Strona główna » Rekrutacja » Studia I stopnia » »
Studia niestacjonarne
Aktualizacja: Środa, 15 czerwca 2016 roku, godz. 21:40

Studia niestacjonarne są odpłatną formą studiów wyższych, w której program studiów jest realizowany w postaci zajęć dydaktycznych odbywających się w blokach sobotnio-niedzielnych dwa razy w miesiącu.