Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Grzegorz Bucior

Stanowisko:
Adiunkt
222
(+48 58) 523 14 01

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 09.00-09.45
pok. 222
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.30-11.15
pok. 222
Tydzień II:
Piątek
godz. 09.00-09.45
pok. 222
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.30-12.15
pok. 222

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość jednostek budżetowych
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość jednostek budżetowych
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Podatki: VAT i dochodowy
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Podatki: VAT i dochodowy
  • Seminarium magisterskie
 • Studia podyplomowe
  • Podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Biegły Rewident

W zakresie prowadzonego seminarium znajdują się zagadnienia z szeroko pojętej rachunkowości jednostek gospodarujących z wyłączeniem banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.
Mile widziane są prace odnoszące się do rachunkowości i gospodarki budżetowej jednostek sektora publicznego.

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

W zakresie prowadzonego seminarium znajdują się zagadnienia z szeroko pojętej rachunkowości jednostek gospodarujących z wyłączeniem banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.
Mile widziane są prace odnoszące się do rachunkowości i gospodarki budżetowej jednostek sektora publicznego.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje