsiębiorca nie musi prowadzić księgi przychodów i rozchodów.

Sprawdź też: Jakie są formy opodatkowania działalności gospodarczej?

Działalność na ryczałcie – zasady

Jak rozliczyć działalność na ryczałcie? Przedsiębiorcy zazwyczaj prowadzą księgowość uproszczoną w postaci ewidencji przychodów. Można z niej korzystać, o ile przychody nie przekroczą 2 mln euro za poprzedni rok.  

Stawka ryczałtu wynosi 2-17%, a zależy wyłącznie od rodzaju świadczonych usług. Ustawodawca przewidział następujące stawki: 

 • 2% – od przychodów ze sprzedaży wyrobów przetworzonych w inny sposób niż przemysłowy, produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z własnego chowu, hodowli lub uprawy,
 • 3% – obejmuje przychody z działalności związanej z gastronomią (z wyjątkiem sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%), produkcją zwierzęcą, handlem, rybołówstwem morskim i zalewowym, czy odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku,
 • 5,5% – obowiązuje w przypadku działalności wytwórczej, przewozem ładunków taborem samochodowym (o ładowności powyżej 2 ton), robót budowlanych. W ten sposób opodatkowuje się też prowizje od sprzedaży żetonów, znaczków pocztowych, czy biletów komunikacji miejskiej.
 • 8,5% – obejmuje przychody z działalności usługowej, w tym sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%. Dotyczy także wpływów z usług związanych z edukacją i pomocą społeczną. Wspomniana stawka obowiązuje również osoby, które otrzymują przychody z tytułu najmu, dzierżawy, do kwoty 100 tys. zł. Nadwyżka przewyższająca tę kwotę jest opodatkowana według stawki 12,5%. Wspomniana zasada obowiązuje także w przypadku usług związanych z:
  • pomocą społeczną wraz z zakwaterowaniem,
  • pracami rozwojowymi i badaniami naukowymi,
  • dzierżawą pojazdów.
 • 10% – stosuje się w stosunku do wpływów, osiąganych z tytułu kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek.
 • 12% – doradztwo w zakresie oprogramowania, sprzętu komputerowego; instalowanie i zarządzanie systemami informatycznymi; tworzenie oprogramowania; wydawanie gier i pakietów oprogramowania.
 •  14% – usługi inżynierskie i architektoniczne, czy usługi z zakresu specjalistycznego oprogramowania i opieki zdrowotnej.
 • 15% – dotyczy m.in. osób świadczących usługi fotograficzne, reklamowe, detektywistyczne, ochroniarskie, przetwarzania danych, finansowe, ubezpieczeniowe, rekreacyjne, sportowe, tłumaczeniowe.
 • 17% – obowiązuje przedstawicieli wolnych zawodów.

Jak rozliczyć działalność gospodarczą na ryczałcie?

Jak rozliczyć działalność na ryczałcie? Przedsiębiorca nie może pomniejszyć podatku od przychodu o koszty jego uzyskania. Składka zdrowotna jest uzależniona od wysokości rocznego przychodu ryczałtowca.

 • 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia dla przychodów do 60 tys. zł,
 • 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia dla przychodów 60 tys.-300 tys. zł,
 • 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia dla przychodów powyżej 300 tys. zł.

Jak obliczyć dochód z działalności gospodarczej na ryczałcie? Najpierw należy zsumować wszystkie przychody w danym okresie rozliczeniowym (miesięcznym lub kwartalnym). Teraz odejmujemy od niego 50% składki na ubezpieczenie zdrowotne i składki społeczne. Na koniec wyliczamy podatek zgodnie z obowiązującą stawką. Należy go opłacić do 20 dnia miesiąca za rozliczany miesiąc. Jeśli przychód nie przekroczył w poprzednim roku 200 tys. zł, można wybrać kwartalny ryczałt.

Jak rozliczyć działalność gospodarczą na ryczałcie? Ustalając stawkę, należy zapoznać się z klasyfikacją PKWIU. Wiele osób myli ją z PKD, czyli Polską Klasyfikacją Działalności. Kod PKWIU dotyczy konkretnych usług i wyrobów. Z kolei PKD jest związany z rodzajem prowadzonej działalności.

Prowadzenie działalności na ryczałcie – o czym warto pamiętać?

Decydując się na ryczałt, nie możesz rozliczać się z małżonkiem. Dodatkowo nie przysługuje Ci prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej w PIT-28. ani kwota wolna od podatku Nie możesz też wspólnie rozliczać się z dzieckiem jako samotny rodzic. Wspomniane zasady nie dotyczą osób, które osiągają przychody z tytułu dzierżawy, najmu lub podobnych umów. 

Jak zawiesić działalność gospodarczą na ryczałcie? Z takiego rozwiązania możesz skorzystać, jeśli nie zatrudniasz pracowników. W tym czasie nie musisz płacić składek ZUS, ani zaliczek na podatek dochodowy. Nie możesz jednak prowadzić działalności, ani osiągać z jej tytułu bieżących przychodów. Firmę można zawiesić bezterminowo, ale przynajmniej na 30 dni. Z drugiej strony przedsiębiorca może zbywać wyposażenie i własne środki trwałe. Oprócz tego ryczałtowiec ma prawo osiągać przychody, nawet z działalności prowadzonej przed jej zawieszeniem. 

