Strona główna » Leszek Pawłowicz
Leszek Pawłowicz
Leszek Pawłowicz
Aktualizacja: Poniedziałek, 25 września 2017 roku, godz. 12:20

dr hab. Leszek Pawłowicz, prof. nadzw.

Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
211
(+48 58) 523 14 25

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 11.30-13.00
pok. 211
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 11.30-13.00
pok. 211

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Zakres programowy:

Tematyka seminarium obejmuje całokształt zagadnień z zakresu bankowości i rynków finansowych. Studenci powinni samodzielnie określić cel i problematykę swojej pracy magisterskiej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Mile widziane są w szczególności prace z zakresu:

 • bankowości uniwersalnej
 • bankowości hipotecznej
 • giełdy papierów wartościowych
 • kryzysów finansowych
 • restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków
 • zarządzania wartością przedsiębiorstw

Preferowane są prace o charakterze praktycystycznym.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje