Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Aktualizacja: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku, godz. 13:06
Granty na badania - konkursy
Data publikacji: Wtorek, 21 listopada 2017 roku

Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi UG zaprasza do składania wniosków projektowych w ramach aktualnie otwartych konkursów:

 

*OPUS 13* 

konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

 

Termin złożenia wniosku: 22.06.2017 r.

 

*PRELUDIUM 13*

konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową.

 

 Termin złożenia wniosku: 22.06.2017 r.

 

*MINIATURA 1*

konkurs na pojedyncze działania naukowe.

 

 Termin złożenia wniosku: 31.12.2017 r.

 

*MONOGRAFIE*

finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

 

 Termin złożenia wniosku: 06.06.2017 r.

 

*NPRH "Dziedzictwo narodowe"*

konkurs na opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

 

 Termin złożenia wniosku: 23.06.2017 r.

 

W weryfikacji dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności formalno-prawnej z wytycznymi konkursów oraz możliwości sfinansowania planowanych wydatków ze wskazanych źródeł finansowania pomogą wyznaczeni opiekunowie wydziałowi z Biura Zarządzania Projektami Naukowymi:
 

Agnieszka Ożóg | agnieszka.ozog@ug.edu.pl |  58 523 24 29 | opiekun projektu dla:

 • Wydziału Chemii.

 

Aleksandra Kaźmierska | aleksandra.kazmierska@ug.edu.pl | 58 523 31 29 | opiekun projektu dla:

 • Wydziału Ekonomicznego,

 • Wydziału Oceanografii i Geografii,

 • Wydziału Prawa i Administracji,

 • Wydziału Zarządzania,

 • Wydziału Nauk Społecznych.

 

Agata Krawczykowska | agata.krawczykowska@ug.edu.pl | 58 523 24 29 |opiekun projektu dla:

 • Wydziału Biologii,

 • Wydziału Filologicznego.

 

Anna Sobulska | anna.sobulska@ug.edu.pl | 58 523 31 29 | opiekun projektu dla:

 • Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii,

 • Wydziału Historycznego,

 • Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki.