Strona główna » Studia
Studia
Ogłoszenia dla studentów
Aktualizacja: Poniedziałek, 27 lutego 2017 roku, godz. 11:19
Gr. S13-01, Podstawy zarządzania, dr P. Sliż »

Zajęcia z przedmiotu Podstawy zarządzania prowadzone przez Pana dr. Piotra Sliża w dn. 22.03.br odbędą się wyjątkowo w sali 310.

 

 

w dniu 21.03 (środa) zostają odwołane wszystkie zajęcia z dr S. Silską-Gembką »

W dniu 21.03.2018 r. odwołuje się wszystkie zajęcia prowadzone przez dr S. Silską-Gembkę.

Nowy termin odrabiania zajęć zostanie ustalony ze studentami.

Przeniesione konsultacje - dr Sylwia Silska-Gembka »
Konsultacje z dnia 21.03.2018 zostają przeniesione na 27.03.2018 godz. 09.45-10.30
Przeniesione konsultacje - dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak »
Konsultacje z dnia 23.03.2018 zostają przeniesione na 22.03.2018 godz. 11.00-12.00
poprawka z Nadzoru korporacyjnego »

Informuję, że egzamin poprawkowy z Nadzoru korporacyjnego z prof. M.Jerzemowską odbędzie się 22 marca o godz. 12.15 w auli B-4.

Zastępstwo na wszystkich zajęciach prof. dr hab. Krystyny Strzały. »

Wszystkie zajęcia prowadzone przez prof. dr. hab. Krystynę Strzałę będą odbywały się zgodnie z planem.

W dniu 21.03 odwołuje się konsultacje oraz zajęcia z rachunkowości zarządczej z dr. A.Wiercińską »

Uwaga studenci!

W dniu 21.03 odwołuje się konsultacje oraz zajęcia z rachunkowości zarządczej z dr. A.Wiercińską

dla grupy S43-02 z powodu choroby. Zajęcia zostaną odrobione w terminie uzgodnionym ze studentami.

Przeniesione konsultacje - dr Karolina Gościniak »
Konsultacje z dnia 20.03.2018 zostają przeniesione na 22.03.2018 godz. 17.00-17.45
Przeniesione konsultacje - dr Ewa Spigarska »
Konsultacje z dnia 19.03.2018 zostają przeniesione na 22.03.2018 godz. 16.15-17.00
przeniesione zajęcia dr L. Michalczyka z dnia 4.04.2018 »

Uwaga Studenci!

dr Leszek Michalczyk - seminarium magisterskie grupy: S41-15, S-41-16 Przekłada się seminarium ze środy 4.04.2018 na wtorek 10.04.2018 godz.11.30-13.00 pok.214

 

dr Leszek Michalczyk - rachunkowość (ćw.) grupa S11-05 Przekłada się zajęcia (ćwiczenia) ze środy 4.04.2018 na poniedziałek 9.04.2018 godz.13.30-15.00 sala C-3

 

dr Leszek Michalczyk - rachunkowość (ćw.) grupa S22-21 Przekłada się zajęcia (ćwiczenia) ze środy 4.04.2018 na czwartek 12.04.2018 godz.9.45-11.15 sala WZ-206.

Odwołanie zajęć i konsultacji dr Tomasza Dryla i dr Wiolety Dryl. »

Z powodu wyjazdu na konferencję odwołuje się zajęcia i konsultacje dr Tomasza Dryla w środę 21.03.2018

 Z powodu wyjazdu na konferencję odwołuje się zajęcia i konsultacje dr Wiolety Dryl w czwartek 22.03.2018

Przeniesione konsultacje - dr Jędrzej Strumiłło »
Konsultacje z dnia 21.03.2018 zostają przeniesione na 23.03.2018 godz. 09.00-09.45 (sprawy osobiste)
odrabianie zajęć z dr C. Kotylą »

W związku z ogłoszonym dodatkowym dniem wolnym od zajęć w dn. 19.03.2018 r. i zaplanowanym na ten dzień odrabianie zajęć z dr C. Kotyla dla:

Grupy S31-51 oraz S31-52

Przedmiot: Bilansowy i podatkowy pomiar kosztów

oraz 

Grupy S41-15 oraz S41-16

Przedmiot: Rachunkowość podatkowa

odbędą się w dn. 16.04.2016 r.

Sala i godziny pozostają bez zmian

Ostateczne zaliczenie z dr Sylwią Badowską »

Uwaga grupy: S33-25, S33-41 oraz WDW

Ostatnie zaliczenie z przedmiotu Polityka Produktu i Polityka Produktu w MSP odbędzie się w dniu 23/03/2018 o godz. 12.00 w sali WZ-130.

