Strona głównaBiznesRejestracja firmy – co musisz wiedzieć?

Rejestracja firmy – co musisz wiedzieć?

Opublikowano

Najnowsze artykuły

Kim jest klient instytucjonalny i co go wyróżnia?

Klient instytucjonalny to podmiot gospodarczy, który na rynku finansowym odgrywa rolę kluczowego gracza ze...

Czym jest segmentacja klientów i jak ją poprawnie przeprowadzić?

Segmentacja klientów to kluczowa strategia, która pozwala firmom precyzyjnie kierować swoje działania marketingowe. Dzięki...

Prowadzenie działalności często kojarzy się ze swobodą i niezależnością. Rejestracja firmy wymaga jednak dopełnienia pewnych formalności. Obecnie można je załatwić przez Internet, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Wystarczy, że przyszły przedsiębiorca posiada Profil Zaufany. Można go uzyskać za pomocą bankowości internetowej. Podpowiadamy, o czym należy pamiętać podczas zakładania działalności.

Rejestracja firmy krok po kroku

Jedna osoba fizyczna może prowadzić jedną działalność gospodarczą. Nazwa firmy powinna zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy. Nie oznacza to, że w ramach działalności nie możesz podejmować czynności o różnym charakterze. Wystarczy, że wybierzesz kilka kodów PKD (maksymalnie 10), a także wskażesz jeden główny. Niektóre kody wiążą się z koniecznością zarejestrowania jako czynny podatnik VAT, wyboru konkretnej formy opodatkowania, posiadania kasy fiskalnej, czy zdobycia koncesji lub zezwoleń.

Rejestracja firmy w CEIDG

Czy możliwa jest rejestracja firmy przez telefon? Tak, istnieje takie rozwiązanie. W tym celu należy zadzwonić pod numer 801 055 088. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-16. Koszt połączenia zależy od posiadanej taryfy. Konsultant wprowadzi niezbędne dane do CEIDG, oprócz tego wyjaśni ewentualne wątpliwości. Po zakończeniu rozmowy dostaniemy SMS z numerem wniosku. Pamiętajmy, żeby go zachować. Następnie musimy wybrać się do dowolnego urzędu gminy, w którym podamy numer wniosku. Urzędnik wyszuka i wydrukuje wniosek, który powinniśmy podpisać.  Pamiętajmy, żeby zabrać ze sobą dokument tożsamości. 

Rejestracja firmy w BDO 

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru BDO na wniosek przedsiębiorcy, po stwierdzeniu braków formalnych, w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Od 2020 r. nie trzeba drukować i wypełniać papierowych wniosków, cały proces odbywa się elektronicznie. 

Aby zarejestrować się w BDO, należy posiadać Profil Zaufany lub e-dowód. Dzięki temu możemy zalogować się na stronie internetowej rejestru. Po lewej stronie znajduje się zakładka „Wnioski”. Wybierz „Nowy wniosek rejestracyjny”. Podczas jego wypełniania musisz podać: dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) i dane firmy. Należy również pamiętać o akceptacji oświadczenia i dostarczeniu dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej (o ile jest wymagana). Niektórzy przedsiębiorcy powinni również wysłać załączniki:

 • oświadczenie o spełnieniu kryteriów koniecznych do wpisu do Rejestru BDO, bądź oświadczenie o braku istnienia okoliczności powodujących wykreślenie ze wspomnianego rejestru. Należy potwierdzić, że dane podane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym,
 • dowód uiszczenia opłaty rejestrowej (nie dotyczy to firm zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów),
 • podmioty wprowadzające pojazdy – umowa podpisana ze stacjami demontażu,
 • autoryzowani przedstawiciele – umowa z producentami sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • podmioty wprowadzające akumulatory lub baterie – informacja potwierdzająca dobrowolny udział we wspólnotowym systemie zarządzania i audytu (EMAS),
 • organizacje odzysku lub organizacje sprzętu elektronicznego i elektrycznego – zaświadczenie o wpłacie kwoty wynoszącej tyle, co ich kapitał zakładowy, przeznaczonej na jego pokrycie, bądź oświadczenie o uiszczeniu wspomnianej kwoty,
 • podmioty wprowadzające sprzęt – potwierdzenie zabezpieczenia finansowego (jeśli jest wymagane) i umowę z organizacją odzysku sprzętu elektronicznego i elektrycznego (o ile została ona zawarta).

Sprawdź też: Jak założyć firmę w Polsce?

Rejestracja firmy w ZUS

Jak wygląda proces rejestracji firmy w ZUS? W wyniku złożenia wniosku o wpis do CEIDG otrzymujemy numer NIP i REGON. Ponadto jest to równoznaczne ze zgłoszeniem się jako płatnik składek do ZUS. Na podstawie danych otrzymanych z bazy przedsiębiorców, ZUS sporządza następujące dokumenty:

 • zgłoszenie jako płatnik składnik – formularz ZUS ZFA,
 • informacje o adresach prowadzonej działalności – formularz ZUS ZZA,
 • informacja o numerze rachunku bankowego płatnika składek – formularz ZUS ZBA.

To oznacza, że przedsiębiorca nie musi ich samodzielnie przygotowywać, ani wysyłać do ZUS-u. Należy jednak pamiętać o zgłoszenie siebie (i ewentualnie członków rodziny) do ubezpieczeń. W zależności od sytuacji powinniśmy złożyć:

 • ZUS ZZA – tylko ubezpieczenie zdrowotne,
 • ZUS ZUA – ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • ZUS ZCNA – ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny.

W formularzu ZUS ZUA podaje się kod 0570 (ZUS preferencyjny) lub 0510 (duży ZUS). Po wypełnieniu formalności wystarczy podpisać wniosek przy pomocy Profilu Zaufanego i wysłać. Na adres e-mailowy otrzymamy dokument potwierdzający złożenie wniosku, a najprawdopodobniej następnego dnia dostaniemy numer NIP i REGON.

Przeczytaj także: Rodzaje działalności gospodarczych

Rejestracja firmy w KRS

Przedsiębiorca może rozpocząć działalność w dniu złożenia wniosku do CEIDG. Następnie jest on zobowiązany do uzyskania numeru REGON, ma na 14 dni od wpisu do ewidencji. W rejestrze REGON znajdują się następujące informacje:

 • dane osobowe przedsiębiorcy (imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania),
 • nazwa i adres firmy,
 • rodzaj wykonywanej działalności,
 • forma prawna działalności,
 • forma własności firmy,
 • data założenia, rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia działalności gospodarczej,
 • nazwa organu ewidencyjnego lub rejestrowego,
 • nazwa rejestru i numer nadany przez dany organ.

Ile trwa rejestracja firmy?

Czas założenia działalności zależy od jej rodzaju. W przypadku JDG zazwyczaj jest to kwestia jednego dnia, czasami tylko kilku godzin. Należy jednak pamiętać, że procedura może się wydłużyć, jeśli przedsiębiorca nie posiada numeru NIP. Założenie firmy, wymagającej rejestracji w KRS, zazwyczaj trwa kilka tygodni.

Ile kosztuje rejestracja firmy?

Rejestracja firmy w Polsce jest bezpłatna. Wniosek można złożyć osobiście (w urzędzie miasta lub gminy) lub za pośrednictwem strony: https://www.biznes.gov.pl.

Jakie dokumenty do rejestracji firmy?

To, jakie dokumenty będą nam potrzebne do rejestracji firmy w Polsce, zależy od wybranej formy prawnej. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej wystarczy wypełnić formularz CEIDG-1. Potrzebujemy wówczas dowodu tożsamości (zazwyczaj jest to dowód osobisty) i kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego.

Rejestracja firmy – wniosek

Aby zarejestrować firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, należy wypełnić formularz CEIDG- 1. Pamiętaj, żeby to zrobić przed rozpoczęciem działalności, w przeciwnym razie musisz się liczyć z karą grzywny, a nawet ograniczenia wolności. Wpis jest dokonywany w rejestrze nie później niż następnego dnia roboczego. Zastanawiasz się, jak potwierdzić założenie firmy? Wystarczy, że wydrukujesz zaświadczenie ze strony internetowej CEIDG. 

Rejestracja firmy przez Internet

Jak wygląda procedura rejestracji firmy przez Internet? W tym celu należy wejść na stronę https://www.biznes.gov.pl, na której znajdziemy elektroniczny kreator wniosku. Wystarczy, że wpiszemy niezbędne dane lub zaznaczymy opcje, które nas dotyczą. Nie musimy wtedy samodzielnie przygotowywać wniosku do CEIDG, ani zgłaszać się do urzędu skarbowego, GUS i KRUS/ZUS. Aby skorzystać z takiego rozwiązania, potrzebujemy podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego.

Powiązane artykuły

Kim jest klient instytucjonalny i co go wyróżnia?

Klient instytucjonalny to podmiot gospodarczy, który na rynku finansowym odgrywa rolę kluczowego gracza ze...

Czym jest segmentacja klientów i jak ją poprawnie przeprowadzić?

Segmentacja klientów to kluczowa strategia, która pozwala firmom precyzyjnie kierować swoje działania marketingowe. Dzięki...

Co to jest marża? Poradnik dla przedsiębiorców

Każdy przedsiębiorca powinien zwracać uwagę na wskaźniki, które określają, czy jego firma przynosi zadowalające...