Strona główna » Studia
Studia
Seminaria licencjackie

Wybierz tryb studiów

Kierunki studiów
Tryb studiów
seminarium licencjackie
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Specjalność:
Aplikacje Informatyczne w Biznesie
Prowadzący:
dr Dariusz Kralewski
Zakres programowy:

Zakres tematyki:

 1. Nowa ekonomia w społeczeństwie informacyjnym
 • Internetowy model biznesowy (e-biznes, e-handel, organizacje wirtualne),
 • Modele e-biznesu (tworzenie, analiza zjawiska) w różnych dziedzinach gospodarki,
 • Rynek informatyczny (badanie rynku oprogramowania i sprzętu komputerowego, reklama multimedialna, rynek pracy informatyków),
 • Multimedia w systemach informacyjnych zarządzania,
 • Ekonomiczne aspekty informatyzacji,
 • Turystyka elektroniczna.
 1. Technologie informatyczne i ich zastosowania w gospodarce
 • Sieci komputerowe (INTERNET),
 • Elektroniczna wymiana danych,
 • Systemy operacyjne,
 • Systemy zarządzania bazami danych,
 • Zarządzanie przepływem pracy (workflow management),
 • Gospodarka elektroniczna e-business,
 • Business intelligence,
 • CRM.
 1. Zastosowania systemów informatycznych w: finansach, bankowości, rachunkowości, marketingu, zarządzaniu, urzędach administracji, szkolnictwie, służbie zdrowia, np. konsulting doboru narzędzi informatycznych, analiza porównawcza systemów.
 2. Problemy społeczeństwa informacyjnego, np.:
 • Informatyka a prawo w świetle zasad Unii Europejskiej; ochrona danych i programów (prawo autorskie), przestępstwa komputerowe, status prawny e-biznesu;
 • Informatyka w dydaktyce: zdalne nauczanie, oprogramowanie edukacyjne;
 • Tele-praca (praca na odległość).
 1. Informatyk i użytkownik informatyki – problemy współpracy z komputerem: przyjazność i ergonomiczność systemów komputerowych, nowe techniki komunikacji z komputerem (np. multimedia, język naturalny), jak zostać dobrym i poszukiwanym informatykiem – rola i miejsce informatyka w przedsiębiorstwie, urzędzie itp.
 2. Strategia informacyjna przedsiębiorstwa.
 3. Własne propozycje studentów z zakresu zastosowania informatyki w zarządzaniu.
seminarium licencjackie
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Specjalność:
Aplikacje Informatyczne w Biznesie
Prowadzący:
prof. uczelni, dr hab. Michał Kuciapski
Zakres programowy:

Obszar I – Projektowanie i wytwarzanie aplikacji informatycznych

 1. Projektowanie i wdrażanie biznesowych serwisów internetowych
 2. Projektowanie i wytwarzanie aplikacji mobilnych wspierających działalność przedsiębiorstwa
 3. Projektowanie interfejsu użytkownika aplikacji webowych i mobilnych dla podnoszenia efektywności interakcji człowiek-komputer
 4. Technologie Open Web Platform (HTML5, CSS, JavaScript)
 5. Systemy rozproszone oparte o Web Oriented Architecture (WOA)
 6. Serwisy połączeniowe oparte o mechanizmy mashups
 7. Programowanie w chmurze (cloud computing)

Obszar II– Akceptacja technologii informatycznych

 1. Czynniki akceptacji sprzętu informatycznego
 2. Modele akceptacji technologii mobilnych
 3. Determinanty akceptacji oprogramowania
 4. Modele akceptacji aplikacji oraz systemów webowych i mobilnych
 5. Ocena funkcjonalności aplikacji i systemów informatycznych

Obszar III – Zarządzanie projektami informatycznymi

 1. Zarządzanie projektami informatycznymi
 2. Metodyki inżynierii oprogramowania
 3. Metodyki zwinne (agile) realizacji projektów programistycznych
 4. Badanie jakości oprogramowania
 5. Wpływ jakości wytwarzania oprogramowania na utrzymanie systemów informatycznych
 6. Outsourcing usług i systemów informatycznych – crowdsourcing, offshoring

Obszar IV – Rozwijanie potencjału informacyjno- komunikacyjnego (Information and Communication Technologies, ICT) organizacji (firm i instytucji)

 1. Aplikacje i systemy ICT realizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwach
 2. Technologie ICT w instytucjach publicznych oraz administracji
 3. Narzędzia ICT wspierające zarządzanie wiedzą organizacji
 4. Technologie mobilne dla wpierania zarządzania organizacją
 5. Marketing internetowy i mobilny
 6. Zarządzanie i rozwijanie infrastruktury informatycznej

 

seminarium licencjackie
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Specjalność:
Aplikacje Informatyczne w Biznesie
Prowadzący:
dr Sławomir Radomski
Zakres programowy:

Tematyka seminarium:

 

Projektowanie i wytwarzanie systemów informatycznych po stronie serwera

 1. Projektowanie systemów informatycznych działających po stronie serwera.
 2. Tworzenie oprogramowania z wykorzystaniem języków wysokiego poziomu:  Java, C#, C++.
 3. Programowanie sieciowe i rozproszone w językach Java i C#.
 4. Łączenie wytwarzanego oprogramowania z aplikacją działająca po stronie klienta

Projektowanie i wytwarzanie systemów informatycznych po stronie klienta

 1. Projektowanie systemów informatycznych działających po stronie klienta.
 2. Tworzenie oprogramowania z wykorzystaniem języków i technologii:  HTML, CSS, JavaScript, PHP.
 3. Łączenie aplikacji z bazami danych oraz o danymi zewnętrznymi  z wykorzystaniem technologii: MySQL, MsSQL, NoSQL, JSON itd.
 4. Operacje dokonywane na bazach danych, ochrona baz danych.

Akceptacja i adopcja oprogramowania

 1. Modele akceptacji oprogramowania: TAM, UTAUT, UTAUT2.
 2. Badanie akceptacji oprogramowania z wykorzystaniem wybranych modeli.
 3. Badanie adopcji oprogramowania przez organizacje.
 4. Algorytmy i aplikacje wykorzystywane w analizie danych.

Systemy informatyczne w gospodarce

 1. Projektowanie i tworzenie systemów informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu, ekonomii, edukacji i inżynierii produkcji.
 2. Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu, ekonomii, edukacji i produkcji.
 3. Zastosowanie systemów CAD/CAMw procesiezarządzaniu.