Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

Funkcja:
Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw
Stanowisko:
Profesor tytularny
220
(+48 58) 523 14 05

Konsultacje

W dniu:
27.09.2021
godz. 11.00-12.00
online

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Corporate Governance
  • Nadzór korporacyjny
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Nadzór korporacyjny
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Nadzór korporacyjny
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Nadzór korporacyjny
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Financial Analyst

Zakres programowy:
Tytuł seminarium: Finanse przedsiębiorstw i controlling
Tematyka seminarium jest szeroka i obejmuje problemy z pogranicza finansów przedsiębiorstw, zarządzania finansami, analizy ekonomicznej i nadzoru korporacyjnego. 
Dotyczy ona przedsiębiorstwa i oceny jego pozycji na rynku kapitałowym, a zatem problemów szeroko rozumianej analizy jego kondycji finansowej (szczególnie struktury kapitałowej), czynników determinujących wartość rynkową przedsiębiorstwa, polityki informacyjnej przedsiębiorstwa (sprawozdawczości) i jej porównań w skali krajowej i międzynarodowej, nadzoru korporacyjnego i jego regulacji (kodeksy dobrych praktyk nadzoru korporacyjnego).
Prace pisane mogą być w języku polskim i angielskim.

Przykładowe tematy prac:
1. Wykorzystanie BSC (zrównoważonej karty wyników) w ocenie działalności przedsiębiorstwa,
2. kształtowanie struktury kapitałowej przedsiębiorstw,
3. Analiza porównawcza kodeksów dobrych praktyk w wybranych krajach
4. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa lub 
5. Analiza wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa (płynności, aktywności, rentowności, zasilania, pozycji na rynku kapitałowym)

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Tytuł seminarium: Finanse przedsiębiorstw i controlling
Tematyka seminarium jest szeroka i obejmuje problemy z pogranicza finansów przedsiębiorstw, zarządzania finansami, analizy ekonomicznej i nadzoru korporacyjnego. 
Dotyczy ona przedsiębiorstwa i oceny jego pozycji na rynku kapitałowym, a zatem problemów szeroko rozumianej analizy jego kondycji finansowej (szczególnie struktury kapitałowej), czynników determinujących wartość rynkową przedsiębiorstwa, polityki informacyjnej przedsiębiorstwa (sprawozdawczości) i jej porównań w skali krajowej i międzynarodowej, nadzoru korporacyjnego i jego regulacji (kodeksy dobrych praktyk nadzoru korporacyjnego).
Prace pisane mogą być w języku polskim i angielskim.

Przykładowe tematy prac:
1. Wykorzystanie BSC (zrównoważonej karty wyników) w ocenie działalności przedsiębiorstwa,
2. kształtowanie struktury kapitałowej przedsiębiorstw,
3. Analiza porównawcza kodeksów dobrych praktyk w wybranych krajach
4. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa lub 
5. Analiza wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa (płynności, aktywności, rentowności, zasilania, pozycji na rynku kapitałowym)


Prace pisane mogą być w języku polskim i angielskim

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Tytuł seminarium: Finanse przedsiębiorstw i controlling
Tematyka seminarium jest szeroka i obejmuje problemy z pogranicza finansów przedsiębiorstw, zarządzania finansami, analizy ekonomicznej i nadzoru korporacyjnego. 
Dotyczy ona przedsiębiorstwa i oceny jego pozycji na rynku kapitałowym, a zatem problemów szeroko rozumianej analizy jego kondycji finansowej (szczególnie struktury kapitałowej), czynników determinujących wartość rynkową przedsiębiorstwa, polityki informacyjnej przedsiębiorstwa (sprawozdawczości) i jej porównań w skali krajowej i międzynarodowej, nadzoru korporacyjnego i jego regulacji (kodeksy dobrych praktyk nadzoru korporacyjnego).
Prace pisane mogą być w języku polskim i angielskim.

Przykładowe tematy prac:
1. Wykorzystanie BSC (zrównoważonej karty wyników) w ocenie działalności przedsiębiorstwa,
2. kształtowanie struktury kapitałowej przedsiębiorstw,
3. Analiza porównawcza kodeksów dobrych praktyk w wybranych krajach
4. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa lub 
5. Analiza wybranych obszarów działalności przedsiębiorstwa (płynności, aktywności, rentowności, zasilania, pozycji na rynku kapitałowym)


Prace pisane mogą być w języku polskim i angielskim

Egzaminy i zaliczenia

 • Nadzór korporacyjny [w]
 • grupa: N41-01
  Niedziela 23.05.2021
  godz.: 17.00-17.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N41-05
  Niedziela 23.05.2021
  godz.: 17.00-17.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N41-15
  Niedziela 23.05.2021
  godz.: 17.00-17.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N41-16
  Niedziela 23.05.2021
  godz.: 17.00-17.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S32-21
  Poniedziałek 21.06.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S32-41
  Poniedziałek 21.06.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S41-01
  Poniedziałek 21.06.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S41-05
  Poniedziałek 21.06.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S41-15
  Poniedziałek 21.06.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N32-41
  Poniedziałek 21.06.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N41-01
  Poniedziałek 21.06.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: N41-05
  Poniedziałek 21.06.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: N41-15
  Poniedziałek 21.06.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: N41-16
  Poniedziałek 21.06.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  Z
  termin drugi

  grupa: N32-41
  Środa 30.06.2021
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  Z
  termin drugi

Publikacje