Strona główna » Zarządzanie projektami IT
Program Studiów Podyplomowych ZPIT

Program

180 godzin dydaktycznych, w tym 66 godz. wykładów i 114 godz. ćwiczeń

16 przedmiotów, łącznie 30 pkt. ECTS

I semestr

1.       Zarządzanie portfelami i projektami IT - podstawy (8 godz.)

2.       Metodyki i standardy zarządzania projektami IT - wstęp (8 godz.)

3.       Zarządzanie projektem IT w organizacji (12 godz.)

4.       Przygotowanie do rozpoczęcia projektu (14 godz.)

5.       Zespół projektowy (8 godz.)

6.       Rola i kompetencje kierownika projektu IT (8 godz.)

7.       Inwentyka - innowacyjne podejście w projekcie (10 godz.)

8.       Planowanie w projekcie IT (12 godz.)

II semestr

1.       Techniki, narzędzia i procesy w tworzeniu produktów IT (16 godz.)

2.       Metody zwinne w projekcie IT (12 godz.)

3.       Zarządzanie ryzykiem w projektach IT (12 godz.)

4.       Zarządzanie zmianą w projekcie IT (8 godz.)

5.       Kontrola wykonania i zamknięcie projektu IT (12 godz.)

6.       Dopasowanie IT biznes (12 godz.)

7.       Warsztaty cykl życia projektu IT (12 godz.)

8.       Seminarium dyplomowe (16 godz.)