Strona główna » Ubezpieczenia Społeczne
Program studiów
  1. Wprowadzenie do ubezpieczeń społecznych. Uwarunkowania funkcjonowania ubezpieczeń społecznych. System ubezpieczeń społecznych w Polsce – 22 godziny
  2. Prawo ubezpieczeń społecznych a prawo pracy (wybrane zagadnienia) – 6 godzin
  3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym – 12 godzin
  4. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego – 50 godzin
  5. Sprawy z ubezpieczenia społecznego w postępowaniu sądowym (aspekty proceduralne) – 8 godzin
  6. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej – 16 godzin
  7. Finansowanie ubezpieczeń społecznych – 46 godzin
  8. Zarządzanie ryzykiem – 6 godzin
  9. Zabezpieczenie emerytalne organizowane przez pracodawców dla pracowników – 6 godzin
  10. Seminarium dyplomowe – 8 godzin