Strona główna » Marzenna Czerwińska
Marzenna Czerwińska
Marzenna Czerwińska

dr Marzenna Czerwińska

Stanowisko:
Starszy wykładowca
221
(+48 58) 523 14 07

Konsultacje

Wszystkie konsultacje w okresie 19.07.2021 - 07.09.2021 zostają odwołane - urlop.

Tydzień I:
Środa
godz. 08.00-08.45
pok. 221
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.30-11.30
pok. 221
Tydzień II:
Środa
godz. 08.00-08.45
pok. 221
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.30-11.30
pok. 221

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • ABC Przedsiębiorczości
  • Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości
  • Otoczenie biznesu
  • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

Kierunek: Zarządzanie

Specjalność:  Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

Seminarium magisterskie

Prowadzący seminarium: dr Marzenna Czerwińska

Tytuł seminarium:  Ekonomika małej firmy

Opis tematyki:

 • specyfika i uwarunkowania funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
 • strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 • instytucjonalne uwarunkowania podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w innych krajach,
 • problemy fazy startu
 • innowacyjność  małych firm
 • formy instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości,
 • przedsiębiorczość rodzinna,
 • ryzyko w działalność małych firm
 • źródła finansowania działalności przedsiębiorstw,
 • zarządzanie zasobami materialnymi, niematerialnymi i ludzkimi w przedsiębiorstwie,
 • analiza bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa.

Egzaminy i zaliczenia

 • ABC Przedsiębiorczości [ćw]
 • grupa: S23-15
  Wtorek 08.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości [ćw]
 • grupa: S23-51
  Poniedziałek 07.06.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Otoczenie biznesu [w]
 • grupa: S23-51
  Poniedziałek 07.06.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [ćw]
 • grupa: S13-06
  Poniedziałek 07.06.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S13-05
  Środa 09.06.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium licencjackie [sem]
 • grupa: S33-51
  Piątek 11.06.2021
  godz.: 10.30-11.15
  sala 221
  Z
  termin pierwszy

Publikacje