Data rozpoczęcia zawieszenia firmy nie musi pokrywać się z datą złożenia wniosku do CEIDG. Może być od niej wcześniejsza lub późniejsza. Aby zawiesić działalność, należy złożyć wniosek do CEIDG – online (na stronie www.biznes.gov.pl, w urzędzie gminy lub wysłać listem poleconym). Nie trzeba natomiast powiadamiać o tym ZUS-U, ani urzędu skarbowego. 

Działalność na ryczałcie – dla kogo?

Taka forma opodatkowania jest polecana przedsiębiorcom, którzy ponoszą niewielkie koszty prowadzenia działalności. Może się ona opłacać informatykom, fotografom, przedstawicielom zawodów medycznych, czy prawnikom niezatrudniających pracowników. W przypadku wysokich kosztów lepiej rozliczać się na zasadach ogólnych lub wybrać podatek liniowy. Dzięki temu można obniżyć podstawę opodatkowania. Zanim jednak podejmiemy decyzję, skorzystajmy z usług doradcy podatkowego. Od 2023 r. osoby prywatne, które wynajmują lokal użytkowy lub mieszkanie, muszą rozliczać się w formie ryczałtu. 

Z ryczałtu ewidencjonowanego mogą korzystać:

 • osoby fizyczne, 
 • spółki jawne i cywilne osób fizycznych,
 • przedsiębiorstwa w spadku, osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Kto nie może prowadzić działalności na ryczałcie?

Prowadzenie działalności gospodarczej na ryczałcie jest niemożliwe w następujących przypadkach:

 • roczny przychód przekroczył 2 mln euro w skali roku,
 • wytwarzanie produktów akcyzowych,
 • kupno i sprzedaż wartości dewizowych,
 • opłacanie w tym samym roku podatku w formie karty podatkowej,
 • korzystanie z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
 • prowadzenie kantoru walut, apteki, lombardu lub akcesoriów do pojazdów mechanicznych,
 • przedsiębiorca chce wykonywać takie same usługi, jak na etacie u byłego pracodawcy (okres wykluczenia trwa do 2 lat, rok, w którym usługi były wykonywane w ramach umowy o pracę i rok następny).

Działalność gospodarcza a kredyt 

Działalność na ryczałcie a kredyt hipoteczny – takie pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców. Warto zaznaczyć, że taka forma opodatkowania nie przekreśla naszych szans na pozyskanie finansowania. Z drugiej strony wiele banków podchodzi niechętnie do ryczałtowców. Analitycy widzą tylko przychody, w związku z tym mają problem ze stwierdzeniem opłacalności firmy. Aby ułatwić sobie zadanie, zazwyczaj przyjmują, że dochód stanowi 20-25% całkowitego przychodu. Takie założenie znacznie obniża zdolność kredytową kredytobiorcy. Zanim złożymy wniosek, sprawdźmy, w jaki sposób bank oblicza dochód ryczałtowca. Możesz skorzystać z pomocy pośrednika finansowego, który wybierze najlepsze oferty. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • podsumowanie ewidencji przychodów,
 • deklaracja PIT-28 za poprzedni rok podatkowy,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z US i ZUS,
 • oświadczenie o dochodach,
 • umowy i kontrakty na wykonywanie usług.


Zastanawiasz się, jak zwiększyć szanse na kredyt hipoteczny? Przede wszystkim zadbaj o stabilność dochodów, w ten sposób pokażesz bankowi, że jesteś w stanie punktualnie spłacać raty. Oprócz tego zbuduj pozytywną historię kredytową i zwiększ kwotę wkładu własnego.

Przeczytaj także: Czy możesz uzyskać kredyt dla firm na ryczałcie?

Jak otworzyć działalność gospodarczą na ryczałcie – krok po kroku

Jeśli chcesz prowadzić działalność na ryczałcie, Wystarczy zaznaczyć to we wniosku CEIDG. Jak zmienić formę opodatkowania działalności? Przedsiębiorca powinien powiadomić o tym Naczelnika Urzędu Skarbowego. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągniemy pierwszy przychód w danym roku podatkowym. Taki sam termin obowiązuje w przypadku rezygnacji z ryczałtu.
Jak wygląda likwidacja jednoosobowej działalności na ryczałcie? Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek CEIDG-1. Ma na to 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Może to zrobić listownie, osobiście lub elektronicznie. Nie musi informować o tym urzędu skarbowego, ani składać wniosku o wykreślenie z REGON.

Powiązane artykuły

Poznaj największe banki w Polsce, w których opłaca się trzymać pieniądze!

W dzisiejszym zmiennym środowisku finansowym wybór odpowiedniego banku staje się kluczowym elementem zarządzania finansami....

Czym jest hossa, a czym bessa na giełdzie?

Hossa i bessa to wyrażenia powtarzane jak mantra w kontekście giełdy. Oba zjawiska opisują...

Czy 4-dniowy tydzień pracy w Polsce będzie normą?

W ostatnich latach coraz więcej firm na świecie eksperymentuje z wprowadzeniem 4-dniowego tygodnia pracy,...