Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
WYBORY DO RADY WYDZIAŁU - WYNIKI
Data publikacji: Wtorek, 19 października 2021 roku

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej WZR UG, dr hab Kamila Migdał-Najman, prof. UG informuje, że w wyniku prawidłowo przeprowadzonych wyborów do składu Rady Wydziału na kadencję od 3 listopada 2021 do 31 sierpnia 2024 roku wybrano następujących kandydatów:

w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na innych stanowiskach niż profesor, profesor uczelni i nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego:

1. dr Adam Barembruch

2. dr Kamila Bielawska

3. dr inż. Przemysław Jatkiewicz

4. dr inż. Ewa Malinowska

5. dr Jacek Maślankowski

6. dr Sabina Nowak

7. dr Krzysztof Szczepaniak

8. dr Beata Zackiewicz-Brunke

 

w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

1. mgr Zuzanna Minga

2. mgr Irena Spionek

 

dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej WZR UG