Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Informatki Ekonomicznej
Data publikacji: Czwartek, 20 września 2018 roku

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Katedrze Informatyki Ekonomicznej UG

 

Do  konkursu  mogą  przystąpić  osoby, które  spełniają  warunki  określone  w  ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zmianami).

 

Kandydaci powinni złożyć podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego wraz z wymaganą dokumentacją:

- życiorysem,

- dyplomem ukończenia studiów II stopnia,

- dokumentami potwierdzającymi znajomość języków obcych,

- informacjami o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach, certyfikatach informatycznych itp.

 

Wymagania:

  1. Ukończone studia wyższe, na kierunku informatycznym.
  2. Znajomość języków programowania Java, JavaScript, PHP, C#, Python, Ruby.
  3. Umiejętność projektowania witryn w HTML5.
  4. Umiejętność projektowania aplikacji na platformę Android.
  5. Umiejętność przygotowania i prowadzenia zajęć w j. angielskim.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Informatyki Ekonomicznej w pok. C-31 (Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Wydziału Zarządzania UG, Sopot, ul. Piaskowa 9) do dnia 20.09.2018 r.