Strona główna » Paweł Antonowicz
Paweł Antonowicz
Paweł Antonowicz

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. uczelni

Dziekanat

Funkcja:
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania
Funkcja:
Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych Wydziału Zarządzania
Funkcja:
Kierownik Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
Stanowisko:
Profesor uczelni
106
(+48 58) 523 13 48

Konsultacje

Wszystkie konsultacje w okresie 11.07.2022 - 15.07.2022 zostają odwołane - urlop.

Wszystkie konsultacje w okresie 08.08.2022 - 31.08.2022 zostają odwołane - urlop.

Prowadzone przedmioty

  • Stacjonarne studia II stopnia
    • Decyzje menedżerskie - warsztaty
  • Niestacjonarne studia II stopnia
    • Decyzje menedżerskie - warsztaty

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje