Strona główna » Dorota Ciołek
Dorota Ciołek
Aktualizacja: Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, godz. 10:37

dr Dorota Ciołek

Stanowisko:
Adiunkt
112
(+48 58) 523 11 31

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 11.30-12.15
pok. 112
Tydzień I:
Środa
godz. 12.15-13.00
pok. 112
Tydzień II:
Piątek
godz. 11.30-12.15
pok. 112
Tydzień II:
Środa
godz. 14.15-15.00
pok. 112

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Badania operacyjne
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej
  • Modelowanie popytu konsumpcyjnego
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Badania operacyjne
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Analiza szeregów przekrojowo-czasowych
  • Modelowanie procesów i wspomaganie decyzji finansowych

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Modelowanie makroekonomiczne

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 • Badanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na produktywność polskich przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego.
 • Ekonometryczna analiza wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej. Weryfikacja hipotez makroekonomicznych. 
 • Badanie konwergencji regionalnej w Polsce i w całej Unii Europejskiej.
 • Modelowanie popytu na usługi ubezpieczeniowe.
 • Modelowanie popytu na rynku nieruchomości.
 • Wykorzystanie narzędzi analizy zależności przestrzennych do badania rozwoju ekonomicznego polskich regionów na poziomie powiatów, podregionów i województw.

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 1. Dyfuzja technologii poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 1993-2008.
 2. Analiza determinant popytu na ubezpieczenia na życie w krajach Unii Europejskiej.
 3. Czy stopa bezrobocia rejestrowanego w wybranym powiecie wypływa na poziom bezrobocia w sąsiednich powiatach? – model autokorelacji przestrzennej.
 4. Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego w polskich podregionach.

Egzaminy i zaliczenia

 • Analiza szeregów przekrojowo-czasowych [lab]
 • grupa: S52-01
  Piątek 25.01.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala 112
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza szeregów przekrojowo-czasowych [w]
 • grupa: S52-01
  Czwartek 31.01.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

 • Badania operacyjne [lab]
 • grupa: S32-21
  Poniedziałek 21.01.2019
  godz.: 15.15-16.45
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

 • Badania operacyjne [w]
 • grupa: S32-21
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  grupa: S32-41
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  grupa: S32-51
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-20
  E
  termin pierwszy

  grupa: S32-21
  Piątek 22.02.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-23
  E
  termin drugi

  grupa: S32-41
  Piątek 22.02.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-23
  E
  termin drugi

  grupa: S32-51
  Piątek 22.02.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-23
  E
  termin drugi

Publikacje