Strona główna » Kongres Restrukturyzacyjny

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

KONGRES RESTRUKTURYZACYJNY I UPADŁOŚCIOWY
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego - Gospodarz Wydarzenia
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 


Sopot, 29-30 maja 2020


Ugruntowany już w praktyce, a jednak ciągle budzący kontrowersje znowelizowany wymiar Prawa Upadłościowego oraz formuła Prawa Restrukturyzacyjnego, kładącego nacisk na różne formy dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników, wymaga połączenia dwóch dziedzin naukowych: prawa i szeroko pojętej ekonomii.

Bez komplementarnej wymiany poglądów oraz doświadczeń, zarówno praktyków jak i przedstawicieli nauki, trudno będzie wspierać na poziomie gospodarki jako całości, pragmatyczny mechanizm skutecznej restrukturyzacji niewypłacalnych przedsiębiorstw, mającej defacto pozwolić utrzymać się na rynku dłużnikowi, zaś wierzycielom – skutecznie udrożnić zatory płatnicze poprzez ściągnięcie przysługujących im należności. 

II Ogólnopolski Kongres Restrukturyzacyjny i Upadłościowy to najważniejsze w Polsce wydarzenie o charakterze naukowym, które w przedmiotowym zakresie stanowi platformę wymiany doświadczeń wybitnych specjalistów: przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, polityków, przedstawicieli praktyki gospodarczej, a także ludzi świata nauki.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tej wyjątkowej Konferencji Naukowej, organizowanej przez cztery jednostki naukowe, w ramach których realizowane są szeroko pojęte badania w zakresie ekonomicznych skutków upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego - Gospodarz Wydarzenia, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.


Organizatorami Kongresu są: