Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Aktualizacja: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku, godz. 13:06
Sympozjum naukowo-gospodarcze Wyzwania Rozwojowe Obszarów Metropolitarnych
Data publikacji: Poniedziałek, 04 września 2017 roku

UNIWERSYTET GDAŃSKI

jest PARTNEREM organizowanego w dniu 8 listopada 2017 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku, przy ul. Żaglowej 11
przez
Pomorski Instytut Naukowy im. prof. Brunona Synaka oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa


SYMPOZJUM NAUKOWO-GOSPODARCZEGO
WYZWANIA  ROZWOJOWE  OBSZARÓW  METROPOLITALNYCH
UWARUNKOWANIA  INŻYNIERSKIE  I  SPOŁECZNO - GOSPODARCZE

na przykładzie tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku

Formularz zgłoszenia udziału w sympozjum na stronie internetowej Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:
www.pom.piib.org.pl


W przeddzień sympozjum, w dniu  7 listopada 2017 – dla zarejestrowanych uczestników sympozjum istnieje możliwość uczestnictwa w wycieczkach fakultatywnych.


Szczegóły i rejestracja na stronie internetowej Gdańskiej Organizacji Turystycznej: www.visitgdansk.com

 


POMORSKI INSTYTUT NAUKOWY IMIENIA PROF. BRUNONA SYNAKA
oraz
POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA


przy współpracy z Partnerami:

-  URZĘDEM MIEJSKIM W GDAŃSKU
-  UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM  
-  POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ
-  POMORSKĄ OKRĘGOWĄ IZBĄ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
-  PRACODAWCAMI POMORZA
-  BIUREM ROZWOJU GDAŃSKA  
-  GDAŃSKĄ ORGANIZACJĄ TURYSTYCZNĄ

 


DZIEŃ 1

7 listopada 2017 (wtorek)
Wycieczki fakultatywne
dla indywidualnych uczestników sympozjum oraz grup zorganizowanych
Animator wydarzenia : Gdańska Organizacja Turystyczna

Rejestracja: Gdańska Organizacja Turystyczna www.visitgdansk.com

13.00 – 16.00
Zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku
Zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

17.30 – 20.00
Zwiedzanie Centrum Zarządzania tunelem drogowym pod Martwą Wisłą w Gdańsku
Wizyta na budowie Forum Gdańsk
Inwestycje rozwojowe Gdańska zrealizowane w latach 2010-2016


DZIEŃ 2

8 listopada 2017 (środa)

Sympozjum naukowo-gospodarcze
Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze AMBEREXPO Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. Gdańsk, ul. Żaglowa 11

AGENDA SYMPOZJUM – 8 listopada 2017

8.30 – 9.00         Rejestracja uczestników
9.00 – 9.30         POWITANIE GOŚCI I UCZESTNIKÓW
Paweł Adamowicz / Prezydent Miasta Gdańska                           
prof. Jerzy Gwizdała /  Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Przewodniczący Rady Naukowej Sympozjum
prof. Robert Bęben / Prezes Zarządu Pomorskiego Instytutu Naukowego
Ryszard Trykosko / Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa


9.30 – 11.00
WYSTĄPIENIA PROGRAMOWE - Część 1
Prowadzenie: prof. Piotr Dominiak / Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

9.30 – 9.50
Budowa tuneli w aglomeracjach miejskich.
prof. Anna Lewandowska / Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

9.50 – 10.10
Znaczenie geotechniki na etapie projektowania i realizacji robót tunelowych.
prof. Michał Topolnicki / Keller Polska

10.10 – 10.30
Problemy związane z wykonawstwem przejść poprzecznych w tunelu.
Ryszard Trykosko / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

10.30 – 11.00
Dyskusja + podsumowanie części 1.
Moderator: prof. Piotr Dominiak / Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

11.00 – 11.30
Przerwa kawowa

11.30 – 13.00
WYSTĄPIENIA PROGRAMOWE - Część 2
Prowadzenie: prof. Mirosław Szreder / Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

11.30 – 11.50
Oddziaływanie tunelu drogowego pod Martwą Wisłą na aktualnych i potencjalnych interesariuszy.
prof. Robert Bęben / Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

11.50 – 12.10
Zarządzanie tunelami z perspektywy doświadczeń eksploatacji tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku.
Piotr Grzelak / Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki komunalnej

12.10 – 12.30
Wykorzystanie doświadczeń z budowy tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku przy planowanej realizacji przeprawy drogowej pod rzeką Świną w Świnoujściu.
Barbara Michalska / Z-ca Prezydenta Miasta Świnoujście
Adam Łosiński / Ekspert, doradca UM w Świnoujściu, inwestora budowy tunelu

12.30 – 13.00
Dyskusja + podsumowanie części 2.
Moderator: prof. Mirosław Szreder / Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

13.00 – 14.00
Przerwa kawowa / obiadowa (lunch)

14.00 – 16.00
WYSTĄPIENIA PROGRAMOWE - Część 3
Prowadzenie: dr Zbigniew Canowiecki / Pracodawcy Pomorza


14.00 – 14.20
Czy wchodzimy do europejskiej ligi metropolii?
Gość specjalny

14.20 – 14.40
Rola i znaczenie tunelu pod Martwą Wisłą w rozwoju regionu i metropolii.
prof. Piotr Lorens / Politechnika Gdańska, Wydział Architektury

14.40 – 15.00
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.
Edyta Damszel-Turek / Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

15.00 – 15.20
Wyzwania rozwojowe obszarów metropolitalnych.
Wiesław Bielawski / Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki przestrzennej

15.20 – 16.00
Dyskusja + podsumowanie części 3.
Moderator: dr Zbigniew Canowiecki / Pracodawcy Pomorza

16.00
ZAKOŃCZENIE SYMPOZJUM