Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Wtorek, 20 listopada 2018 roku, godz. 10:31
Pracownicy

dr Jolanta Sułowska

Stanowisko:
Starszy wykładowca
210
(+48 58) 523 14 30

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.00-09.45
pok. 210
Tydzień II:
Czwartek
godz. 09.00-09.45
pok. 210

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Analiza finansowa II
  • Podstawy controllingu
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
 • Studia podyplomowe
  • Analiza zagrożenia przedsiębiorstwa bankructwem
  • Controlling finansowy w przedsiębiorstwie
  • Seminarium dyplomowe

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Tematyka prac obejmować może zagadnienia mieszczące się w ramach szeroko rozumianych problemów finansów przedsiębiorstw, zarządzania finansami, analizy ekonomiczno-finansowej i controllingu, w szczególności prace dotyczyć mogą:
• Analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstw, w tym analizy płynności, efektywności majątku, struktury kapitałów, rentowności, oceny na rynku kapitałowym, przedsiębiorstw zagrożonych upadłością,
• Analizy sprawozdań finansowych ( w tym skonsolidowanych sprawozdań),
• Analiz sektorowych, fundamentalnych,
• Analizy finansowej banków,
• Problemów controllingu, w szczególności zastosowania instrumentów controllingu finansowego, strategicznego, operacyjnego i funkcyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Przykładowe tematy prac:
1. Analiza kondycji finansowej spółki giełdowej na przykładzie przedsiębiorstwa „ Y S.A.” 2. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa „X” na podstawie sprawozdania finansowego
3. Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa na przykładzie metodyki „Banku X”
4.Controlling jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem ( Studium przypadku: „Y”)
5. Finansowe mierniki kreowania wartości firmy jako narzędzia controllingu strategicznego
 

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Tematyka prac obejmować może zagadnienia mieszczące się w ramach szeroko rozumianych problemów finansów przedsiębiorstw, zarządzania finansami, analizy ekonomiczno-finansowej i controllingu, w szczególności prace dotyczyć mogą:
• Analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstw, w tym analizy płynności, efektywności majątku, struktury kapitałów, rentowności, oceny na rynku kapitałowym, przedsiębiorstw zagrożonych upadłością,
• Analizy sprawozdań finansowych ( w tym skonsolidowanych sprawozdań),
• Analiz sektorowych, fundamentalnych,
• Analizy finansowej banków,
• Problemów controllingu, w szczególności zastosowania instrumentów controllingu finansowego, strategicznego, operacyjnego i funkcyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Przykładowe tematy prac:
1. Analiza kondycji finansowej spółki giełdowej na przykładzie przedsiębiorstwa „ Y S.A.” 2. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa „X” na podstawie sprawozdania finansowego
3. Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa na przykładzie metodyki „Banku X”
4.Controlling jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem ( Studium przypadku: „Y”)
5. Finansowe mierniki kreowania wartości firmy jako narzędzia controllingu strategicznego

Egzaminy i zaliczenia

 • Analiza finansowa II [ćw]
 • grupa: S31-31
  Czwartek 24.01.2019
  godz.: 11.30-14.15
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza finansowa II [w]
 • grupa: S31-31
  Czwartek 31.01.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-206
  E
  termin pierwszy

 • Seminarium magisterskie [sem]
 • grupa: S51-05
  Czwartek 24.01.2019
  godz.: 15.15-16.45
  sala p-210
  Z
  termin pierwszy

Publikacje