Uwaga grupy: S33-25, S33-41 oraz WDW

Ostatnie zaliczenie z przedmiotu Promocja i Promocja w MSP odbędzie się w dniu 23/03/2018 o godz. 12.30 w sali WZ-130.

 

Zajęcia „Matematyka finansowa” z mgr Eweliną Nawrocką z dnia 22 marca br. są przeniesione »

Zajęcia „Matematyka finansowa” z mgr Eweliną Nawrocką z dnia 22 marca br. są przeniesione

Studenci Studiów Dziennych (Rok II, Licencjat), Specjalności Inwestycji i Nieruchomości, Grupy: S23-21 oraz S23-22

Uprzejmie informuję, iż ćwiczenia z przedmiotu „ Matematyka finansowa” z dnia 22 marca br., są przeniesione (wyjątkowo)

na dzień 21 marca br. w godzinach planowych zajęć z „Metodyki pisania prac dyplomowych” poszczególnych grup.

Obecność  w ćwiczeniach  jest obowiązkowa.

Przeniesione konsultacje - dr Jacek Maślankowski »
Konsultacje z dnia 15.03.2018 zostają przeniesione na 22.03.2018 godz. 17.30-18.15
Przeniesione konsultacje - mgr Ewelina Nawrocka »
Konsultacje z dnia 22.03.2018 zostają przeniesione na 22.03.2018 godz. 09.15-10.00
Metodyka pisania pracy dyplomowej” z prof. Krystyną Dziworską z dnia 21 marca br., są przeniesione »

Studenci Studiów Dziennych (Rok II, Licencjat), Specjalności Inwestycji i Nieruchomości, Grupy: S23-21 oraz S23-22

Uprzejmie informuję, iż ćwiczenia z przedmiotu „ Metodyka pisania pracy dyplomowej” z dnia 21 marca br., są przeniesione (wyjątkowo)

na dzień 26 marca br.,  godz. 15.15,  s.B-4 (WZ),

celem udziału Państwa w szkoleniu, organizowanym przez Samorząd Studentów Wydziału Zarządzania,  dotyczącym programu Antyplagiat.

Obecność  w szkoleniu  jest obowiązkowa

wykłady angielskojęzyczne »

Uwaga!

Wykłady do wyboru Recruiment and Selection Process i Business Ethics prowadzone w języku angielskim w wymiarze 8 godzin mają 1 punkt ECTS

Studenci zapisani na powyższe wykłady proszeni są o dodatkowy wybór WDW tak, by mieli określoną ilość punktów ECTS w semestrze. 

zmiana terminu sem. lic. »

Seminarium licencjackie z dr inż. Ewą Malinowską z dnia 21.03. zostaje przełożone na 16.03., godz. 17.00- 18.30.

Dodatkowe zaliczenie / egzamin z przedmiotu badania operacyjne »

Szanowni Państwo,

Zespół dziekański w porozumieniu z kierownikiem Katedry Ekonometrii podjął decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego zaliczenia / egzaminu z przedmiotu: badania operacyjne, realizowanego na kierunkach Informatyka i Ekonometria oraz Zarządzanie.

 

Pomoc w przygotowaniach:

Aby pomóc studentom w przygotowaniu się do egzaminu odbędą się dodatkowe zajęcia prowadzone przez mgra Tomasza Jastrzębskiego w dniu 16.03.2018 r.:

kierunek Zarządzanie:            o godz. 15.15 – 16.45 w Sali C-20

kierunek IiE, AiB:                  o godz. 17.00-18.30 w sali C-20.

 

Egzamin:

Egzamin zostanie przeprowadzony przez pracowników Katedry Ekonometrii 23.03.2018r. o godzinie 17.00 – 18.00 w salach:

B4 – dla studentów kierunku Zarządzanie,

Aula WZ – dla studentów kierunki IiE i specjalności AiB.

 

Ogłoszenie wyników:

Egzamin zostanie sprawdzony przez pracowników Katedry Ekonometrii a wyniki zostaną opublikowane 26.03.2018r. do godziny 10.00.

Wpisów zaliczeń i ocen w systemie elektronicznym dokona prodziekan dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzw.

 

Wgląd w prace egzaminacyjne:

Wgląd w prace egzaminacyjne będzie możliwy natychmiast po ogłoszeniu wyników, 26.03.2018r w godzinach 10.00 – 11.30 w sali 229.

