Strona główna » Kongres Restrukturyzacyjny

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

KONGRES RESTRUKTURYZACYJNY I UPADŁOŚCIOWY
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego - Gospodarz Wydarzenia
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 


Komunikat do uczestników Kongresu Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego z dnia 5.10.2020 r.


 

Szanowni Państwo,

Uczestnicy Kongresu Restrukturyzacyjnego | edycja 2020

Informuję, iż w związku z niesłabnącym zagrożeniem pandemicznym, jak również wytycznymi Władz Rektorskich Uniwersytetu Gdańskiego (Zarządzenie nr 86/R/20 z dnia 24 sierpnia 2020 roku), wstrzymującymi wszelkie działania organizacyjne i wydarzenia naukowe na naszej Uczelni w okresie pandemii (COVID-19), jesteśmy zmuszeni odwołać (przeniesioną uprzednio z maja 2020 r. na jesień br.), II edycję Kongresu Restrukturyzacyjnego. Niebagatelny pozostaje również fakt objęcia Sopotu najpierw żółtą, a obecnie czerwoną strefą epidemiczną. Nawet optymistyczne prognozy rozwoju wydarzeń na najbliższe tygodnie nie dają pełnej nadziei na to, aby obwarowania sanitarne mogły być zliberalizowane na tyle, aby zapewnić Państwu komfortowe, a przede wszystkim bezpieczne warunki do podjęcia naukowej dyskusji w ramach stacjonarnych sesji panelowych.

Licząc na zrozumienie tej sytuacji, a także przedstawioną wyżej argumentację mam nadzieję, że przyjmiecie Państwo nasze zaproszenie na przyszłą edycję wydarzenia, tym bardziej, iż sytuacja ta, oprócz szeregu niedogodności w życiu prywatnym i zawodowym, otwiera szerokie pole do naukowej dyskusji – szczególnie na płaszczyźnie szeroko rozumianej insolwencji przedsiębiorstw, która to stanowi motyw przewodni naszego wydarzenia. W tym samym miejscu chciałbym również zaznaczyć, iż zlecona została finansowa dyspozycja zwrotu wniesionych przez Państwa wpłat. Transfer zwrotny przekazany zostanie na konta bankowe, z których pierwotnie dokonano opłaty za uczestnictwo.   

Życzę Państwu owocnej pracy naukowej, a także satysfakcji z działań dydaktycznych w rozpoczynającym się roku akademickim 2020/2021.


W imieniu Komitetu Organizacyjnego KR | edycja 2020

Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański


 

Ugruntowany już w praktyce, a jednak ciągle budzący kontrowersje znowelizowany wymiar Prawa Upadłościowego oraz formuła Prawa Restrukturyzacyjnego, kładącego nacisk na różne formy dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników, wymaga połączenia dwóch dziedzin naukowych: prawa i szeroko pojętej ekonomii.

Bez komplementarnej wymiany poglądów oraz doświadczeń, zarówno praktyków jak i przedstawicieli nauki, trudno będzie wspierać na poziomie gospodarki jako całości, pragmatyczny mechanizm skutecznej restrukturyzacji niewypłacalnych przedsiębiorstw, mającej defacto pozwolić utrzymać się na rynku dłużnikowi, zaś wierzycielom – skutecznie udrożnić zatory płatnicze poprzez ściągnięcie przysługujących im należności. 

II Ogólnopolski Kongres Restrukturyzacyjny i Upadłościowy to najważniejsze w Polsce wydarzenie o charakterze naukowym, które w przedmiotowym zakresie stanowi platformę wymiany doświadczeń wybitnych specjalistów: przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, polityków, przedstawicieli praktyki gospodarczej, a także ludzi świata nauki.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tej wyjątkowej Konferencji Naukowej, organizowanej przez cztery jednostki naukowe, w ramach których realizowane są szeroko pojęte badania w zakresie ekonomicznych skutków upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego - Gospodarz Wydarzenia, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.


Organizatorami Kongresu są: