Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Wtorek, 20 listopada 2018 roku, godz. 10:31
Pracownicy

dr Dorota Banaszkiewicz

Stanowisko:
Adiunkt
234
(+48 58) 523 14 53

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 10.00-11.00
pok. 234
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.00-11.00
pok. 234
Tydzień II:
Czwartek
godz. 10.00-11.00
pok. 234
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.00-11.00
pok. 234

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Seminarium licencjackie
  • Statystyka opisowa i ekonomiczna

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Metody analizy danych

Tytuł seminarium: Zastosowanie metod statystycznych do analizy współczesnych zjawisk społeczno - ekonomicznych i demograficznych.

 Seminarium będzie poświęcone zastosowaniu metod statystycznych do analiz zjawisk społeczno - ekonomicznych i demograficznych, zarówno w ujęciu globalnym, jak i lokalnym. Tematyka prac licencjackich przygotowywanych na seminarium może dotyczyć w szczególności następujących zagadnień:

1.     Zagadnienia rynku pracy

 • aktywność zawodowa, zatrudnienie, bezrobocie, migracje zarobkowe
 • instytucjonalna obsługa rynku pracy
 • gospodarowanie zasobami ludzkimi
 • sytuacja na rynku pracy grup szczególnego ryzyka (50+, długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, młodzież)

2.     Zmiany demograficzne - pomiar współczesnych procesów demograficznych i ocena ich skutków społecznych i ekonomicznych

 • Zmiany w strukturze demograficznej ludności i próba wyjaśnienia ich przyczyn
 • Rodziny i gospodarstwa domowe w przeszłości i obecnie
 • Starzenie się ludności i zasobów pracy

3.     Zdrowie i jego ochrona - współzależności statystyczne

4.     Poziom i jakość życia

5.     Ubóstwo i nierówności - doskonalenie sposobów pomiaru

6.     Dochód i konsumpcja w gospodarstwach domowych

 

Studenci w analizach empirycznych mogą wykorzystywać zarówno wyniki badań własnych, jak i dane ze źródeł wtórnych, w tym materiały  udostępniane przez GUS, ZUS, Eurostat, WUP, PUP.

 

Egzaminy i zaliczenia

 • Statystyka opisowa i ekonomiczna [w]
 • grupa: S13-01
  Czwartek 07.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-02
  Czwartek 07.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-03
  Czwartek 07.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-04
  Czwartek 07.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-05
  Czwartek 07.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-06
  Czwartek 07.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-07
  Czwartek 07.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-08
  Czwartek 07.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-09
  Czwartek 07.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-10
  Czwartek 07.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

Publikacje