 

Zaliczenie semestru i przedłużenie legitymacji studenckich:

Osoby, które zdadzą egzamin będą mogły tego samego dnia złożyć w dziekanacie legitymacje studenckie w celu ich przedłużenia.

Osoby, które egzaminu nie zdadzą będą mogły tego samego dnia w godzinach 10.00 – 11.30 złożyć wnioski o wpis warunkowy z długiem punktów ECTS. Decyzje zostaną podjęte przez Prodziekana indywidualnie do godziny 12.30. Studenci którzy uzyskają zgodę będą mogli złożyć w dziekanacie legitymacje w celu ich przedłużenia.

Dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzw.

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych

Przeniesione konsultacje - dr Beata Zackiewicz-Brunke »
Konsultacje z dnia 21.03.2018 zostają przeniesione na 22.03.2018 godz. 14.30-16.00
UWAGA!!! Zmiana terminu Wdw "Total Quality Management -Concepts and Tools" »

Wykład do wyboru "Total Quality Management - Concepts and Tools" prowadzony przez dr Agnieszkę Watołę-Bamber, zaplanowany pierwotnie na piątki (II tydzień), godz. 11,30 - odbędzie się w II połowie semestru, w systemie blokowym w następujących dniach:

10 maja (czwartek), godz. 13.30 - 18.30

11 maja (piątek), godz. 13.30 - 17.45

17 maja (czwartek), godz. 15.15 - 18.30

w sali 09 (Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem)

Grupy S22-01, S22 02, S22-03 »

Poprawa egzaminu z Ekonometrii z prof. Pawłem Miłobędzkim odbędzie się w dniu 23.03 o godz. 13.30 w sali 307.

Uwaga seminarzyści dr N. Artienwicz »

seminarium mgr i lic z dr N. Artienwicz od dnia 14.03.2018 r. odbywa się w pokoju 201 a nie jak w planie w salach B-1 i B-21.

Zmiana terminów! Przedmiot: „Praca zespołowa”, prowadzący: Pan Wojciech Ciesielczuk, Grupy S12-31, S12-32 »

Grupy S12-31, S12-32

Przedmiot: „Praca zespołowa”, prowadzący: Pan Wojciech Ciesielczuk

Zajęcia odbędą się w następujących terminach:

Grupa S12-31

  1. 9 marca 11.30 – 16.30, sala C-2

Grupa S 12-32

  1. 27 marca 8.00 – 13.30, sala C-20

 

 

Przełożenie zajęć dr Anny Kamińskiej-Stańczak z dnia 15 III »

Przełożenie zajęć dr Anny Kamińskiej-Stańczak z dnia 15 III

Wykład z Rachunkowości dla gr. S22-21, S22-41 i S22-51 przenosi się z dnia 15 III na dzień 13 III (wtorek II) w godz. 15.15-16.45 w sali C-20.

Ćwiczenia z Rachunkowości dla gr. S22-41  przenosi się z dnia 15 III na dzień 27 III (wtorek II) w godz. 15.15-16.45 w sali C-2.

Wykład dr M.Penczar - 23-03-2018 -zmiana sali »

Wykład z Bankowości z dr M.Penczar w dniu 23 marca 2018 (godz. 8:00) odbędzie się w sali  C-20

język angielski - sale w semestrze letnim - ZMIANA »

Aktualizacja - przydziały/sale - język angielski II rok studia I stopnia (środa)

II rok 

GODZINY OTWARCIA DZIEKANATU W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018 »

STUDIA DOKTORANCKIE,
PRZEWODY DOKTORSKIE
PRAKTYKI STUDENCKIE
CZASOPISMO ZARZĄDZANIE I FINANSE

DZIEKANAT CZYNNY:

PONIEDZIAŁEK: 11.00-15.00
WTOREK: 13.00-17.00
CZWARTEK : 9.00-13.00

W soboty (w czasie zjazdów) 9.00 – 12.00

Sprawy przesłane na adres e-mail: teresa.plenikowska-slusarz@ug.edu.pl będą załatwiane na bieżąco.

język angielski - sale w semestrze letnim »

Przydział sal i lektorów w semestrze LETNIM 2017/2018

I rok I stopnia

 

II rok I stopnia

 

język angielski - sale w semestrze letnim »

Przydział sal i lektorów w semestrze LETNIM 2017/2018

I rok II stopnia

I i II połowa semestru »

I połowa semestru

19.02.2018 - 15.04.2018 r. 

II połowa semestru

16.04.2018 - 08.06.2018 r.