Strona główna » Tadeusz Bołt
Tadeusz Bołt
Tadeusz Bołt

dr hab. Tadeusz Bołt, prof. nadzw.

Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
114
(+48 58) 523 14 04

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 10.30-12.00
pok. 114
Tydzień II:
Środa
godz. 10.30-12.00
pok. 114

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Ekonometria

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza


Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie procesów finansowych

Tematyka seminarium magisterskiego poświęcona jest wykorzystaniu dynamicznych specyfikacji modeli ekonometrycznych, w szczególności należących do klasy SARIMA, do modelowania i prognozowania szeregów czasowych o różnych częstotliwościach obserwacji w czasie.

Proponowane tematy prac magisterskich

1. Modelowanie i prognozowanie sezonowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli klasy SARIMA.

2. Analiza porównawcza własności predyktywnych wybranych specyfikacji modeli SARIMA.

3. Analiza stabilności w czasie parametrów wybranych modeli ekonometrycznych z wykorzystaniem estymacji rekurencyjnej.

4. Analiza stabilności prognostycznej wybranych modeli ekonometrycznych.

5. Analiza własności predyktywnych wybranych mierników wyprzedzających (np. PMI).

6. Dynamiczne specyfikacje modeli Sharpe’a.

7. Ekonometryczna analiza koniunktury na wybranych rynkach kapitałowych.

 

 

Egzaminy i zaliczenia

 • Ekonometria [w]
 • grupa: S11-01
  Poniedziałek 17.06.2019
  godz.: 14.15-16.45
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-02
  Poniedziałek 17.06.2019
  godz.: 14.15-16.45
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-03
  Poniedziałek 17.06.2019
  godz.: 14.15-16.45
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-04
  Poniedziałek 17.06.2019
  godz.: 14.15-16.45
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-05
  Poniedziałek 17.06.2019
  godz.: 14.15-16.45
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S12-31
  Poniedziałek 17.06.2019
  godz.: 14.15-16.45
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S12-32
  Poniedziałek 17.06.2019
  godz.: 14.15-16.45
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-01
  Środa 26.06.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: S11-02
  Środa 26.06.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: S11-03
  Środa 26.06.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: S11-04
  Środa 26.06.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: S11-05
  Środa 26.06.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: S12-31
  Środa 26.06.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: S12-32
  Środa 26.06.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-4
  E
  termin drugi

  grupa: S11-01
  Środa 11.09.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-4
  E
  termin trzeci

  grupa: S11-02
  Środa 11.09.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-4
  E
  termin trzeci

  grupa: S11-03
  Środa 11.09.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-4
  E
  termin trzeci

  grupa: S11-04
  Środa 11.09.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-4
  E
  termin trzeci

  grupa: S11-05
  Środa 11.09.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-4
  E
  termin trzeci

  grupa: S12-31
  Środa 11.09.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-4
  E
  termin trzeci

  grupa: S12-32
  Środa 11.09.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-4
  E
  termin trzeci

Publikacje